1978: Jaar van het Dorp (en van veel jubilerende verenigingen)

1978 was het Jaar van het Dorp. Veel verenigingen hadden reden om te feesten (90 jaar fanfare WIK, 60 jaar Oudstrijders, 50 jaar Bond van Grote en Jonge Gezinnen, 20 jaar werknemersbond KWB, 10 jaar basket Gembas en 10 jaar vinkeniersbond ‘Dappere Zangers’). In de politiek gaat het almaar harder tussen CVP en Gemeentebelangen, de…