Gazettenpraat 1850-2015

GazettenpraatBij elke nieuwsbrief verschijnen ook telkens enkele merkwaardige korte maar ook soms langere berichten uit 150 jaar gazetten

De Gazettenpraatjes worden ook bewaard in ons archief. U kunt die hier raadplegen

Hierbij gaat het vooral om Gazettenpraat uit:

  • periode 1850-1945: het Fondsenblad, een Gentse krant waarvan August-Victor Bultynck tientallen jaren lang hoofdredacteur was, De Gentenaar, de Gazette van Eecloo, ’t Getrouwe Maldegem, e.a.. Die kranten hadden ook een rubriek met plaatselijk nieuws.
  • periode 1960-1999: eigen archief uit kranten en tijdschriften, onder meer verzameld in het kader van journalistiek werk bij het lokale blad Uilenspiegel, en bij Het Nieuwsblad
  • periode 2000-nu: alle Vlaamse kranten voor de periode 2000-nu (bewerkte fragmenten)