Vlaanderen feest en kermist (een beetje toch)

  Elf juli 1302 is een symbolische datum voor het lange verhaal van Vlaanderen, dat kiemde in de middeleeuwen. De Vlaamse Gemeenschap doorspartelde nadien en tot vandaag de eeuwen, met vallen en opstaan. Op weg naar autonomie, behoud van taal, cultuur en identiteit, maar ook naar meer sociaal-economische welvaart. De romantische Guldensporenherdenkingen werden lichtvoetiger Vlaamse…