Met Jozef Vanthuyne verdween zowat de laatste “trekker” van een straffe generatie

In Gent overleed Jozef Vanthyne, een van de verdienstelijkste figuren van het maatschappelijk en cultureel leven van Knesselare. Een terugblik in woord en beeld (prentenbak)

Jozef bleef actief en vooral “mee met de tijd”

Hij werd geboren in Knesselare op 3 januari 1929 en overleed in het UZ in Gent op 2 december. Hij werd net geen 90. Jozef was gehuwd met Denise Van Hooreweghe en had drie kinderen (Filip, Bart en Johanna) en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Dat hij in 1948 onderwijzer werd, was geen toeval. Zijn grootvader was onderwijzer geweest in Tielt, zijn moeder Clara Van Landschoot was 24 jaar lang schoolhoofd geweest in de Knesselaarse gemeenteschool. Hij werd uiteindelijk directeur en eredirecteur van de gemeenteschool van Knesselare, en leerkracht bouwkundig tekenen in het avondonderwijs (de “tekenschool”).

Duizendpoot

Als jonge man was hij KSA-leider, gedurende twaalf jaar voetballer bij Harop, muzikant bij de fanfare Willen is Kunnen, toneelspeler bij de Vlaamse Strijdbroeders (later ook Rederijkerskamer), niet minder dan 26 jaar lid van het Knesselaarse feestraad (“feestcomiteit”), actief in tal van natuurverenigingen (onder meer pionier van de VELT-afdeling Aalter-Knesselare) en een gerespecteerd natuurgids.

Met succes hield hij zich bezig met de duivensport, en met biologisch tuinieren.

Jozef Vanthuyne had van jongsaf aan een grote belangstelling voor fotografie. Hij leerde tijdens zijn legerdienst nogal wat knepen van het vak bij een bevriende fotograaf in Aken, later ook bij Maurits Hooft in Knesselare.

In 1953 werd hij een biezonder actief persmedewerker (tekst en beeld) voor een tiental dagbladen en weekbladen. Zo legde hij het volkse karakter van de streek op portret vast. In zijn collectie zaten honderden foto’s van feesten, vieringen, gouden bruiloften, viergeslachten, zeldzame gebeurtenissen, historische feiten enz.

Enkele jaren geleden besliste Jozef om zijn hele persarchief (teksten en foto’s van de vroege jaren 1950 tot de jaren 1990) over te maken aan Knesselaars Nieuws. Sindsdien publiceren we hier regelmatig en per jaar gebundeld een geïllustreerde synthese van dat materiaal.

Omwille van zijn drukke bezigheden als schoolhoofd en zijn engagement in de feestraad en in natuur- en milieuverenigingen bouwde hij zijn persactiviteiten af.

De jongste jaren bleef Jozef sporadisch nog teksten of foto’s doorsturen, en we konden met vragen bij hem terecht. Tot er sinds een paar weken geen antwoord meer kwam.

Tot dan bleef hij actief in zijn werkruimte, tussen computers, printer en scanner, dichtbij zijn vrouw Denise en genietend van zijn kinderen en kleinkinderen.

Met hen nemen we afscheid van een van de opmerkelijkste figuren uit het Knesselaarse maatschappelijk en cultureel leven van de gemeente Knesselare in de tweede helft van vorige eeuw. Hij zal nog een tijd voortleven in onze rubrieken.

De uitvaart heeft plaats op zaterdag 8 december om 11 uur in de Sint-Corneliuskerk in Aalter. Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10.40 uur.

Jan Van de Casteele en Paul Verhoestraete

 

Deze slideshow vereist JavaScript.