Honderdste herinnering aan de oorlog door het dorp

Morgen zondag wordt ook in Knesselare voor de honderdste keer teruggedacht aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die herinnering zal nadien wegdeemsteren in de mist van het verleden. Tenzij…

Pinhelmen even de baas in Knesselaarse velden (Foto Eric VH)

Alleen de huidige 60-plussers hebben zelf gesproken (of hebben kunnen spreken) met grootouders die de oorlog 14-18 nog bewust hebben meegemaakt. En soms heroïsche verhalen gehoord, over de inval van de Duitsers, de bezetting, of (vooral) over de hel achter het Front. Die strijders waren veelal geboren in de jaren 1890… Zelfs in de Westhoek zal men beseffen dat het almaar moeilijker wordt om die vreselijke jaren te blijven herdenken.

Sneller dan we het weten zal hetzelfde gebeuren met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Ook voor de laatste oudstrijdersbonden is dat iets om stilletjes van te worden. Het misprijzen voor geschiedenis – en het misbruik ervan aan de extreme kanten van de politiek (links, rechts) kan een samenleving echter wel zuur opbreken.

In Knesselare proberen de Vrienden van de Oud-strijders daar nog iets aan te doen.Ze zijn de voortzetting van de Nationale Strijdersbond, hier gesticht op zondag 26 oktober 1947. De “jonge strijders” werden die vorige eeuw genoemd. In de loop van de jaren werd de groep van de “oudstrijders” van WO1 almaar kleiner. Tot voorzitter Oscar Goemaere alleen achter de fanfare liep. Vandaag zijn nu ook de laatste oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog overleden.

Koesteren

De fakkel is overgenomen door anderen. “We zullen de herinnering aan de oorlogen ook na 2018 blijven koesteren”, aldus voorzitter Johan Gussé. Secretaris Jozef Mattheeuws ijvert al jaren voor het overeind houden van de herinnering.

We hopen hier op Knesselaars Nieuws nog wat “lokale” informatie of “geregistreerde” herinneringen te kunnen meegeven, maar bronnen over Knesselare in WO1 zijn bijzonder schaars. Zijn er nog? Laat het ons weten…

De beperkte informatie die er is, hebben we in de jongste twee jaar meegegeven. Wie die naar aanleiding van de herdenking van 11/11/2018 of later nog eens wil doorheen lezen, vindt die verderop, via links naar de verschillende artikelen.

Tenzij er nog nieuwe bronnen opduiken verschuift onze aandacht volgend jaar naar de Tweede Wereldoorlog, waarover we wellicht publiceren in de bevrijdingsmaand mei.

Verderop onder deze prentenbak van de oudstrijders (foto’s Hooft e.a.) – het programma van zondag 11/11/18

Deze slideshow vereist JavaScript.

Knesselare (en Ursel) herdenken 11 november aanstaande zondag. Programma

De Vrienden van de oudstrijders brengen samen met het gemeentebestuur, de actieve en gepensioneerde militairen en de lokale politie hulde aan militaire en burgerslachtoffers van de beide oorlogen en aan overleden leden van het voorbije jaar.

De fanfare speelt eerst in Ursel voor de Urselse oudstrijders en komt nadien terug naar Knesselare voor een kleine plechtigheid om 10.15 uur aan het monument van de Cyclisten (Tweede Wereldoorlog) in de Hooiestraat. Daarna trekt ze met de Vrienden van de oudtrijders naar de kerk voor de misviering van 11 uur. Na de mis korte bloemenhulde aan de ‘Steen.

Merkwaardig en blijkbaar niet meer behorend tot het collectief geheugen: de Steen en de vrijheidsboom zijn er gekomen na een actie van de Vlaamse Strijdbroeders. Behalve naar de noodlijdende dorpsgenoten ging de aandacht van de Strijdbroeders ook naar ander leed. Na de eerste wereldbrand vragen ze aan het gemeentebestuur om op De Plaats een monument en een huldeboom (linde) op te richten voor de gesneuvelden. Ze doen hiervoor in 1919 een omhaling in de gemeente, goed voor 3 000 frank, wat toen een aardig bedrag was.

Na het neerleggen van bloemen aan de Steen volgt nog een gelijkaardige plechtigheid op het kerkhof. Om 12 uur ontvangst in het gemeentehuis, waar Paul Verhoestraete nog even de beelden toont van zijn presentatie ‘Knesselare in Wereldoorlog I’

In november 2016 verschenen deze bijdragen:

https://knesselaarsnieuws.net/2016/11/08/herinnering-aan-den-grooten-oorlog/

https://knesselaarsnieuws.net/2016/11/10/herinnering-aan-den-grooten-oorlog-deel-22/

Vorig jaar en eerder dit najaar werden daar nog aan toegevoegd:

https://knesselaarsnieuws.net/2018/08/17/hector-mocht-de-groene-fusee-afschieten/

https://knesselaarsnieuws.net/2018/08/10/oorlog-we-zijn-er-goed-van-tusschen-gekomen-het-verslagje-van-julius-voet/

https://knesselaarsnieuws.net/2018/08/17/boekje-van-odile-arnaut-schetst-vreemde-sfeer-bij-begin-van-oorlog/

https://knesselaarsnieuws.net/2018/08/15/van-oorlog-kun-je-doodgaan-de-laatste-brief-van-rene-aan-irma-en-mariatje/

https://knesselaarsnieuws.net/2018/08/10/oorlog-we-zijn-er-goed-van-tusschen-gekomen-het-verslagje-van-julius-voet/