Daar is de vierde lijst: liberalen en onafhankelijken

Daar is ze dan toch, de vierde lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen (naast de Kartellijst, Groen en sp.a). Open Vld trekt in Aalter naar de kiezers met een lijst Open Vld plus waarop ook onafhankelijken welkom zijn. Als “open” lijst dus. En met een Knesselarenaar in de top-drie.

Volgens Het Laatste Nieuws vond de liberale lijsttrekker Vic De Jaegher twee verruimingskandidaten “die aan de ribben plakken”. Dat valt nog te bezien natuurlijk, maar met Mieke Vertriest (Aalter) en David Geens in de top-drie heeft de nieuwe lijst ‘Open Vld plus’ toch ervaring in huis gehaald.

We schreven het hier eerder al: bij de Aalterse liberalen bleef het lang heel stilletjes. Open Vld kwam zes jaar geleden voor het eerst op, met een halve lijst (12/25). De partij behaalde met Hans Herbrant 1284 stemmen (9,2 procent) maar één zetel (1/25 of 4 procent). Zo werkt dat kiessysteem nu eenmaal. Voordeel voor de grote partij(en).

De Jaegher, een vastgoedpromotor uit Lotenhulle, probeerde Open Vld na de ontgoocheling als voorzitter weer op het goede spoor te trekken, maar een deel van zijn trein ontspoorde. Vooral de jongeren, het grootste deel van zijn bestuursploeg, stapten op. Het conflict draaide om interne krachtsverhoudingen.

Herbrant is er deze keer niet meer bij. Van De Jaegher (Lotenhulle, 54) viel de jongste maanden weinig te vernemen. Alleen dat hij op de provincieraadlijst van Open Vld zou staan. Het lijkt er sterk op dat De Jaegher de beste connecties heeft met de partijtop.

De lijstvorming was blijkbaar geen evidentie, maar nu pakt De Jaegher uit met een lijst Open Vld plus, met onafhankelijken dus, voor een project dat hij in de media omschrijft als “liberaal, sociaal, gedurfd en met ambitie”.

Verruimers/onafhankelijken

“Mieke Vertriest (2) was verpleegster, maar belandde uiteindelijke in de transportsector (X-trans Aalter). In 2008 won ze de Pioniersprijs voor Diversiteit (uitgereikt door Voka, Unizo en VKW). De zaakvoerster werd in 2009 ‘vrouwelijke ondernemer van het jaar‘. Ze kreeg hiervoor de Womed Award 2008 uitgereikt door het vrouwennetwerk Markant en Unizo. Vandaag is ze voorzitter van de Raad Lokale Economie in Aalter. Ze komt op als verruimer en onafhankelijk kandidaat.

 

 

 

 

Knesselarenaar David Geens (44) kreeg de derde plaats. Hij heeft wel politieke ervaring, is een dossiervreter en beslagen in sociale media. In 2004 al stond hij op de provincieraadslijst van CD&V. In Knesselare werd hij voorzitter van de Gemeentelijke Volkspartij (GVP). Bij de verkiezingen van 2006 behaalde hij de vierde van de vijf zetels van de GVP, (5/19; lijst getrokken door Nathalie Busschaert, toen goed voor 27 procent van de stemmen in Knesselare en Ursel).

In de daaropvolgende periode was hij fractieleider in de gemeenteraad en voerde hij oppositie tegen Groep 9910, geleid door Fredy Tanghe.

Na kritiek op CD&V werd hij door de partijtop uit de partij gezet. In 2012 wou hij N-VA in Knesselare op de rails zetten, maar dat mislukte omdat de partij er niet in slaagde een sterke lijst samen te stellen en niet wou weten van een lijst waarop ook niet-partijleden, verruimers of onafhankelijken welkom waren. De lijst kwam er niet en David Geens verdween uit de actieve gemeentepolitiek.

De Aalterse Vld mikt nu duidelijk wel op een “Open” lijst, zo blijkt uit de samenstelling van de top-drie. Het lijsttrekkerschap noemen ze zelf “een trio-baan”. Eentje ervan is van Knesselare.

Na enkele jaren windstilte stapt Geens dus opnieuw in de politiek. Waarom? “Omdat politiek mij nu eenmaal blijft interesseren. Ik hoorde van het project van de Aalterse liberalen, zie wel iets in een aantal van de liberale standpunten. Ik heb mijn visie eens op papier gezet, met aandachtspunten die voor mij belangrijk waren, en heb eigen klemtonen gelegd. En we zijn tot een akkoord gekomen”, aldus Geens. “Mij gaat het vooral om inspraak van de burger. Wij willen gaan voor een contract met de burger, voor directe democratie ook”, voegt Geens eraan toe.

Programma

Open Vld Plus geeft wel al – eigenlijk als eerste – info over het programma. Ook voor die partij is het blijkbaar niet makkelijk om zich scherp te profileren. Het wordt in oktober een hele klus om de verschilpunten tussen de programma’s te vinden.

Als Open Vld Plus pleit “voor een verenigd en ondernemend Aalter”, om er een plek van te maken “waar het goed is te wonen, te werken en zich te ontspannen”, dan blijft dat voorlopig toch vaag. Het had een slogan kunnen zijn voor de concurrentie…

Cartoon LECTRR

Het pleidooi van Open Vld Plus voor “inspraak van de burger”, voor “sociale en betaalbare woongelegenheden”, voor “veiligheid en verkeersveiligheid, werk in eigen streek, een goed onderhouden infrastructuur en een cultuur- en sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is”. Kan niet elke partij zich daarin vinden? “Ik ben het met je eens dat programma’s van partijen meer op elkaar lijken dan verschillen”, aldus Geens. “Dat lijkt me ook logisch: geen enkele partij komt op met het idee om een gemeente slechter te maken. Het zijn eerder accenten die het verschil maken. Die accenten bij ons vind je voornamelijk in het feit dat we veel meer inspraak en betrokkenheid willen van de inwoners, maar hen ook veel actiever en zelfstandiger een rol willen laten spelen.”

Hetzelfde geldt voor het verwerken en afwerking van de fusie. “Dat is een bijzondere situatie, natuurlijk”, aldus Geens. “Hiervoor zijn weinig draaiboeken geschreven, maar we staan waar we staan”.

Fusie

In april 2012 noemde Geens Knesselare-Ursel al “een verloren project”. Een tegenstander van de fusie, kun je hem dus niet noemen. In de Krachtlijnen van Open Vld plus lezen we dat deelgemeenten “gelijk” moeten behandeld worden. Maar welke partij zegt dat niet?  “Ja, maar we gaan voor het zo snel mogelijk integreren van de gemeenten, en het moet van beide kanten komen”, repliceert Geens. “Een ander accent is dat we de deelgemeenten heel belangrijk vinden: het mogen geen slaapdorpen worden, geen aanhangsels van Aalter-centrum, maar ze moeten levend en bruisend zijn, net door de mensen te activeren en te zorgen dat ze alle kansen krijgen (inzake infrastructuur en ondersteuning van het lokale socioculturele, onder meer).

Onafhankelijk

Het kan rap gaan in de politiek. De tenoren van drie partijen in de aanloop naar de vorige verkiezingen. Ten minste twee ervan zijn er terug bij. (Foto PV – uit Babbels in de aders van ons dorp, JVdC, 2011)

Geens heeft dus een verleden bij CD&V en bij N-VA. Is hij nu een echte blauwe geworden? “Neen, dat ben ik niet, en dat ga ik ook niet worden”. “Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten, maar we praten en beslissen mee”, besluit hij.

Of er een volledige lijst komt, dat weet Geens niet. “Daar zal nog veel werk aan zijn, maar kwaliteit van de kandidaten kan soms belangrijker zijn dan kwantiteit”, vult hij nog aan. Hij weet ook dat opboksen tegen Pieter De Crem geen evidentie is: “Puur op verdienste kan je niet ontkennen dat Pieter een goede burgemeester is, maar is het gezond om al die jaren almachtig aan de top te staan?… En wie gaat er oppositie voeren voor de Knesselaarse belangen?”

Ook voor Groen is Geens vriendelijk: “Ik zie gelukkig dat Groen ook een lijst heeft waar kansen worden gegeven aan mensen van ons dorp. Ik ben het ideologisch vaak niet eens met deze partij en deel niet al hun bezorgdheden laat staan hun oplossingen voor de wel gedeelde bezorgdheden, maar ik heb altijd ervaren dat hun fractieleden een gezonde inzet vertoonden om oppositie te voeren, zowel hier in Knesselare als in Aalter”.

Besluit

Veel zal nu afhangen van de invulling van die ‘plus‘ in de partijnaam. Wordt daar intens naar gezocht? Melden zich snel (uiterlijk tegen 15 september) nog “autonome” kandidaten of nieuwe geïnteresseerden? Vindt men die nieuwe kandidaten wel nu de eerste drie plaatsen al toegewezen zijn? Of springt men daar creatief mee om? Bij andere partijen was dat niet of nauwelijks het geval.

Feit is wel dat opponenten van de Kartellijst van topfavoriet Pieter De Crem met deze lijst een optie meer krijgen dan wat voordien het geval was. Naast links (Groen en sp.a) dus.

Open Vld plus wil contact houden met de burger via de website www.openvldpl.us en zal ook op de sociale media zeker actief zijn. Op het programma komen we hier ongetwijfeld nog terug.