N-VA koos voor een rare strategie (bis)

 

De N-VA-leden hebben de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. Wat in Knesselare in een eerste ronde niet was gelukt, is in een tweede ronde in Aalter wel gelukt. Christof Mouton wordt de enige N-VA-kandidaat van Knesselare naast zeven Aalterse kandidaten.

Ze staan klaar. Of toch één te veel?

In juni al liet de Aalterse N-VA weten klaar te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat bleek wat voorbarig (lees over de lijsten ook De stembus. Een tussenstand en de lijst van Pieter de eerste

Over het programma van de N-VA weten we voorlopig weinig. “De versterking van de identiteit van de deelgemeenten”, lazen we ergens. Dat lijkt ons een prima punt. Maar het Aalterse N-VA-bestuur heeft zich anderzijds wel opvallend haastig ingeschreven in het fusieproject van Pieter De Crem. Knesselare kwam daar niet bij te pas.

Het klopt, in Knesselare en Ursel is er nauwelijks kritiek op de fusie te horen. Zowel Groep 9910 als de oppositie (Groen), maar ook N-VA hebben – terecht of onterecht – het geloof in Knesselare als aparte gemeente verloren. We zullen zien wat dat geeft. Zouden de vele tientallen gemeenten die kleiner of even groot zijn als Knesselare ten onder gaan? Het zijn de steden die piepen om hulp.

De N-VA had het anders kunnen spelen. De keuze om in kartel met CD&V naar de verkiezingen te gaan (2006) heeft de Aalterse N-VA in 2012 amper twee gemeenteraadsleden opgeleverd (2 op 25). Daar is men het geloof in eigen kunnen al heel lang kwijt. Dat bij de nationale verkiezingen van 2014 32 procent van de Knesselaarse kiezers voor de N-VA hebben gestemd (CD&V 23 procent) en in Aalter 28 procent (34 procent voor de CD&V) heeft daar niets aan veranderd.

Kandidaten kartellijst: oranje: CD&V Aalter – grijs : CD&V Ursel – lichtblauw: CD&V Knesselare / geel: N-VA Aalter (in vet N-VA Knesselare)

Dat er na de verkiezingen in oktober in januari 2019 een paar N-VA-verkozenen meer in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente zullen zitten is best mogelijk. Zeker als de kartellijst van Pieter De Crem alleen maar concurrentie krijgt van Groen en van een sp.a-lijst(je?) kan dat zo zijn. Maar in de gemeenteraad zowel als in het college zal het soortelijk gewicht van de N-VA naast dat van CD&V klein zijn.

Hoe zit het nu met de plaatsen voor N-VA? Zie naar de gele vakjes hiernaast. Voorzitster Sofie Vermeersch en de Aalterse OCMW-voorzitter Luc De Meyer staan op op de kartellijst op plaats 5 en 6. Dat is goed geregeld. Die zijn zo goed als zeker van hun zaak. Alhoewel. Of het N-VA-bestuur in de onderhandelingen met De Crem nu één of twee schepenmandaten uit de brand kon slepen, is niet duidelijk. Bronnen spreken mekaar tegen. We zullen zien.

Andere N-VA’ers, allemaal te vinden bovenaan de tweede helft van de lijst (vanaf plaats 16 tot plaats 21), moeten dus knokken voor hun plek. Merkwaardig: ze moeten vooral hopen beter te scoren dan de acht CD&V’ers die daaronder volgen (plaats 22 tot 29). Zes ervan, onderaan in blauw, zijn Knesselaarse CD&V’ers. We zullen zien wat dat geeft.

Twijfel

Hoe dan ook, de N-VA is er niet in geslaagd alle leden te overtuigen van de huidige strategie (kartel, fusie). De twijfel in eigen rangen was zo groot dat de lijst die het bestuur had samengesteld in eerste instantie door de leden op 26 juni bij geheime stemming werd afgekeurd.

Zowel Aalterse als Knesselaarse kandidaten lieten weten niet gelukkig te zijn met de gang van zaken (keuze voor kartel, een ondoorzichtige bestuursstructuur, de geringe interactie met Knesselare, beslissende vergaderingen in café en op een terras, het vergeten uitnodigen van sommige leden, het openbaar maken van de lijst in het Drongengoed nog voor de leden die hadden goedgekeurd, etc.).

Carine Goemaere trok na die eerste ledenvergadering van 26 juni zelfs haar kandidatuur in. “Mijn vertrouwen in het huidige bestuur is weg”, aldus Goemaere. “We hebben door in kartel op te komen de positie van onze partij zeker verzwakt. Een stem voor N-VA is er ook wel een voor Pieter De Crem. Ik vond bovendien ook dat Knesselare te laat en te weinig werd betrokken bij deze keuze en bij de lijstvorming. Voor kandidaten van Knesselare is dat geen goede zaak”. Ter herinnering: in 2012 behaalde Goemaere 1613 naamstemmen op de provincieraadslijst.

Op dinsdag 31 juli werd – volgens sommigen niet conform de statuten – een “nieuwe” ledenbijeenkomst in Aalter georganiseerd om de lijst goedgekeurd te krijgen. De plaats van Carine Goemaere werd toegewezen aan Hilde Dumon. Uit Aalter.

Hierdoor is Christoph Mouton meteen de enige N-VA-kandidaat (1 op 8) voor Knesselare en Ursel op de kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De slogan “elke deelkern moet zijn eigenheid behouden” kreeg hiermee een bijzondere betekenis.