Roger Moelaert (+) vond het Wapen van Knesselare

Op 23 april overleed Roger Moelaert. Hij was de laatste overlevende van een kwartet gedreven Knesselaarse vorsers en historische publicisten (naast Alfons Ryserhove, pater Goegebuer en Willy Stevens). Zijn belangrijkste vondst was die van het zegel van de Heren van Knesselare.

Roger Moelaert, rechts vooraan met andere Meetjeslandse heemkundigen

Roger Moelaert was onderwijzer en schooldirecteur in Merendree en woonde in Knesselare aan de voet van de Pietendriesmolen. Hij bleef ongehuwd. Zijn hobby, of eerder zijn absolute passie was heemkundig en historisch onderzoek over Merendree, Aalter, Ursel en Knesselare en sporadisch ook nog over andere Meetjeslandse gemeenten. Archieven in Rijsel, Brussel, Gent en vele andere waren zijn tweede thuis. Als weinig anderen kon hij overweg met eeuwenoude handschriften.

Zeker het vermelden waard is Moelaerts vrij recente publicatie over de oudste geschiedenis van Knesselare.  Op deze site publiceerden we hierover eerder het artikel ‘Hoe oud is Knesselare. De nacht van onze geschiedenis’ (klik HIER)

Belangrijke vondst

 

 

Moelaert vond op een van zijn archieftochten een zegel van de Heren van Knesselare, met daarop het “Wapen” van die Heren (zie hieronder en hiernaast). Hij bewees hiermee dat het huidige wapenschild van Knesselare dat al enkele tientallen jaren wordt gebruikt, gebaseerd is op recentere bronnen. “Dat klopt dus niet, maar men wist het niet”, zei hij ons in een recent gesprek. Hierover publiceren we deze week nog een apart artikel.

De fusie met Aalter gaf al aanleiding tot discussies over hoe het nu verder moet met logo’s, vlaggen, etc. De beslissing hierover is nog niet gevallen. Ons lijkt het evident dat Aalter in die materie kiest voor een overkoepelende aanpak. Er zijn nu eenmaal te veel deelgemeenten. Maar als men Knesselare (en Ursel) in delen van het beleid enige identiteit gunt, kan men inspiratie vinden in Moelaerts vondst.

Onderaan het Wapen van de Heren van Knesselare. In een volgende bijdrage meer hierover

Terug naar Moelaert, die ook onderzoek deed naar recentere geschiedenis, met name de twee wereldoorlogen.

In Appeltjes van het Meetjesland, een van de oudste historische tijdschriften van de streek (AVhM), schreef hij een uitgebreid verhaal over ‘Oorlogsgebeurtenissen te Knesselare op 27 mei 1940 en hun aanloop’ (134 blz.) Een samenvatting daarvan gaf hij in het artikel ‘Oorlog in het centrum van Knesselare’. Ook hierop komen we later nog terug. Moelaert schreef in AVhM ook het artikel ‘Het oorlogsvliegveld “Ursel”, 1939-1947’ (73 blz.), ‘Het Belgisch leger in het Meetjesland‘ en een artikel over ‘Corpo Aereo Italiano op de vliegvelden van Maldegem en Ursel’ in 1940-1941.

Voorts publiceerde hij nog in Ons Meetjesland (‘Heemkundige speurtocht door Ursel’, samen met Alfons Ryserhove, 1976)  en in Land van de Woestijne (‘De Pietendries en zijn molen te Knesselare’ en ‘Turfontginning in de omgeving van Woestijne te Aalter en Knesselare’).

Roger Moelaert (° 27 mei 1932, † 23 april 2018) was ook ere-reservecommandant van het Belgisch leger en vaak present op de plechtigheden naar aanleiding van Wapenstilstand (11 november). De uitvaartplechtigheid heeft plaats in de aula van zalen Woestyne, Watermolenstraat 2 te Aalter op zaterdag 28 april om 11 uur.