Parochies Knesselare en Ursel dan toch bij Aalter/Deinze

De fusie van gemeenten leidt opnieuw tot een aanpassing van de parochiegrenzen. De pastoor van Knesselare zal vanaf 1 mei 2018 niet langer Maldegem, maar Aalter dienen.

Pastoor Johan en pastoor Jef

Het Bisdom wil de parochiegrenzen laten samenvallen met de gemeentegrenzen. De kerkgemeenschap van Sint-Willibordus Knesselare en Sint-Medardus Ursel, onlangs toegevoegd aan de dekenij Eeklo in de parochie Maldegem/Knesselare gaat vanaf 1 mei behoren tot de parochie Aalter en het dekenaat Deinze (voor de volledigheid: Nevele, dat bij Aalter zou worden gevoegd verhuist naar Deinze).

De pastoors Jef De Bodt (Knesselare) en Johan Balcaen (Aalter) moeten vanaf mei volgende kerken/parochies bedienen: Aalter Sint-Cornelius; Aalterbrug, H.-Godelieve; Sint-Maria Aalter, O.-L.-Vrouw Hulp der Christenen; Bellem, O.-L.-Vrouw; Lotenhulle, H.-Kruis; Poeke, Sint-Lambertus;  en Knesselare, Sint-Willibrordus; Ursel, Sint-Medardus).

De Knesselaarse pastoor Jozef De Bodt, die lid was van de dekenale equipe van het dekenaat Eeklo wordt op 1 mei benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Deinze en behoudt zijn pastoorsopdracht in Knesselare en Ursel, met uitbreiding naar Aalter (dus niet langer meer in Maldegem). Dat betekent dat ze in gezamenlijk overleg verantwoordelijk zijn voor de volledige parochiepastoraal. Het wordt dus een duobaan.

“Hoe de vroegere parochies naar elkaar zullen toegroeien en hoe alles in praktijk zal gebracht worden, zal de toekomst uitwijzen. Van belang is zonder twijfel aandacht voor gevoeligheden, respect voor het verleden en vooral vertrouwen in de goede wil om er samen voor te gaan”, aldus pastoor Johan. De beide pastoors gaan eerst met elkaar en daarna met de parochianen in overleg. Ze roepen alle parochianen en medewerkers op erin te geloven en dit nieuwe project kansen te geven.

Pastoor Jozef De Bodt blijft in Knesselare wonen. Er verandert niets aan de misdiensten (er is overigens sinds Pasen al geen zaterdagmis meer)  en aan andere kerkdiensten. Over de samenwerking in Kerk en Leven (het parochieblad) is nog niets beslist. De reorganisatie van de parochies leidt (voorlopig) in geen geval tot de sluiting van kerkgebouwen.