Van bos naar heide – Repliek van ANB

  In 2018 is Natuur en Bos gestart met grootschalige natuurherstelwerken in het Drongengoed. Eerder verscheen hier een artikel van natuurkenner Eric Blondia die kritisch was over een aantal aspecten van die werken, uitgevoerd door de Vlaamse Overheid (Agentschap Natuur en Bos, ANB). Het Agentschap stuurde KnesselaarsNieuws een reactie en noemde  het stuk “niet correct…

Voortdoen. Zo goed als het kon (WO, 10)

  Dat de oorlog mensen dichter bijeenbracht bleek al uit de info over kermissen, feesten en sportleven (WO, 10). Voortdoen, zo goed als het kon, dat was ook het enige wat mensen konden die die in de gemeente zorgden voor onderwijs en een beetje cultuurleven. Een aflevering over muziek, toneel, onderwijs …

Van timmerwerk naar toren

  We proberen ook de komende weken nu en dan een “merkwaardig beeld” onder de aandacht van de lezers te schuiven. Dit keer gaat het om een torentje. Mooi en sierlijk is het zeker, maar waar staat het? Jurgen Schepers was de eerste die correct onze vorige vraag over het timmerwerk beantwoordde.

Moet er nog meer heide zijn? Ontbossing Drongengoedbos overdreven

  Velen kijken er met verbazing naar: in tijden waar natuurliefhebbers erin zijn geslaagd om een deel van de mensen bewust te maken dat bossen een weldaad zijn voor het milieu, zijn er andere natuurliefhebbers die bossen kappen om er heide van te maken. Eric Blondia, vergroeid met de Drongengoedbossen en al een halve eeuw…