Groen is voor fusie, als… – E-VA is tegen, want…

De partij Groen zit in het fusiedossier in een niet zo makkelijke positie. Binnen de partij wil men gemeenten met minder dan 15.000 inwoners weg. Maar de manier waarop de fusie hier wordt geregeld is niet ok. Daarom wil Groen garanties. Inwoners moeten mee kunnen beslissen, maar dit keer… is het met die burgerparticipatie niet gelukt. Vermoedelijk zal Groen zich bij de stemming dan ook onthouden.In een pamflet, verspreid in de gemeente, klaagt Groen aan dat er over de fusie geen inhoudelijk debat is geweest, geen inspraak, geen duidelijkheid en dat “een handvol mensen tot nu toe in alle geheim heeft beslist”. Inwoners moeten volgens de partij “mee kunnen beslissen over gezamenlijke investeringen”.

Wel stelt Groen een paar voorwaarden. “Onze mandatarissen vragen garanties”, lezen we.  De Knesselaarse mandatarissen staan er samen met de Aalterse Groen-collega’s met de glimlach bij.

  • Behoud van gemeentelijk “loket” met “ruimere openingsuren” in Knesselare (en Aalter), zodat “je altijd ergens terecht kan”.
  • Het “maximaal behoud” en “mogelijk nog uitbreidenvan het aanbod van lokale handel en werkgelegenheid, kinderopvang en speelpleinwerking, kunstonderwijs en bibliotheken, accommodatie voor sport en recreatie.
  • Betere dienstverlening inzake mobiliteit, toerisme, cultuur, duurzaamheid en burgerparticipatie
  • Behoud van jobs voor het gemeentepersoneel van de twee gemeenten
  • Gebruik van de Vlaamse 14 miljoen voor “nieuwe investeringen”, die beide gemeenten dichter bij elkaar brengen. Betere fietsverbindingen met het Aalters station, met het Drongengoed en een fietsbrug over het kanaal ter hoogte van Oostmolen-Veer
  • Groene ruimte promoten als troef voor beide gemeenten

Samengevat: Groen gaat er dus van uit dat er met de Vlaamse “premie” voor fusionerende gemeenten, bestemd voor schuldafbouw, meer zal kunnen worden geïnvesteerd.  Er moet meer geld naar sociaal-culturele dienstverlening, dienstverlening, overheidstewerkstelling, verkeersinfrastructuur en groene ruimte. Investeringen in “een duurzame oplossing voor de huisvesting van de politiezone” wordt daaraan toegevoegd in Het Nieuwsblad.  Gratis bussen nu ook in Aalter, wordt ook vermeld in Het Laatste Nieuws. Allemaal zaken die geld gaan kosten. Als de schulden krimpen (Vlaamse subsidies) kan er meer geïnvesteerd worden, zoiets? Of en hoe lang structurele ingrepen kunnen worden betaald met een tijdelijk voordeel (schuldvermindering), dat wordt dan voer voor nieuwe debatten…Op basis van bovenstaande informatie mag worden vermoed dat binnen Groen de ontgoocheling over gebrek aan inspraak nu ook weer niet zo groot is, dat er van de partij radicaal verzet mag worden verwacht. Daarvoor bestaat ‘de onthouding’ als tussenweg…

Bart Van Daele

Bart Van Daele van de eenmanspartij E-VA gooit het over een andere boeg. In een brief aan de gemeenteraadsleden stelt hij de vraag of we het feit dat er in Ursel een vliegveld ligt buiten beschouwing kunnen laten in het fusieverhaal.

Op de valreep kwam Bart Van Daele bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2012) met een derde Knesselaarse politieke partij op de proppen. Met met zijn eenmanspartij E-VA ging hij toen “deels serieus, deels ludiek” voor de afscheiding van Ursel van hoofdgemeente Knesselare. “Ook moet Pieter De Crem van het Drongengoed blijven”, luidde een ander strijdpunt van hem.

Aan de hand van luchtfoto’s en krantenknipsels wijst hij ook nu weer op een gevaar. Geluidsnormen brengen onze nationale luchthaven in de problemen en openen de zoektocht naar alternatieven.Ursel kan er zo eentje zijn. Zoals Lelystad op 55 km van Schiphol vluchten opvangt, zal dat ook hier gebeuren. Oostende of Wevelgem liggen wat veraf, Ursel is voor sommigen een optie. “In Aalter is men altijd al vragende partij geweest om een commerciële luchthaven onder te brengen in Ursel”, aldus Van Daele. “Dat het vliegveld van Ursel gelegen is in een waardevol natuurgebied, is geen obstakel. De natuur heeft nog nooit een vliegtuig tegen gehouden…”

Van Daele wijst op nog een ander probleem: “De houdbaarheidsdatum van welke overeenkomst ook verstrijkt op de eerste gemeenteraad van de fusiegemeente in januari 2019. Vanaf dat moment kan elke afspraak met één pennentrek van tafel geveegd worden, wat een weinig geruststellende gedachte is. Het lijkt mij dan ook niet verstandig om ons grondgebied in handen te geven van een bestuur dat altijd voorstander is geweest van een commerciële luchthaven in Ursel. Commerciële luchtvaart wordt uitgesloten wanneer het bestuur enkel en alleen in handen blijft van Knesselaarse en Urselse mensen. Gezien de ligging van het vliegveld kunnen zij oordelen over de lasten van bijkomende vliegactiviteit. Aalter zal zich alleen verkneukelen over de lusten.”