Voortaan trager door Knesselare

De gemeenteraad van woensdag 10 mei had het over een beperking van de maximumsnelheid in de dorpskom. Wie tussen de grens met Oedelem en de verkeerslichten aan de Poezenhoek nog even sneller meent te moeten zijn dan de fietsers, kan dat straks alleen tussen Smissestraat en de verkeerslichten aan de Aalterseweg/Maldegemseweg. Waarom dat zo is, leest u hier. Ook langs de vaart en in de buurt van Hoekestraatbrug wordt de snelheid beperkt.Schepen Fons De Neve gaf op de jongste gemeenteraad namens de meerderheid van 9910 toelichting bij wat er straks verandert. Wat is er beslist?

Het was de aannemer van de werken in de Kloosterstraat die aan de bel trok. De werken naderen hun einde en “wat voor snelheidsborden moet ik hier nu plaatsen”, wou de man weten.

Voor een antwoord hierop moest schepen De Neve even een korte historische verduidelijking geven. Destijds, bij de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan, had Knesselare gepleit voor een variabele zone-30 (met in schoolomgevingen 30 per uur bij begin- en einde van de schooltijd en 50 daarbuiten). Die variabele zone-30 kwam er niet, want dat bleek moeilijk te realiseren, omdat het hier gaat om een gewestweg. Maar ook technisch was dat voorstel niet zo evident.  Wie vanuit zijstraten op die gewestweg terechtkomt, moet weten aan welke snelheid zich te houden. Op al die zijstraten lichten en corresponderende signalisatie plaatsen, ook dat zou – om technische en financiële redenen – bepaald niet evident zijn.

Wat verandert…

De huidige reglementering tot voor de start van de Kloosterstraatwerken was zo: 30 in de schoolomgeving Kloosterstraat site klooster, 50 in het tussenstuk, 30 in de schoolomgeving site voormalige jongensschool, 50 in het daarop volgend deel van de Kloosterstraat, op De Plaats en in de Veldstraat, 30 in de schoolomgeving van de Gemeenschapsschool en weer 50 tot aan de lichten aan de Knokseweg.

De nieuwe regeling breidt de zone 30 nu uit vanaf de Prinsengoeddreef tot aan de Smissestraat. Vanaf daar weer 50 tot aan de verkeerslichten aan Aalterseweg en Maldegemseweg.  En na de schoolomgeving weer 50 tot aan de Knokseweg.

Zo’n maatregel heeft voor- en tegenstanders. En mensen die de nieuwe regeling zullen volgen en anderen die dat minder stipt zullen doen (zie illustratie). Dat debat werd op de gemeenteraad niet gevoerd. Wel ging het over de uitzonderingsstrook in de Veldstraat.

Logisch?

De zone-50 in de Kloosterstraat en De Plaats wordt dus geschrapt, die in de Veldstraat niet. Logisch of niet logisch? Ga uw gang…

“We hebben ons best gedaan om het maximum uit de onderhandelingen te halen, maar de afgevaardigden van het Vlaams Gewest (Kloosterstraat, Veldstraat en Urselseweg zijn Gewestwegen)  hielden het been stijf.  Zo’n lange zone-30  zagen die mannen niet zitten, want het doorgaand verkeer mag niet al te veel worden gehinderd.”

“Waarom die zone 50 in de Veldstraat (van Smissestraat tot de verkeerslichten) behouden, dat is niet erg logisch en misschien gevaarlijk”, vond Peter Van Wonterghem (Groen).  “Waarom niet zoals in Oedelem of Aalter  heel het centrum zone-30, wat ook van pas zou komen om al het zwaar verkeer door onze gemeente te vertragen. Met die uitzondering creëren we toch een gevaarlijke situatie”?

Antwoord van schepen De Neve:  “Inderdaad niet ideaal.. Wij vonden dat ook wel, maar ook hier botsten we op een neen bij het Vlaams Gewest en wat nu voorligt was al een compromis.”…  “En wat het gevaar betreft, kunnen we het nodige doen via preventie en controle”, voegde hij eraan toe.  “We gaan verder dan het mobiliteitsplan, maar meer zat er niet in”, besloot hij.

Van Wonterghem probeerde nog even te pleiten voor uitstel van de maatregel, maar gezien er dringend moet worden beslist over de Kloosterstraatborden, kantte de meerderheid van 9910 zich tegen uitstel.

Hoekestraatbrug en Ursel

Een tweede wijziging van de snelheidsvoorschriften komt er voor Hoekestraatbrug, waar een zone-50 wordt gecreëerd, omdat het fietsverkeer langs de vaart vrij druk is en er al een aantal ongevallen zijn gebeurd.  Die zone-50 wordt ingesteld voor de Overleiestraat, en wel van de grens met Sint-Joris tot aan de grens met Maria-Aalter aan de zwaaikom van de Vaart (ter hoogte van Ten Dauwe).

Ze komt er ook in de Zuidleiestraat (ten noorden van de vaart) en op het laatste stukje van Hoekestraat voor de brug (vanaf huis nr. 164). Het gaat hier om een ingreep waar ook de lokale overheid en politie kunnen sensibiliseren, controleren en sanctioneren (handhaven).

 

 

 

Ten slotte komt er ook een uitbreiding van de zone 30 in Ursel.  Die is er nu enkel op een korte strook op de Eekloseweg (omgeving Villa Maria, verkeersdrempel), en wordt verlengd, want nu ingevoerd vanaf het kruispunt Urselseweg-Eekloseweg.