N-VA, verstopt in het kartel, heeft in Knesselare één kandidaat

 

In de toelichting bij de partijprogramma’s voor de verkiezingen hadden we het nog niet over de N-VA. Christoph Mouton, de enige Knesselaarse N-VA-kandidaat op de lijst, geeft zijn visie.

Christoph Mouton woont al tien jaar in Knesselare, woonde vroeger in Ursel en deed zijn middelbare studies in Aalter. De driehoek van de drie grootste dorpen in de nieuwe fusiegemeente.

Hij was in 2000 al kandidaat op de lijst van Gemeentebelangen, “als voorstander van het toenmalig jeugdbeleid van Fredy Tanghe”. In 2009 lanceerde hij in Knesselare een petitie tegen een verhoging van de grondlasten (opcentiemen) door Groep 9910, “terwijl we hier al de hoogste van de hele streek hadden”. Niet helemaal gelukt, maar een verlaging kwam er wel.

Fusie

Christoph is samen met zijn partij mee voorstander van de fusie (“Jazeker, 100 procent akkoord”, voordelen schaalvergroting), al merkt hij op dat de burger “weinig inspraak” kreeg, “zelfs niet in de nieuwe gemeentenaam”. En dat de communicatie beter had gemogen en de uitwerking van de fusie vandaag al verder had mogen staan. “De fusie is enkel gecommuniceerd toen het al beklonken was, zonder inspraak van de burger, noch de Knesselaarse, noch de Aalterse”… “Het belastingvoordeel is er uiteraard en dat juich ik toe, maar dat is een voordeel met slechts één jaar effect”.

Kartel

Het kartel met CD&V dan? Mouton is voor de “voortzetting van het succesvol beleid”, maar een aparte N-VA-lijst had volgens hem “een meerwaarde kunnen zijn in het politieke landschap”. Bovendien was hij “geen voorstander” van het beleid van CD&V Knesselare (= Groep 9910) in de voorbije 12 jaar. “Zelf had ik ook graag apart opgekomen met N-VA… maar het kartel leverde in Aalter de jongste jaren goed werk”.

Verkeer

Wat Knesselare betreft wil hij iets doen aan de “levensgevaarlijke” Veldstraat, aan het parkeerprobleem in het centrum. Mouton staat in zijn programma ook stil bij de toekomst van de Knokseweg . Die zouden we best “niet insleuven, maar volledig ondertunnelen tot aan de Oude Brugseweg… Dat is beter voor de veiligheid, voor het landschap, voor het beperken van hinder en vervuiling …” Dringender nog is volgens hem het veiliger maken van de doorsteek op deze plek ter hoogte van de grens met Maldegem. Meer speelruimte zou er snel moeten komen op de speelplaats achter de bibliotheek (voormalige gemeenteschool).

Recyclage

Zonder een oplossing klaar te hebben, is Mouton ook kritisch over het gevoerde beleid rond het recyclagepark. Tot vandaag kwam er hiervoor “nooit een deftige en legale oplossing”. Kritisch is hij ook voor wat er (niet) is gebeurd rond de bedrijvenzone Moerakker (“het is een jammere zaak dat verschillende bedrijven ondertussen Knesselare verlaten hebben wegens geen alternatief binnen de gemeentegrenzen”).

Jeugd

De Knesselaarse N-VA-kandidaat wil in juli en augustus meer weken speelpleinwerking (acht of negen in plaats van vier), vraagt investeringen voor de jeugd en voor de sport (onder meer door inschakelen van infrastructuur in de scholen na de klasuren).

Besluit

Christoph Mouton voert in Knesselare als enige kandidaat voor de N-VA een eenzame strijd. Dat heeft de N-VA vooral aan zichzelf te danken. De Aalterse partijafdeling heeft zich verstopt in het kartel, en vrede genomen met 8 op 29 plaatsen, waarvan zes voorbij halfweg. Knesselare kwam pas in beeld toen het behoud van het kartel al was geregeld, de fusie al was vastgelegd en de Aalterse postjes waren toegewezen.

Misschien loopt er ook hogerop wel iets fout als in een gemeente waar de N-VA in 2014 30 procent van de stemmen behaalde (federale verkiezingen), niet eens een lokale afdeling is ontstaan. Christoph Mouton is de enige Knesselaarse N-VA’er die ervan kon worden overtuigd om de Aalterse lijst aan te vullen.