Knesselaars klooster te koop?

Opvallend nieuws toch wel, deze week. Via verschillende bronnen vernamen we dat de Broeders van Liefde de site van het voormalig klooster in de Kloosterstraat zouden verkopen. Maar is dat wel zo?

Het klooster dateert van de jaren 1850. Het is gebouwd door de Zusters van Liefde. Die vertrokken later en werden vervangen door de Zusters Franciscanessen (Crombeen, Gent). De zusters organiseerden wezen- en ouderenzorg, maar vrij snel ook onderwijs (kantwerkschool, later lagere school, beroepsonderwijs “snit en naad” en nog later kon men er ook huishoudkunde en sociaal-technisch onderwijs volgen (BSO/TSO).

Enkele jaren geleden zijn de laatste zusters vertrokken naar een ander verblijf van de congregatie. De klooster- en schoolgebouwen werden overgedragen aan de Broeders van Liefde. In de kloostergebouwen kwam er een opvangcentrum (Betanië, Jona). Maar ook aan dat verhaal kwam een einde.

Enkele jaren geleden werd het klooster voor het laatst opengesteld voor bezoekers, die werden rondgeleid langs de gerenoveerde kamertjes, enkele leeflokalen, de keuken, de vergaderzalen, de kapel, de binnentuin en de achtertuin. Een brok historisch erfgoed, maar de accommodatie was zo groot en zo oud dat het moeilijk was te voorspellen hoe lang het complex nog zou “leven”.

Asielzoekers

Toen in 2015 en 2016 het aantal asielzoekers in dit land fors toenam, zocht de federale overheid overal naar huisvesting voor de nieuwkomers. Ook in Knesselare. De oude kloostergebouwen werden gerenoveerd. De opvang werd georganiseerd door Refugee Assist, die de gebouwen huurde, en gefinancierd door de federale overheid. Terzijde: in december 2015 was er even sprake van de opvang van 300 asielzoekers op het militair domein van Ursel, maar daar gebeurde niets. In april 2016 was het centrum in de Kloosterstraat volledig volzet (75 plaatsen).

In die periode begon de instroom van asielzoekers echter fors te dalen. Vanaf de zomer van 2016 werden tal van opvangcentra weer gesloten. In december 2016 kwam het nieuws dat het asielcentrum in het oude klooster in de Kloosterstraat in Knesselare eind januari 2017 dicht zou gaan. Op dat moment zaten er nog zo’n zestig vluchtelingen. Ondertussen zijn die ofwel geregulariseerd, ofwel verhuisd naar andere centra, ofwel naar elders vertrokken. Ook enkele oud-priesters die daar nog verbleven zijn ondertussen verhuisd. Het gebouw stond leeg. Hier en daar werd al wat schade gemeld (kapotte ramen, beestjes binnen, etc.)

Verkoop

Een van de kamertjes voor gasten en vluchtelingen

De voorbije dagen vernamen we dat de leegstaande gebouwen van de site integraal zouden worden verkocht. Anderzijds liep ook het gerucht dat de Broeders op middellange termijn (vijftal jaar) een nieuwe basisschool zouden bouwen.Klopt dat wel?

Volgens Annelies Naert, woordvoerder van de Broeders van Liefde (Gent) is dat niet correct. “Er is hier nog niets beslist”, zo vertelde ze. “De gebouwen staan inderdaad leeg. Refugee Assist, (dat ondertussen van de radar is verdwenen – red.) is de inboedel komen weghalen, maar meer is er voorlopig niet aan de hand”. (er wordt nog één laatste bewoner – red.)

Of de geruchten dan helemaal uit de lucht kwamen vallen en volledig fout waren? “Neen”, geeft Naert toe. “De gebouwen staan leeg en er moet en zal iets mee gebeuren natuurlijk. Maar men onderzoekt hier verschillende pistes”. Ook die van een verkoop? “Ja, maar er zijn veel andere mogelijkheden”…

Ook over de bouw van een nieuwe school is er op dit moment nog geen nieuws, al weet iedereen die er komt dat de twee basisscholen in de Kloosterstraat al tientallen jaren renovatie vergen. Het blijft dus wachten op een beslissing van de Broeders van Liefde.

Meer info over de opvang in het klooster (van school/bejaardentehuis tot asielcentrum) vindt de lezer in een interview gepubliceerd in ‘Over Knesselare gesproken. Babbels in de aders van ons dorp’ in het artikel.Van het klooster naar Bethanië. Opvang voor mensen in nood.  

Nog een paar prenten van het klooster:

De achtertuin

De binnentuin (en ondertussen ontwijde kapel)