Er was eens… het Sint-Anna-Instituut

Even was er ook hier plaats voor secundair onderwijs. In 1966 werd het Sint-Anna Instituut door de bisschop ingewijd. Maar 25 jaar later wist men dat op het einde van het schooljaar de deuren weer dicht gingen. Nog eens 25 jaar later waren de ex-leerkrachten nog eens samen, velen al jong gepensioneerde…We schrijven 1961. Op 1 september start men in de gebouwen van het klooster met een naaicursus voor volwassenen. De lessen hebben plaats op zaterdagnamiddag. Het succes van deze cursus en de nood in Knesselare aan voortgezet middelbaar onderwijs zorgt in 1962 voor de omvorming van de 4de graad lager onderwijs (7de en 8ste studiejaar) tot een lagere Secundaire Beroepsschool, afdeling snit en naad. De daaropvolgende jaren worden een derde en vierde jaar ingericht.

Beeld – niet al te scherp – uit de pioniersjaren van Sint-Anna (1963-1964)

Directrice Ignace De Vos, pastoor Bruwiere en veel volk voor de bisschoppelijke inzegening van de school in 1966. (foto Jozef Vanthuyne)

Zuster Ignace De Vos, lerares uit Aalst, wordt directrice. Aanvankelijk wordt er nog les gegeven in het klooster, maar in september start de bouw van een volledig nieuwe school.

In 1964 neemt men de eerste lokalen in gebruik en in juni 1966 volgt de plechtige inwijding van de school. De klassen zijn voor die tijd met de modernste apparatuur (labo, taallabo, etc.) uitgerust.In 1969 wordt een vijfde vervolmakingscursus toegevoegd aan de bestaande lagere cyclus, die toen 120 leerlingen telde. In 1971 wordt gestart met een afdeling kleding.

Op 1 oktober 1980 werd directrice Ignace De Vos opgevolgd door Lutgarde Devreese. Een jaar later sloot Sint-Anna aan bij de scholengemeenschap Aalter-Knesselare-Zomergem, die bovendien overstapte naar het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO, type 1). Dat betekende meteen dat voor het eerst Knesselaarse 12-jarigen in eigen gemeente konden starten in de gemeenschappelijke eerste graad. Veel meisjes uit omliggende gemeenten kwamen les volgen in Sint-Anna. De beroepsafdeling werd vernieuwd en leerlingen konden er nu ook terecht in de richting voeding-verzorging. In 1982 telde de school twaalf klassen en 163 leerlingen.

De leerkrachten bijeen naar aanleiding van het 25-jaar bestaan van de school in 1986

Vanaf 1982 konden de doorschuivende VSO-leerlingen ook terecht in een sociaal-technische afdeling. In 1987 verlaat de eerste generatie scholieren die de technische afdeling volgden  de school. Velen gaan verder studeren, vooral in het pedagogisch hoger onderwijs, of het paramedisch onderwijs. Nog in 1987 worden twee nieuwe beroepsafdelingen opgericht (gezins- en sanitaire hulp en boetiekkleding, verkoop en retouches) om tegemoet te komen aan de verlenging van de leerplicht voor alle scholieren.

1985-hooft-st-anna110

Leerlingen en leerkrachten voor hun school (1985)

De school vierde in 1987 hoopvol de 25ste verjaardag. Maar einde de jaren 1980 werd duidelijk dat zowel het aanbod als het rekruteringsgebied te klein waren voor blijvend succes. De instroom van kinderen verminderde. De belangstelling voor de studierichtingen die in de jaren 1960-1970 nog uitzicht boden op werk werd op korte tijd onvoldoende groot. Uiteindelijk moesten de zusters van het Crombeen (inrichtende macht) de sluiting van de school aankondigen. Hiermee verdween in 1991 al na vrij korte tijd het secundair onderwijs uit Knesselare. De mooie schoolgebouwen worden sindsdien gebruikt door de Sint-Franciscus Basisschool.

Ondertussen zijn we nog eens… 25 jaar verder. Op woensdag 30 november kwamen de voormalige leerkrachten nog eens samen voor een bezoek aan hun vroegere school, een bubbelbabbel en een etentje. Zoals gebruikelijk op deze bijeenkomst werden de ex-leerkrachten die sinds de vorige bijeenkomst met pensioen gingen eens ferm in de bloemen gezet.

De jongste lichting fris gepensioneerde ex-leerkrachten Sint-Anna: Guido Rappé, Katrien De Bruycker, Monique Devreese, Tina Arnaut, Rosa Van de Velde, Emilienne De Rocker, Agnella Focquaert en Anneke Ryserhove

 

in de bloemetjes gezet.