Nog veel onduidelijk over aankoop Knesselaars klooster

 

Aalter wil het Knesselaarse klooster kopen. Oude gebouwen, 13.000 m2. Alleen dit: wat ermee kan/moet/zal gebeuren en hoeveel het mag of gaat kosten weet vandaag niemand. Na een eigen “ruwe” schatting (800.000 euro) is nog wachten op een “externe” schatting en op een grote studie over een mogelijke bestemming van de site. En op de zegen van de Broeders natuurlijk.

Foto Michael Cannoot

Erg spectaculair nieuws kun je het moeilijk noemen. Pieter De Crem lanceerde het idee om het oude klooster van Knesselare aan te kopen al vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Aalterse gemeenteraad keurde ondertussen de aankoop van het oude klooster  “principieel” goed.

De oppositie stemde niet mee, omdat zij het hele dossier “een blanco cheque” vindt. Niemand weet vandaag wat het oude klooster zal kosten, en wat de gemeente er precies mee gaat doen.

“Die mensen moeten de werkwijze van een openbaar bestuur misschien nog leren kennen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) in Het Laatste Nieuws. “Dit is de enige juiste manier van werken. We weten dat de Broeders van Liefde het klooster in Knesselare willen verkopen. Nu moet de waarde van het gebouw geschat worden door een commissaris van het agentschap Binnenlands Bestuur. Zo werkt het systeem nu eenmaal. Van zodra de prijs van de kloostersite geschat is, kunnen wij onderhandelen. Dan komen we met de afgesproken aankoopprijs naar de gemeenteraad, en die moet dan beslissen of er gekocht wordt of niet. Dat heeft helemaal niets met een blanco cheque te maken. Zo is de procedure nu eenmaal.”

Op 18 april meldt dezelfde krant dat er in de meerjarenplanning dan toch een bedrag van 800.000 euro opdook. Maar het gaat maar om “een ruwe schatting van onze diensten”, verduidelijkte Hoste. Het is dus wachten op een officieel schattingsverslag. Maar “in het meerjarenplan moest nu eenmaal een bedrag worden ingeschreven”.

Grote tuin

Ook wat de gemeente met het gebouw kan doen moet nog worden uitgeklaard. Afbraak of renovatie of beide? “Er zijn heel wat gebouwen, en achteraan is er een hele grote tuin. We gaan een grondige studie uitvoeren om te zien welke behoeftes er nog zijn in Knesselare. Welke diensten zijn daar nodig en hoe zijn die vandaag gehuisvest? Het kan een mix zijn van gemeentediensten, ruimte voor verenigingen, en zeker ook extra groene speelruimte. De site ligt net naast de school. We moeten die plaats echt optimaal benutten.”

De site van het klooster is 13.000 vierkante meter groot. Het oudste deel van het klooster, nog gebouwd voor de Zusters van Liefde dateert van 1856. Na overname zorgde de zusters Franciscanessen er voor onderwijs (kleuter- en lagere meisjesschool, lager beroepsonderwijs), nog later werden de gebouwen gebruikt voor het opvangcentrum Bethanië en uiteindelijk voor de opvang van vluchtelingen. Vandaag staat het klooster helemaal leeg (met uitzondering van een paar bewoners in de gebouwen aan de straatkant). Als men nog denkt aan behoud van sommige delen van de site, zullen ten minste onderhoudswerken nodig zijn. Sommige locaties zijn al een vogelkerkhof, zo zeggen ingewijden.

Groen vindt de locatie niet ideaal, en zou een nieuwe stek voor de verenigingen liever rond de sportsite zien. “Daar is sowieso meer parkeergelegenheid”, klinkt het nog.

Meer info over de historiek van het klooster: lees op deze site van KnesselaarsNieuws  Asielcentrum klooster dicht en Van het klooster naar Bethanië. Opvang voor mensen in nood.

Foto Johan Gussé en Eric Van Hulle