God allemachtig… hier is het jaar 1980 (Gazettenpraat)

In het uitrollen van een synthese van het krantenarchief van Jozef Vanthuyne passeren weer een reeks verenigingen de revue. Weinig foto’s Hooft/Vanthuyne voor dat jaar, maar we vonden toch iets. Wel nog eens herhalen dat we de artikels in deze reeks beperken, omdat die binnenkort apart aan bod zullen komen in een serie artikels over het rijke sportleven in Knesselare.

Maart:  Fanfare start weer met “Muziekavonden”.

De muziekvereniging beleefde in de jaren 1950 (vanaf 1949) een bloeiende periode, met jaarlijks opnieuw  twee grote evenementen: een jaarlijks muziekfeest en een Vlaamse Kermis in de hovingen Leuridan, halfweg de Kerkstraat.

In de jaren 1960 ging het wat minder, waren er minder muzikanten, maar werkte Gerard Van de Casteele aan de opleiding van een nieuwe generatie, jonge trommelaars en blazers.  Die stonden er vanaf de jaren 1970, ook de periode dat mevrouw Vanthuyne het Majorettenkorps De Zonnebloempjes oprichtte. Wik trad de volgende decennia heel vaak op in grote stoeten, nam deel aan wedstrijden, trok met volle bussen naar het buitenland.

De nieuwe start van de muziekavonden in 1980 kreeg veel aandacht in de pers. “Na twintig jaar onderbreking… Muziekvereniging kan en wil terug”, schreef Jozef Vanthuyne in de krant boven een lang artikel met de historiek van de fanfare en de aankondiging van een nieuwe “Muziekavond”…  Meteen werd dit de start van een nieuwe en nu doorlopende concertreeks.

Een Muziekavond was evenwel meer dan een concert. Zoals in de jaren 1950, werd de muziek ook nu weer gekoppeld aan sketches, zangstukken, dansen van de majoretten “in hun azuurblauwe uniformpjes”, een orgelsketch etcetera. Een “bonte avond” heette dat toen.

Wie dit artikel wil (her)lezen, kan het beeld aanklikken of het “slepend” vergroten

Hieronder een bescheiden prentenbakje over dit evenement. Een paar algemene beelden, het entertainende duo Hubert en Johan, en een blik op een paar toen altijd aanwezige kruiden van zo’n avond: Hubert en zijne velo, de orgelsketch…

Deze slideshow vereist JavaScript.

Maart: KWB toont hobby’s

Aan een tweede editie van haar hobbytentoonstellingen namen 18 Knesselaarse hobbyisten deel. EH Godefroid stelde zijn keramiekwerk tentoon, Cesar Vermeire had iets met Reinaertboekes. Firmin De Bruyne verzamelde gesteenten, Jacques Cromheeke had een passie voor modelvliegtuigen. Schilderijen hoorden er ook altijd bij met de heer Gevaert en Margot Steyaert. De gepensioneerden waren present met handwerk, Willy Rodts met oude prentkaarten, Jean Schelstraete en Franky Gussé met tekeningen, de VELT met een stand over biologisch tuinieren, Romain Neyt met “oud alaam”, E.Z. Pieters met kantwerk, Stefaan Lootens met zeeschelpen, A. De Brouwer met beeldhouwwerk, L. Van Dele met schedels van dieren, Roger Goethals met knutselwerk en Frans Saey met zijn bijen.

April: OCMW verhuist

Het OCMW, altijd al smalletjes gehuisvest in het gemeentehuis (ook in voorafgaande tijden als Commissie voor de Openbare Onderstand, C.O.O.) , verhuist naar nieuwe lokalen vooraan in de Kloosterstraat. Onder het voorzitterschap van mevrouw Vanthuyne – De Baets bereidt het personeelsbestand fors uit, onder meer met een enquêteploeg. Samen zo’n twintig (ook deeltijds, of tijdelijk tewerkgestelden). Het was de doorbraak van sociale dienstverlening, betere info, een poets- en karweidienst (7 tewerkgestelden), financiële tussenkomsten voor telefoon e.a., gezins- en bejaardenhulp, activiteiten voor mindervaliden (beschuttende werkplaats, vakantiekampen…)

Mei: Urbanus en Erik

’t Gaat snel, zeg. Ook al in 1980 treden twee heren op, die al héél lang meegaan. Basketbalclub Gembas strikte Urbanus van Anus, toen in de jonge fleur van zijn lange carrière, voor een topavond. “Het voorprogramma wordt verzorgd door de Aalterse vedette Erik Wille”. Da’s voor beide heren dan toch al een tijdje geleden.

 

 

 

April: eerste miss VV Harop

Voetbalvereniging Harop organiseerde voor het eerst een verkiezing van een Miss VV Harop. De prijs ging naar de kandidate die de meeste toegangskaarten had verkocht om de titel in de wacht te slepen. Bijna 1000 kaarten werden verkocht en iedereen die een kaart had, kreeg stemrecht. Na de telling bleek dat Jacoba Dancet, de dochter van Gabriël, de meeste stemmen achter haar naam kreeg. Ook Linda De Baets en Dorine Van De Velde vielen in de  prijzen. Een week later organiseerde Harop een match “tegen gewezen spelers”.  Het werd een gelijkspel (3-3). En nog een primeur: voor het eerst werd een wedstrijd meisjesvoetbal georganiseerd (Bellem-Eernegem). “Is het spelgehalte niet zo hoog als bij de jongens, aan inzet en goede wil ontbrak het de meisjes zeker niet”…

Mei 1980: christelijke zuil nog sterk

Op een jaarvergadering van het ACW verzamelden vertegenwoordigers van de Gepensioneerdenbond, onder de leiding van Maria Strobbe. Die bond telde toen 682 leden en regelmatig 200 leden op de uitstappen. Het KAV van voorzitster Simonne Versluys telde op dat moment 330 leden. Cesar Vermeire, voorzitter van de KWB, deed zijn beklag over de geringe interesse voor “avonden met culturele vorming”. Het KWB kreeg wel veel volk bijeen voor “ontspanning” en zeker voor de hobbytentoonstelling. Het ACV ten slotte, geleid door René Matthys had toen… 1300 leden. In 1980 was er een instroom van 81 nieuwe leden. De viering van het 60-jarig bestaan was een hoogtepunt.

Terloops: in een toespraak over verkeersveiligheid had de Aalterse politiecommissaris het over 2500 verkeersdoden en 20.000 zwaargewonden. Vorig jaar (2017) waren dat er nog 620. “Gebrek aan ervaring en geldingsdrang van de jeugd” waren volgen De Nijs in die tijd de belangrijkste oorzaken.

Juni 1980: eerste Uilenspiegel verschijnt

In de redactie zaten in het startjaar Greta Arnaut, Renaat De Blaere, Gerard De Spiegelaere, Johan Gussé, Rik Gussé, Piet Labath, Jan Magerman, Jan Van de Casteele, Gab Van den Brande, Dirk en Geert Van Ryckeghem. De groep werd kort nadien uitgebreid, met Geert Arnaut, Fons De Neve, Marij Magerman, Hugo Maes, Leen Arnaut en Hans Waerniers, Dominiek Vercraeye en Philip Timmerman.

Juni: Vrij onderwijs viert honderdste verjaardag

Ten tijde van de grote schoolstrijd tussen liberalen en katholieken namen de liberalen in dit land in het “ongeluksjaar” 1880 de macht over. Ze zorgden voor nieuwe schoolwetten, waarop de bisschoppen meteen reageerden. Pastoors kregen de opdracht binnen hun parochie vrije katholieke scholen op te richten. In Vlaanderen namen talloze onderwijzers ontslag en stapten over naar het “vrij” onderwijs.

Dat gebeurde ook in Knesselare. Pastoor Emiel Van den Dooren bouwde een nieuwe school in de Kloosterstraat, met als gevolg dat de gemeenteschool toen bijna leegliep. De nieuwe school telde 183 leerlingen.

Honderd jaar later vierde de jongensschool het honderd jaar bestaan van haar klassen met een feestelijke optocht, een mis, een huldiging van de familie Arnaut (als voorvechters van het katholiek onderwijs stapten ze in de schoolstrijd over naar het vrij onderwijs), een academische zitting, een tentoonstelling en de publicatie van een historiek.

Onderstaande foto (voor zover we weten het oudste beeld) illustreert de verbazende blijdschap op de gezichten van die jonge gastjes. Jules (links) en Alfons Arnaut (midden) en Alfons Stevens (rechts, derde onderwijzer vanaf 1886) op de foto met een vijftig leerlingen op hun speelplaats. Het verzamelde didactisch materiaal – een wereldbol en “de potten” (tonnetjes in diverse maten) – netjes op de voorgrond.

Juli: allereerste computer

Op de gemeenteraad van juli wordt de allereerste “computer” voor de gemeente aangekocht, die zal worden aangesloten met terminal bij het bevolkingsbestand van het rijksregister langs de computer van het Intergemeentelijk Subregionaal Centrum voor Informatica (CEVI).  “Het nieuwe systeem zou 45.464 frank kosten en heel wat voordelen hebben…  De gemeentelijke diensten zouden hierdoor veel gemakkelijker kunnen werken en er zou eveneens een niet onaanzienlijke tijdsbesparing uit voortvloeien.”

April/augustus:  de Vliebedde en Velt

In april werd de milieugroep De Vliebedde opgericht. De groep was aangesloten bij Natuur 2000. In april ook werd er sluikstort opgehaald in de gemeente en de ganse lading werd op het kerkplein tentoongesteld. In september organiseert de groep een natuurweekend met dia’s over Greenpeace, met natuurspelen voor kinderen en met een fietszoektocht. Om af te ronden was er een alternatief feest mezt natuurlijke snaks, biologische dranken, rustige muziek en een sfeervol gezellig samenzijn.”

Die andere milieuorganisatie VELT mobiliseerde zijn leden voor het aanleggen van een reuzencomposthoop, dit met de bedoeling de leden in de herfst te voorzien van degelijk materiaal. Dit in het kader van ruimere acties rond biologisch tuinieren. “Velt Knesselare-Aalter” (tiens, toen al…)  is hierin biezonder actief en het ledenaantal, waaronder ook reeds vele vrouwen, die het moe zijn van voortdurend vergif te spuiten en te strooien, treden tot de vereniging toe”, aldus de krant.

Knesselare provinciaal aan de top met bloedgiften

Het Knesselaarse Rode Kruis onder de leiding van erevoorzitter dokter Robert Dhondt, voorzitter en gemeenteraadslid Georges Stock en secretaris Roger Maes behaalde voor de tweede maal de Nationale trofee voor het hoogste aantal bloedgiften in de Provincie.  De groep organiseerde ook regelmatig lessenreeksen,

November: Rederijkers moeten honderd man weigeren voor hun toneel

De Rederijkerskamer Sint Elooi zit in de jaren 1980 in een nieuwe bloeiperiode. De Camere brengt in november drie voorstellingen van het stuk Boeven en Madeliefjes. Een “buitengewoon succes”, aldus de krant, die vermeldt dat tientallen stoelen dienden bijgeplaatst en een honderd mensen niet konden worden binnengelaten.

November: Drongengoed te koop

Voor het eerst is er sprake van een verkoop van het Drongengoed. Nadat de Staat (Waters en Bossen) het meest bosrijke gedeelte kocht van de Eeklose familie Van Damme, die het domein degelijk beheerde vanaf de jaren 1950, duiken bij de gemeente plannen op om de geklasseerde hoeve en omgeving (9 hectare) aan te kopen, ook al om te verhinderen dat dit unieke bosgebied een tweede Puyenbroeck of Leen zou worden. Het moest behouden blijven als gebied voor passieve recreatie en beschermd natuurdomein.

Jerome en Flora, in hun sfeervolle woonkamer in het Drongengoed.