Toekomst bolders onder den toren gered

Een reddingsoperatie in Knesselare-centrum mag hier niet onbesproken blijven. Nadat cafébaas Pieter Steyaert had beslist zijn uitspanning te vergroten, leek het er even op dat andermaal een Knesselaarse boldersclub schielijk ten onder zou gaan. Maar zie, de bolders hebben de patron met macht en kracht op betere ideeën gebracht. Het laatste ‘bolderskot’ onder den toren wordt dan wel afgebroken, er komt er een nieuw. Oef.

Topsporters blijkbaar niet onder de indruk van het schielijk verdwijnen van een historisch monument

Het boldersleven in Knesselare overspant al meer dan drie eeuwen. In die woelige jaren van de 17de eeuw wordt Jan Hooft hier in 1673 vermoord door een zekere Jan Maeyens. Gerechtelijke documenten bevatten getuigenissen van dorpsbewoners die het hebben over een bolbaan. De moord gebeurde “op de straete gaende van keircke naer houcke”. Getuige Pieter Verhaege (landman) was die zondag omstreeks twee uur na de noen “blijven staen sien op de bolders“. Toen hij over de moord hoorde, is hij gaan kijken en zag hij dat Hooft “op de straete bij thofstedeken Jan Frans dood lach”.

Op deze site verschenen in de reeks Gazettenpraat en in Prentenbakken al meerdere artikels en foto’s, die aantonen dat Knesselare ook in de vorige eeuw en vroeger een nest van krulbolders was. Dezer dagen leeft de sport nog voort in een aantal boltenten of “bolkoten”. Er lag in de jaren 1800 een bolbaan op de hoek van de Kerkstraat en De Plaats (Hellestraat), zo leren we uit oude dorpskaarten.

Eentje ervan staat al sinds het begin van de jaren 1900 in huidige herberg De Litanie. Er ligt er vandaag nog één achteraan de herberg van Pieter Steyaert, verborgen in een oud gebouw. Het lag er al ten tijde van de vorige uitbaters Edmond, Gentiel, Christiane in Café Gemeentehuis en voordien in de Sint-Hubertus, zelf ouder dan het statige gebouw dat er staat sinds het begin van de jaren 1900.

Bolders vonden al lang hun weg naar De Litanie, tot in de late jaren 1970 de bolderssport in de problemen kwam. Daar stond de tent even leeg. Uiteindelijk werd de plek in de jaren 1980 een oord van amusement voor een vijftiental Knesselaarse jongemannen.

Leuvense stoof

Die groep ontstond vooral uit een vriendengroep rond het tijdschrift Uilenspiegel en De Rederijkers, die wekelijks petanque ging spelen in het Drongengoed. Op de grintweg, later op een aangelegd veld, net buiten de poort. Autolicht en later meegebrachte spots zorgden voor licht in de duisternis. Schitterend vertier, dat steevast eindigde in een kring rond de leuvense stoof van Jerome en Flora in de hoeve. Toen ook het Drongengoed in een dipje viel trok de bende voor enkele jaren naar De Muze. Archeologen ontdekken over een paar honderd jaar in de omgeving van de hoeve beslist nog sporen van verzonken bollen en ballen.

In wintertijd dreigde dit sociale gebeuren weg te vallen en de groep verhuisde in de duistere dagen naar De Litanie. Later legde Pieter daar ook een petanquebaan aan, en sindsdien werd zijn kroeg de vaste stek van de club met de heroïsche naam ‘Elk met zijn bollen, elk met zijn ballen‘. Een Leuvense stoof is er in De Litanie niet te vinden, maar wel de Ronde Tafel, waar “schieters” en “bijleggers” verander(d)en in “klabbers” en “wereldverbeteraars”, tot het kerklicht dooft, en de kerkklok na twaalven weer minder tellen slaat.

Eerder deze maand kwam de droeve mare dat De Litanie wordt uitgebreid en vernieuwd. Het bouwvallige boldershuis valt niet meer te verdedigen tegen de cafébaas, die zijn territorium wil vergroten.De clubleden hebben de patron eens onder handen genomen en hem gesommeerd om er meteen een nieuw te bouwen. De charme van het oude kot verdwijnt. Zo ook de geniale constructie van spleten en gaten in muren en dak, waarlangs een indrukwekkend ro(n)kende bromkachel de wijde omgeving van stoom en warmte voorzag.

Onder het alziend oog van de fotograaf van Knesselaars Nieuws begon Pieter aan de bouw van een constructie waar Knesselare in 2100 nog zal over praten: een nieuw bolderskot. In de oude tent werd nog een laatste spelletje gespeeld. Met 14 man, of zeven tegen zeven… Iets wat de échte en betere bolders in de “officiële” boltenten elders in het dorp allicht niet zullen begrijpen. Maar met plezier, dat ziet ge van hier (en aan de frisse blik van de topsporters in de Prentenbak van Paul hieronder)

Pieter De Bouwer. Het gaat verbazend goed vooruit…

Voor de moordzuchtigen onder lezers… (her)lees hier hoe Jan werd vermoord, even voorbij de bolbaan