1971: van Flabbaert en van ratten

 

Wat gebeurde er hier in het jaar dat Rolls Royce failliet ging, sigarettenreclame op TV werd verboden in de VS, Charles Manson Sharon Tate vermoordde? In het jaar dat Bangladesh een nieuwe staat werd, Jean-Pierre Monseré verongelukte in Retie, en Simon & Garfunkel het meeste albums verkochten? Terug naar 1971.Politiek en bestuur

1971 (politiek) was het jaar dat burgemeester Maurits Devreese begon aan zijn vijfde en voorlaatste termijn van zes jaar burgemeesterschap. ’t Is lang geleden, maar toen waren er maar twee schepenen. André Busschaert en Albert De Spiegelaere werden de nieuwe schepenen; Jerome Verniest en Gerard Versluys moesten toen nipt de duimen leggen.Er waren voor het eerst ook 13 raadsleden (8 CVP, twee socialisten, twee Onafhankelijke Katholieken en één verkozene van de Boerenpartij.

1971 (bestuur) was het jaar dat gemeentebestuur grote plannen maakte om een nieuwe gemeenteschool te bouwen, en om de buurtwegen eindelijk te verharden of er de kasseikes te overgieten met tarmac.  De oppositie spartelde wat tegen (te groot…, te laat…), maar werd telkens weggestemd.  Een tiental landelijke wegen werden aangepakt, waaronder delen van de Westvoordestraat, de Kluizestraat, de Driesstraat en de Geuzestraat. Inwoners van de Sakramentstraat dienden zelfs petities in om hun straat gemoderniseerd te krijgen.

1971 was ook het jaar dat er een hele rist straatnamen werden gewijzigd, onder protest van de oppositie overigens. “Er zat elektriciteit in de raadszaal”, schreef perscorrespondent Jozef Vanthuyne. Toen kregen veel straten een andere naam (lees hierover: de straat moet een naam hebben  Dit jaar (2018) waren het er maar zes (lees hierover Deze Knesselaarse straten veranderen van naam)

Cultuur

1971 (cultuur) was het jaar dat de cultuurraad – mee golvend op de doorbraak van die genres – hier avonden organiseerde met folksongs en met kleinkunst, onder meer met een optreden van Willem Vermandere. Het was het jaar dat de Strijdbroeders/Rederijkers heftig discussieerden over het “gemengd” maken van hun vereniging. Het voorstel werd afgewezen.

Altijd interessant toch om even te weten waar een mens zich in zijn vrije tijd zoal mee bezighoudt. Dat leren we onder meer uit deelnemerslijsten aan de populaire hobbytentoonstellingen. Namen deel in 1971: Roger De Spae en Gerard Neyt (postzegelverzamelaars), Romain Puype en Werner Mortier (kunstfoto’s), Gerard Van den Abeele (sierstenen), Cesar Vermeire (sigarenbandjes), Carlos Strobbe (vlinders en kevers), Rik Callier (schilderijen), Clement Devreese (sierstukken in leder), Eric Tanghe (gedroogde bloemen), Omer Neyt (sierwerk in hout), en de enige vrouw in het spel, mevrouw Denise Vanthuyne – Van Hooreweghe (kunstbloemen en knutselwerk). Alleen al de zondag telde men in de hobbytentoonstelling van dat jaar 2000 bezoekers.

Nog meer cultuur: burgemeester Devreese nam ontslag als voorzitter van het feestcomité en werd vervangen door Jeroom Verniest.  Die had toen nog zijn handen vol met medewerking aan en ondersteuning van niet minder dan 18 wijkkermissen.

Sociaal

1971 (sociaal) was het jaar dat de boeren hier in Knesselare in een betoging hun tractoren naar het centrum stuurden, naar de gemeenteraad trokken en spandoeken aan de kerktoren hingen, ter voorbereiding van de grote en gewelddadige boerenbetoging in Brussel.

Sport

1971 (sport) was het jaar dat hier de supportersclub Raoul Lambert werd opgericht, dat de middenstandsvereniging CMBV al twintig jaar bestond, dat een nieuwe tafeltennisclub, met een oefenruimte boven het café van Jona en Jozef Timmerman, voor het eerst een eigen “vierkantstornooi” organiseerde, met deelnemers uit andere gemeenten en een demonstratie door topspelers. Voortrekkers waren voorzitter Carlos Vuylsteke en Luc Gussé. Het was het jaar dat de wielertoeristen één jaar bestonden. In 1971 kreeg Floris De Schuyter (voorzitter van de karabijnschuttersclub) de trofee van Sportverdienste. De eerste overigens die hier ooit werd uitgereikt. Roger De Neve was toen voorzitter van de jonge Sportraad. En waarmee onderpastoors zo allemaal bezig waren? Ook met sport. E.H. De Baets werd een trekpaard, maar dan wel als organisator van grote ponykoersen.

Floris De Schuyter, beste schutter, kreeg de sporttrofee

En dan het belangrijkste sportnieuws van 1971: na het organiseren van een geslaagd pinkstertornooi nam de Vriendenkring FC Sporkring (bij Jozef Timmerman en Jona) het initiatief om een nieuwe voetbalploeg op te richten. Voorzitter Cesar Blanquaert van Harop en zijn bestuur waren daar niet zo gelukkig mee, maar de ploeg van de Vriendenkring werd wel gesticht en sloot als FC Sportkring aan bij het Oost-Vlaams voetbalverbond voor Liefhebbers.

 

 

 

 

 

Milieu

1971 (milieu) was het jaar dat het milieuactivisme hier sterker was dan vandaag. Een ploeg van de gemeenteschool, onder de leiding van natuurgids en meester Jozef Vanthuyne werd met een grote nestkastactie laureaat in de wedstrijd SOS Natuur. Ook de overheid ging zich met dat thema bezighouden.Zo was er een heus Aktiekomitee Drongengoed, waar ook omliggende gemeenten bij betrokken waren. Het was de tijd dat de heer Van Damme, sinds 1936 eigenaar van veel bosgebied, een deel van zijn eigendom in het Drongengoed wou openstellen voor het publiek. Van Damme was de man die had gezorgd voor de omwalling, die de hoeve renoveerde en de duiventoren en de toegangspoorten bouwde (1948). Maar er doken geruchten op dat de militairen nieuwe bosgebieden wouden inpalmen “in verband met uitbreidingen van het Nato-vliegveld…  Dat Komitee ijverde ervoor om het Spaans kasteeltje in het Drongengoed, eigendom van het ministerie van Landsverdediging, opengesteld te krijgen om er een cultuurcentrum van te maken, dat kon gebruikt worden voor tentoonstellingen, “teach-ins” (wat een sixtieswoord!), kleine optredens, enzovoort.De omgeving werd in 1956 beschermd als landschap en de hoeve en bijgebouwen in 2003 als monument.

Het klinkt vandaag alsof het allemaal “nieuw” is, maar ook in 1971 werden wellicht voor het eerst wandelroutes en Drongengoedroutes uitgestippeld om de natuurliefhebbers door groen Knesselare te gidsen. Het hoger vermelde Aktiekomitee Drongengoed stippelde de eerste wandelpaden uit, ijverde voor “reisroutes” voor stappers, fietsers én automobilisten om die naar het Drongengoed te krijgen en voor de aanleg van een” parkeerplaats op enige afstand van de hoeve”. De gemeente was toen bereid om een halve hectare ter beschikking te stellen in de Rammelaeredreef. Die parkeerplaats is er nooit gekomen…  Een mens moet al eens geduld hebben…

Dat geldt ook voor de campagne tegen sluikstorten. Ook die zijn absoluut niet nieuw. In 1971 vaardigde de gemeente reglementen uit tegen het nog vaak voorkomend gebruik om “vuilnis te storten op de openbare weg of op andermans grond”.

Curiosa

Misschien beter geschikt voor een rubriekje ‘curiosa’, maar de studentenclub Moeder Flabbaert toonde dat het niet altijd “leute” moest zijn, en trok  op de jonge ochtend richting Drongengoed om er… de Flabbaertbeek te meten en de vervuiling ervan (voorzichtig) op de kaart te zetten. Het verhaaltje leest u hieronder:

Als het welzijn van dieren tot de zorg voor het milieu mag worden gerekend is ook de vermelding van Dierenwelzijn Knesselare hier op zijn plaats. Maar een hond is nog iets anders dan een rat… In 1971 verscheen in de krant een artikel over de Knesselaarse muskusrattenvangers. Met de knuppel of met de blote hand!