Deze Knesselaarse straten veranderen van naam

De fusie zorgt om evidente redenen voor wijzigingen van dubbele straatnamen. In deze bijdrage info over welke straatnamen in Knesselare moeten verdwijnen. Het gaat om een vijftal straten, waaronder de Knokseweg, de Molenstraat en de Kouter de meeste adressen tellen. De inwoners werden ingelicht. De gemeenteraad beslist binnenkort over de nieuwe namen.

De Kouter, halfweg de vorige eeuw nauwelijks bewoond.

Het schepencollege had het op een recente bijeenkomst over het wijzigen van een aantal straatnamen in Knesselare, Ursel. De wetgever stelt dat het college bevoegd is voor het beheer van gemeentelijke eigendommen. Het gemeentedecreet (2005) stelt dat het college bevoegd is voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, maar alleen het is de gemeenteraad die bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen uiteindelijk te wijzigen. Hiervoor moet het gemeentebestuur advies vragen aan de cultuurraad.

In de aanloop naar de fusie kwam het dossier voor de ambtelijke coördinatiewerkgroep (30 oktober) bijeen en boog zich over het probleem van dubbele straatnamen, sterk gelijkende straatnamen, in twee gemeenten doorlopende straatnamen. Onder meer B Post en brandweer willen mogelijke wpraakverwarring voorkomen. In Knesselare en Aalter zal je maar zoeken naar Dries, Driesstraat, Pietendries, Grote en Kleine Dries, en achter onze toren weggestoken het Drieselken…

Binnen de werkgroep werden al  voorstellen opgenomen over welke straten in Aalter of in Knesselare best worden herbenoemd. Hier werd onder meer het “prioritair principe” vastgelegd dat ondernemingen maximaal zullen worden ontzien.

Naast de problematiek van gemeentelijke wegen is er nog die van de gewestweg N44 (in Aalter ‘Knokkeweg’, in Knesselare ‘Knokseweg’). Aan het Vlaams Gewest wordt voorgesteld om de N44 (in Knesselare de Knokseweg) in de nieuwe gemeente ‘Knokkebaan’ te noemen.

Het overleg kreeg verder vorm op het Aalterse college (13 november) en dat van Knesselare (22 november) dat zich bij de beslissing van Aalter aansloot.

De procedure tot het wijzigen van deze straatnamen wordt onmiddellijk opgestart.

Volgende dubbele straatnamen worden alvast behouden in Knesselare: Kerkstraat, Kloosterstraat, Veldstraat.

Aangezien de inwoners van straatnamen die zullen wijzigen hierover al werden ingelicht verklappen we niets als we die op een rijtje zetten: het gaat in Knesselare over de Kouter, de Zuidleiestraat, maar vermoedelijk ook over de Molenstraat, de Beekstraat, en de Malsem.

Het college van Knesselare deed het voorstel om de Zuidleiestraat te hernoemen in Buntelarestraat en Hoekestraat. Waar Aalter ook de Overleiestraat zou hernoemen, vraagt Knesselare om de naam Overleiestraat toch te behouden, maar te hernummeren.

Anderzijds gaf het college de cultuurraad de opdracht om voorstellen voor nieuwe namen te formuleren. Die vroeg de Adviescommissie straatnamen om de Commissie Straatnaamgeving uitgebreid te bespreken en nieuwe namen te suggereren. Die werkzaamheden zijn ondertussen afgerond. De cultuurraad van Knesselare zal zich op 16 januari over dit advies uitspreken en een voorstel doen aan het gemeentebestuur, waarna uiteindelijk de gemeenteraad van Knesselare (in februari) een beslissing zal nemen, die dan nog moet zien te overleven in Aalter.

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

DEZE BLOG VOLGEN IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE

Toegevoegd op 13 januari: Volgens Het Nieuwsblad zijn “suggesties voor straatnamen welkom bij het gemeentebestuur.