Back in time: 1970

De aandacht voor ons milieu ging omstreeks 1970 fors toenemen. Ook in onze gemeente. Dat jaar was ook een jaar met veel sport. De goeie prestaties van André Ornelis stimuleerden anderen om aan sport te doen. Dat en nog meer in deze aflevering van Gazettenpraat.

Geen wereldschokkend nieuws in het Knesselare van 1970. Daarvoor moest je bij de Beatles zijn, die er in dat jaar mee ophielden. Of bij Jimi Hendrix, die stikte in zijn braaksel. Het jaar dat de Dolle Mina’s “baas in eigen buik” op hun lichaam schilderden, dat Thor Heyerdahl met zijn vlot Ra II de Oceaan overstak, dat de schrijver en dissident Solzjenitsyn de Nobelprijs Literatuur kreeg en Love Story veel volk naar de cinema lokte.

Januari: “liefde en eerbied voor de natuur”

Omstreeks 1970 duiken in het verenigingsleven de eerste tekenen op die wijzen op een groter milieubewustzijn. Geen wonder dat de gemeenteschool toen op de eerste rij stond. Onderwijzer Jozef Vanthuyne had het diploma “natuurgids” behaald. Hij organiseerde geregeld “excursies in natuurreservaten” en was actief in het Centrum voor Natuurbeschermingseducatie. Hele generaties schoolkinderen kregen de liefde voor de natuur ingelepeld. In die periode onder meer met het aanbrengen van nestkastjes en het voederen van vogels in de winter en natuurlijk ook met lessen over de natuur. 1970 was dan ook het Natuurbeschermingsjaar.

De Knesselaarse jeugd organiseerde naar aanleiding van het tiende jaar Broederlijk Delen een debatavond over ontwikkelingshulp en wereldhandel in een soort jeugdparlement. Ook dat was een nieuw thema in het verenigingsleven. De krant vermeldt er evenwel bij dat het initiatief “maar weinig belangstelling kende”.

Januari: contract voor het leven

In januari meldt de krant dat liefhebber Erné De Blaere een “contract voor het leven tekende met Ingrid Saintobijn, zuster van oud-renner Joost”. De laatste Knesselaarse burgemeester deed dat met verve.

Maart: boomplanting

Ook nieuw was de wellicht eerste specifieke “plant een boom”-actie in onze gemeente. Gemeenteraadslid Georges Stock (CVP) moest hierover onderhandelen met de scholen. In mei werd de dorpskom dan ook versierd met een twintig meidoornplanten. Burgemeester Maurits Devreese plantte de eerste boom, waarna de kinderen hun boom mochten planten. Werklieden van de gemeente zouden er nog zo’n 100 aanplanten langs de Kloosterstraat (voorbij de Bethunestraat). Langs de Aalterweg en de Molenstraat werden een 100-tal sorbusplanten in de grond gestopt (lijsterbes).

Deze slideshow vereist JavaScript.

Maart: sportplezier met Belgisch kampioen

In maart geeft de krant een overzicht van het eerste deel van de carrière van de beste Knesselaarse atleet in die tijd, die in 1970 Kampioen van België werd.

April: Gezinsbond voor sport

Een opvallend initiatief van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (toen onder de leiding van dokter Robert Dhont), was de ‘gezinskilometer’, georganiseerd in samenwerking met de sportraad (toen onder de leiding van meester en “sportgangmaker” Roger De Neve). De gezinskilometer moest worden gelopen door vier leden van hetzelfde gezin (100, 200, 300 en 400 meter). Er was heel veel volk voor dit gebeuren, dat werd voorafgegaan door een optocht.  Het gezin van Walter Van Ryckeghem won in een tijd van 2’35’’2. Bij de Categorie B won het gezin De Fauw. Verderop volgden de gezinnen van Gerard Van de Casteele, Hilaire De Neve, Maurits Devreese en Roger De Neve. Geert Stock, Thierry De Neve en Dirk Stock wonnen de crossen voor de jongens, Nadine Scheyving, Eveline Dhont en Marika Dancet die voor de meisjes.

Mei:  nog meer milieuwerk:

Huisvuil wordt voortaan opgehaald in papieren zakken. Aanvankelijk had dit het omgekeerde effect, met een door de krant opgemerkte en aangeklaagde milieuoverlast: “meer vuilnisbelten in de gemeente, langs landbouwwegen, sloten en kanten…  Niet zo’n goede oplossing voor de dieren en voor de afwatering.”  De gemeente kondigt aan “dat de plaatselijke politie streng toezicht zal uitoefenen tegen de overtreders”. Meer natuur ook bij de Rederijkers, die Eckhart Kuyken (“oecoloog” aan de RUG) uitnodigde voor een diavoorstelling over dit thema. Het blijkt uit wel meer krantenberichten dat de aandacht voor het milieu fors toeneemt omstreeks 1970.

Augustus: kunst aan gemeentehuis

Op vraag van het gemeentebestuur beeldhouwde de Knesselaarse beeldhouwer Gerard Mestdagh een “bas-reliëf” boven de inrijpoort van het gemeentehuis. Het moest een werk worden dat voor heel de gemeente zichtbaar was.

Oktober: 20 km van Knesselare

De oktoberkermis organiseerde de gemeentelijke sportraad in samenwerking met het feestcomité nog een grootste atletiekwedstrijd, ook al in het kader van het jaar der sportbiënnale en de gezinssport. Er waren wedstrijden over diverse afstanden. Voor de liefhebbers van het genre: winnaars waren Eddy Saey  (1 km in 3’08’’), Ronny WIttouck (2 km in 6’51’’) en Johan Dierickx (3 km in 10’01’’).