1978: Jaar van het Dorp (en van veel jubilerende verenigingen)

1978 was het Jaar van het Dorp. Veel verenigingen hadden reden om te feesten (90 jaar fanfare WIK, 60 jaar Oudstrijders, 50 jaar Bond van Grote en Jonge Gezinnen, 20 jaar werknemersbond KWB, 10 jaar basket Gembas en 10 jaar vinkeniersbond ‘Dappere Zangers’). In de politiek gaat het almaar harder tussen CVP en Gemeentebelangen, de lijst van Antoine Schrans. Veel discussie is er over grote investeringen (Eentveldstraat, sporthal, sociale huisvesting Hemelrijk, BPA De Kouter, personeelsuitbreiding, etc.). Een selectie  gazettenpraat uit de kranten van veertig jaar geleden.

Januari

Gemeentepolitiek boeit maar weinig mensen. Maar als het over de belastingen gaat lopen de krantenkolommen vol. Begin 1978 worden in Knesselare de opcentiemen op de onroerende voorheffing fors verhoogd van 1300 naar 1800 (= percentage dat Knesselare extra aanrekent voor eigenaars van huizen/gronden).

(Zijsprongetje: vandaag is dat 1650 (Vlaams gemiddelde ligt op 1.397). Bij de fusie in 2019 zouden Knesselaarse eigenaars kunnen rekenen op het gunstiger Aalters tarief (1400).

Eerste schepen Gerard Versluys legt in januari uit waarom die verhoging nodig was. Er zijn hier grote openbare werken aan de gang of gepland, onder meer de heraanleg van de Eentveldstraat en de bouw van de Sporthal. Daarvoor moesten de nodige fondsen worden voorzien. Oppositieleider Antoine Schrans vond dat een verhoging naar 1400 opcentiemen moest volstaan, en stelde dat er voor de rest beter kon bezuinigd worden op andere posten.

Felle discussie was er ook over de toelagen aan de verenigingen. Volgens Schrans kregen de Urselse verenigingen te weinig. De meerderheid zei dan weer dat Ursel voor de fusie meer gaf, maar dat die toelagen van beide deelgemeenten nu werden gelijkgesteld.  Ten slotte was de oppositie ook tegen een inplanting van de nieuwe sporthal op het Flabbaertdomein.  Men had die liever in Ursel gezien. (Ook hier een zijsprongetje naar de actualiteit: verenigingen worden nu betoelaagd via de cultuurraad, en dat op basis van een nogal ingewikkeld puntenstelsel (in verhouding tot uitgemeten activiteiten). In Aalter is dit puntensysteem anders uitgetekend. Op 31/12/2018 dient de huidige cultuurraad ontbonden te worden. Hoe zal de toekomst van de cultuurraad er uitzien? Aalterse verenigingen krijgen minder. Ook de ondersteuning van de gemeenten inzake accommodatie (uitleendienst, maar vooral de huurprijzen voor gebouwen en lokalen) verloopt er anders.

Februari

Fredy Tanghe wordt in Knesselare clubkampioen van het Meetjesland bij de liefhebbers. Hij klopt Patrick Versluys, die later prof zou worden, in de spurt.

In de gemeenteraden moet de meerderheid van de CVP rekening houden met een sterke oppositie van de partij Gemeentebelangen (sinds 1976 tien zetels tegen negen). Antoine Schrans voert een harde oppositie. Bij momenten verlaat de oppositie op gemeenteraadszittingen de raadszaal. Over de meeste dossiers wordt fel geruzied.

Het oude voetbalplein in de Sportstraat wordt bouwzone. Zo wil het toch de gemeenteraad. Maar het ligt er nog altijd. Wat wel wordt gerealiseerd is het BPA De Kouter.

Maart: OCMW

De gemeenten worden vanaf de jaren 1970 in snel tempo grote werkgevers. Almaar meer personeel. Zo ook bij het OCMW. De dienstverlening van het OCMW wordt in 1978 fors uitgebreid.  Mevrouw Vanthuyne, de dynamische voorzitter van het OCMW, kondigt op de gemeenteraad van maart drie projecten aan: de oprichting van een dienst voor gezins- en bejaarsdenhulp, een buitendienst die de sociale noden zou opsporen (onder meer voor bedeling van warme maaltijden) en de oprichting van een dienstencentrum voor gehandicapten en bejaarden. Voorts zou het OCMW ook tussenkomen in aansluitingskosten telefoon voor lagere inkomens.

April: de mei in Hemelrijk

De mei op de eerste woningen in de Hemelrijkstraat. Schepen Versluys (tweede van links) is een tevreden man.

Gemeente en OCMW gaan zich opnieuw inzetten voor sociale woningbouw binnen de gemeente (sinds 1955 aangesloten) in samenwerking met De Meetjeslandse Maatschappij voor Volkswoningen. Die bouwde hier in 1959 al 62 woonhuizen in de Bethune, waaronder 48 eengezinswoningen en 14 woningen voor bejaarden.

Omdat het woningentekort in de jaren 1970 weer acuter werd, werden in 1972 gronden langs de Kwadamstraat (later Hemelrijk) bouwrijp gemaakt, geschikt voor opnieuw 70 woningen. In een eerste faze waren er in 1978 27 huurwoningen in opbouw.

Een en ander gebeurde onder druk van het ACW dat via Knesselaarse mandatarissen ijverde voor sociale huisvesting, maar ook voor het aankopen van gronden “om ze nadien tot goedkope bouwgronden om te buigen.” In juni wordt “de mei geplant” op de eerste woningen in de Hemelrijk.

Hilaire Van de Casteele, directeur van de sigarenfabriek, gaat met pensioen. Hiermee verdwijnt volgens de krant “een brok geschiedenis” uit de sigarenfabriek. “De fabriek exporteert praktisch over de hele wereld en heeft en definitieve plaats veroverd op de Euromarkt. 180 werknemers woonden het afscheidsfeest van directeur Hilaire Van de Casteele bij. Hij was 46 jaar werkzaam in de fabriek en sedert 1949 directeur. Toen hij begon (1932) werden 8 miljoen sigaren per jaar met de hand vervaardigd. In 1968 was dat ruim 100 miljoen. De technische leiding werd overgedragen aan de heren Wuyts en Vandevelde, afgevaardigde van de paritaire commissie in Gent. “Namens personeel, directie en zusterfabrieken werd de gevierde een mooie kleurentelevisie als afscheidsgeschenk aangeboden”, aldus Jozef Vanthuyne in de krant. Niet zoveel later is er van feesten bij Cogetama niet zoveel sprake meer.

Twintig jaar KWB

De katholieke arbeidersbeweging KWB vierde in mei het 20 jaar bestaan. Voorzitter Cesar Vermeire zet een aantal leden-stichters in de bloemetjes: de eerste ondervoorzitter Jozef Arnaut, Hilaire De Loof, Raymond Standaert, Edmond Stock (voorzitter 1960-1969), Gerard Versluys, René Matthys, Medard Van Kerschaever, Georges Stock, Firmin De Bruyne (voorzitter van 1969 tot 1977) en EH Van den Broeck. (als iemand ons alle namen van de andere bestuursleden op de foto bezorgt, vullen we die graag aan)

Juni

Moeder Flabbaert, was in maart al druk bezig geweest met de organisatie van een “grandioos paasgebeuren“. Op de affiche een paascross voor West- en Oostvlaamse studenten, een TD, groot kampvuur, een cantus en zangavond op de weide van Antoine Van Parijs in de Kloosterstraat. Op  23 juni organiseert Moeder Flabbaert een massacantus met Edelweiss Oberbayernorkest en TD.

 

Juli

Op kermiszondag 2 juli is er naar aanleiding van het jaar van het dorp een muziek- en majorettenparade door de dorpsstraten. Om 19 uur daagt er op het Drieselken veel volk op voor een show van de krachtpatser John Massis. De studentenclub Flabbaert organiseert een Vlaamse kermis in de Europatent, met optreden van een Oberbayernorkest, een grote ballonwedstrijd en tentoonstellingen (o.a. vaktekenschool) en sportwedstrijden.

Op een gemeenteraad in juli werd de personeelsformatie voor de gemeente vastgesteld. Knesselare had toen, na de fusie, met 17 personeelsleden (1 secretaris, 1 bestuurschef, 2 opstellers, 1 klerk eerste rang en 3 klerken. Voorts 1 veldwachter, 2 hulpveldwachters, 1 ploegbaas, 2 geschoolde werklieden A en 3 geschoolde werklieden B. Tijdelijk zouden 19 werkzoekenden worden aangeduid in het kader van de wet Spitaels.

Augustus

Patrick Versluys krijgt in café Ronbarbo bij Andrea De Baets een nieuwe fiets van zijn supporters. “Als junior fietst Patrick 16 overwinningen bij elkaar en bij de liefhebbers mocht hij ook reeds de zege proeven naast tal van ereplaatsen”… Zijn supportersclub telde volgens de krant 800 leden.

September

Tekening Edgard Buyse (handtekeningen spelers en medewerkers), uit het Gulden Boek van de Rederijkers

“Reinaard de Vos wordt revelatie op toneelgebied in het Meetjesland”, lezen we in de krant van 1 september. Er was sprake van een opvoering in het Drongengoed, “met feeërieke verlichting”, maar uiteindelijk moest men wegens weersomstandigheden toch uitwijken naar de parochiezaal. “Moderne opvatting, aangepaste kostumering, maskers en grime alsook de muzikale omlijsting lieten deze opvoering uitgroeien tot het beste wat het liefhebberstoneel te bieden heeft”…”Aan het ‘Koninklijk hof’ en ten huize van ‘Malpertuis” ontdekten we menig jeugdig talent die het blazoen der Knesselaarse Rederijkers terug een nieuwe glans kunnen geven”…

Oktober

Zoals gebruikelijk worden op de oktoberkermis verdienstelijke personen gehuldigd. De trofee voor Sportverdienste gaat naar krachtbalclub Dola dat kampioen werd in 3de afdeling A. Een eerste eervolle vermelding was er voor de boldersclub ‘Jong maar moedig’. Fredy Tanghe kreeg een tweede eervolle vermelding voor zijn prestaties als wielrenner. Toon Bulcke krijgt de gouden medaille als winnaar van de fietsrally.

 

 

 

Ook in oktober viert de Bond van Jonge en Grote Gezinnen (BGJG) een groot feest naar aanleiding van het 50 jaar bestaan van de Bond (nu Gezinsbond). Een brokje historiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

De Knesselaarse oudstrijders organiseren hun plechtigheden 60 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Voorzitter Oscar Goemaere (onderaan, derde van links) werd samen met vijf van de nog tien levende oudstrijders van 14-18 in de bloemetjes gezet. Voor Knesselare waren dat voorts Jules Dombrecht en Maurits Wittouck (de anderen vooraan zijn Urselse oudstrijders). De Knesselarenaars August Tanghe en Alfons De Baets waren er niet bij.

De 90-jarige fanfare stelde in 1978 veel gevierd volk op de trappen van het gemeentehuis. Voor het eerst waren er ook medailles voor een aantal majorettes die er sinds de stichting vijf jaar eerder ook bij waren.

Uitsmijter

Hieronder nog een vliegende prent. Op een van de drukste punten van Knesselare, veertig jaar later nauwelijks te herkennen. Omdat het om een “staatsbaan” ging werden de werken toen “door de staat volledig gemoderniseerd”…