De wortels van vandaag: er was eens… 1977

Al veertig jaar geleden, en we kunnen er (helaas) al van meespreken. In deze aflevering van Gazettenpraat keren we terug naar het jaar 1977 met een selectie uit de krantenknipsels van toen. Leesvoer voor mottige winterdagen…Februari

In februari en na een val langs de Aalterseweg verdrinkt Jules Vande Walle (68) uit de Stekelhoek. Hij komt na een val met zijn hoofd in de sloot terecht en kan zich niet meer redden. In juni bericht de krant over een ander zwaar ongeval: “Schoolknaap onder auto – In de Kloosterstraatwerd werd de 7-jarige Nico Huyvaert, zoontje van Achiel, wonende Hoekestraat gevat door een auto”. Het kindje werd zwaar gewond en in comateuze toestand naar een hospitaal in Brugge overgebracht”. (Nico overleefde het ongeval, maar draagt er tot vandaag de gevolgen van – red.)

Op 15 februari om 15 uur viert de studentenclub Flabbaert haar tienjarig bestaan. Op het programma een “ganse namiddag amusement met belichting van de Flabbaertfiguur en oude gezelschapsspelen”.

De vereniging wordt op dat moment geleid door praeses Louis Van der Steen (op foto eenmalig met das, en samen met toenmalig burgemeester Maurits Devreese), vice-praeses Gab Van den Brande en een vernieuwde ploeg.

Op de viering in de parochiale feestzaal werden 100 leden en ex-leden uitgenodigd voor een filmvertoning van allerlei activiteiten. Op zondag 1 mei stond een kleinkunstavond aangekondigd met Kris De Bruyne. (meer Flabbaertnieuws binnenkort op deze blog)

 

Nog in februari wordt de de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De eerste na de fusie van Knesselare en Ursel. Meteen de laatste waar de CVP aan de macht is.

Op de foto het eerste schepencollege van “Groot-Knesselare”. Linksboven secretaris Jozef Arnaut, rechts van hem de twee Urselse schepenen Antoine Lefevre en Leo Lips. Onderaan Gerard Versluys, burgemeester Maurits Devreese en André Busschaert.

In de gemeenteraad zaten toen voorts nog (Gemeentebelangers cursief): Jerome Verniest, Luc Demuynck uit Ursel, die meteen ontslag indiende en vervangen werd door Antoon Vangaever, Victor Claeys, Lutgarde De Spiegelaere, Antoine Schrans, Augustin Goossens, Alex De Spiegelaere, Wilfried Van den Kerchove, mevr. Vanthuyne-De Baets, Renaat Van Lierde, Fredy Tanghe, Francine Maeyens en Robert Martlé die in de plaats kwam van Alouis De Poortere, die wegens verwantschap met Alex De Spiegelaere niet mocht zetelen.

Maart

Een “snelle jongeman” in het voorjaar was Freddy Neirynck, “nieuwe telg uit de fietsende Neirynck-familie”, schrijft de krant. Freddy’s grootvader Guillaume Neirynck, vader van zes zonen en drie dochters, had vijf fietsende zonen: Hubert, Roland, Jean, Johan (die als liefhebber ruim zijn sporen verdiende) en Ivan. Freddy Neirynck, zoon van gemeenteraadslid Hubert, startte in 1976 en werd gesteund door supportersclub ‘De lang verwachte’, met om en bij de 300 supporters. Het lokaal was gevestigd in café ‘Roxy’ bij Achiel Van Daele- De Muynck.

April

De nieuwe gemeenteraad, verkozen in 1976 na de fusie van dat jaar, besliste onder meer de gemeentebelastingen ongewijzigd te laten: 1300 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 6 procent aanvullende belasting op de personenbelasting. De raad, voor de zesde keer op rij voor zes jaar voorgezeten door burgemeester Maurits Devreese, keurde de vernieuwing en verbreding van de Eentveldstraat goed.

In april wordt ook de tweede zesdaagse voor Rijwieltoeristen georganiseerd. Het duo Wilfried Martens-Gerard Vandenabeele won de ploegentijdrit en de ploegkoers. VV Harop won de attractie-wedstrijd snelfietsen tegen SV Kneselare, de studenten van de Flabbaert klopten die van de Urselse Nachtvlinders.

Mei

In mei blijkt al dat de oppositie van Antoine Schrans hard uit de hoek zou komen in de zopas gestarte legislatuur. Zes jaar later zou Schrans overigens de fakkel overnemen en de CVP van de macht verdrijven.

Er wordt onder meer fel  gedebatteerd over de waterprijs, over het storten van grint langs veel gemeentewegen, en over de Koffiestraat. De meerderheid wilde de rooilijn vaststellen langs het wegje waarlangs drie goedgekeurde verkavelingen lagen. Volgens de oppositie ging het om grondspeculatie.

Voortaan zal het er in de meest gemeenteraden die volgen hard aan toegaan op het gemeentehuis. In de gemeenteraad doet zich een merkwaardig incident voor.

Oppositieleider Antoine Schrans vond dat burgemeester Devreese “veel te stil” sprak. “Wanneer de voorzitter een bitsige uitval deed, waarschuwde de h. Schrans hem dat hij zich niet zo kwaad hoefde te maken, het diende echt zo luid niet”… Het steekspel bleef zowat de ganse raadszitting duren”.

Nog in mei werd in lokaal ‘Ter Helle’ in de Kwadamstraat het 1-jarig bestaan van de tapbiljartvereniging ‘De duivels’ gevierd met kampioen Hedwig De Meyer, op de foto omringd door talrijke medeleden.

En ook nog in mei worden de bloedgevers gehuldigd. Het bestuur stond toen onder de leiding van Georges Stock. “Te Knesselare gaan zowel de bloedinzamelingen, de werking van de hulpdienst, de ledenwering als de vignettenverkoop steeds de hoogte in. Reeds meermalen stond Knesselare aan de top van de provincie en werd zelfs reeds nationaal gelauwerd”.

Juni

De muziekvereniging Willen is Kunnen neemt voor het eerst sinds lange tijd deel aan de Provinciale Wedstrijden in het Drongengoed. De fanfare onder leiding van Gerard Van de Casteele stond al in tweede divisie geklasseerd en bood zich terug aan voor deze afdeling. Knesselare promoveerde naar eerste afdeling voor twee jaar. En zou daar sindsdien ook blijven… Het was toen ook de laatste keer dat muziektornooien in open lucht werden gehouden. (Zeven foto’s in deze prentenbak: Rik Gussé)

Deze slideshow vereist JavaScript.

Op de gemeenteraad van 31 mei is het hommeles over de statuten van de nieuws sportraad (na de fusie helemaal anders samengesteld). De oppositiepartij Gemeentebelangen vond “dat de Sportraad niet representatief is voor al de sportverenigingen… dat de samenstelling van de Raad, en in het bijzonder van het dagelijks bestuur zodanig in één bepaalde politieke richting is georiënteerd dat de principes van onpartijdigheid niet tot hun recht komen… dat de sportverenigingen zelf te weinig aan hun trekken komen door slecht 50 mandaten te zijn toegedeeld en dat het onderscheid ‘actieve’ en ‘passieve’ sportbeoefening op gemeentelijk valk niet nuttig is”…  Begin juli worden voor Knesselare in het sportraadbestuur verkozen: Urbain Van Speybroeck (voorzitter), Luc Coovemaecker (ondervoorzitter), Clement Devreese, Antoine Magerman, Jozef Mattheeuws en Pierre Bisschop.

In juni was er een herverkiezing van het CVP-bestuur. Er namen 96 stemgerechtigden aan deel. Willy Devreese werd verkozen tot voorzitter; andere bestuursleden: Anna Braet, Anna Claeys, Hilaire Deloof, Clement Devreese, Roger Gauddissabois, Gerard Lataire, Cecilie Leloup, Walter Taghon, Chris Van Daele, Theo Van den Kerchove, Medard Van Kerschaever, Raymond Van Loocke, Maurits Van Nieuwerburg en Placide Vanthuyne. Op onderstaande foto het CVP-bestuur omstreeks die periode. We herkennen voor Ursel Leo Lips, Antoine Lefebvre (op middenrij links) en en Marcel Demuynck (onderaan rechts)

Op de elfjuliviering trekken verenigingen – toen al bij gebrek aan goeie accommodatie – in stoet naar het Sint-Anna Instituut. Op het programma onder meer vendelzwaaien, volksdans, samenzang, een wagenspel en muziek en dans. Deelnemende verenigingen waren toen KLJ, CVA, Rederijkerskamer en Muziekvereniging.

Hoewel voor de bestemming van de geklasseerde Pietendriesmolen, eerder door Knesselare aangekocht, nog geen verdere plannen bestaan, zijn de raadsleden van oordeel “dat deze oude windreus, het enige pronkstuk dat Knesselare rijk is, voor de volgende generaties dient bewaard te worden. Men was er tijdens de jongste raadszitting unaniem mede akkoord dat de restauratiewerken zo spoedig mogelijk dienen aan te vatten.”  De gemeente moest 20 procent van de restauratiekosten dragen.

De interscolaire wedstrijd tussen de Vrije Jongensschool en de Gemeentelijke School kende veel succes. Op de foto de winnende ploeg uit de gemeenteschool, met Yves Wittouck, Hans Vande Kerckhove, Hans Gussé, Gino Heyse, Kurt Wittouck en Nico Lefevre.

Oktober

Tijdens de oktoberkermis van 1977 werd de trofee van Sportverdienste toegekend aan Rik Van den Berghe, kampioen van België op de 400 meter (in 2de categorie). Eervolle vermeldingen waren er voor het tweede elftal van VV Harop, dat kampioen speelde en finalist werd in de provinciale eindronde en voor basketbalploeg Gembas, ook al kampioen na een testwedstrijd.  Vanwege de Feestraad was er een onderscheiding voor Gentiel Mestdagh, vijfde maal clubkampioen van de wielertoeristen, voor de bolder Alfons De Jaegher en voor vinkenier Gerard Martlé. De cultuurraad loofde de muziekvereniging die promoveerde naar eerste afdeling.

Op deze (onscherpe) foto het eerste elftal 1977: Ronny Heyse, bestuurslid Antoine Dancet, André Bouillaert, Valère De Zutter, Pol Ryon, Ronny Focquaert, Bavo De Neve, Patrick De Neve, Eic Devriendt, voorzitter Luc Covemaecker, Onderaan: Geert Scheyving, ?, ?, Luc De Muynck, Marc Van Nieuwerburg, Ivan Bellaert en bestuurslid Eric De Schaut.

December

Koorzangers 1977 in feest bij de huldiging van hun “kerkzanger bij uitstek” Hilaire Veevaete. Hij en zijn vrouw (vooraan tweede en derde van links) worden op de eerste rij omringd door pastoor Boudonck, koster-organist Julien Willems en koorvoorzitter Julien Vandeweghe

VINDT U KNESSELAARS NIEUWS OK?

DEEL DIT ARTIKEL OF STUUR HET DOOR

INSCHRIJVEN OP DEZE BLOG IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST (OF ONDER) DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWB november