Knesselare beetje overleden. Hiernamaals onbekend

Woensdag 11 oktober werd Knesselare in alle stilte gedegradeerd van gemeente tot dorp. De definitieve goedkeuring van de fusie zat ergens verstopt tussen 16 andere agendapunten. Erg feestelijk was de stemming niet. Volk was er ook niet. Maar de wortel heeft gewerkt. We gaan wat minder belastingen betalen. En de rest? Veel woorden, weinig licht in de duisternis.

Het fusiedebat is achter de rug. Maar het is er eigenlijk nooit een geweest. Intern misschien, achter gesloten deuren. Die ene vergadering met de twee burgemeesters in Knesselare en/of in Ursel was meer een infovergadering dan een samenkomst met overleg.

Of de fusie ook de wens van de Knesselaarse bevolking was, zullen we nooit weten. Het alternatief (Knesselare als autonome gemeente laten leven, en samenwerken waar dat nuttig en nodig lijkt) kwam nauwelijks ter sprake, mede door het ontbreken van een krachtige oppositie in de gemeenteraad. Groen heeft een aantal mandatarissen, maar die zijn gebonden aan de uitgesproken pro-fusiestandpunten van de partijtop van Groen.

Of de fusie over de hele lijn een goede zaak was zullen we pas kunnen beoordelen als de plannen concreet worden. Wat werd vooropgesteld op de infovergaderingen ziet er niet slecht uit, maar is dat allemaal bindend? Op de Knesselaarse gemeenteraad van woensdag 11 oktober werd duidelijk dat Knesselare toch vooral moet afwachten. Momenteel wordt daarover volop vergaderd, worden administratieve en theoretische nota’s geschreven, maar wat voorlopig op papier staat is verre van concreet (zie verder, en zie volgend artikel).

Ook in Aalter was er op 11 oktober gelijktijdig een gemeenteraadszitting. Aalters titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) heeft het slim gespeeld, nog maar eens de klemtoon leggend op de schuldovername van ongeveer 15 miljoen euro die de Vlaamse overheid Aalter zal toekennen. Dat creëert inderdaad ruimte voor investeringen, een goed uitgerust en (voorlopig?) gratis recyclagepark en perspectief op een gelijkschakeling van de opcentiemen op de persoonsbelasting op 5,9 procent in 2019. Vooral voor de inwoners van Knesselare en Ursel is dat geen slechte zaak. Een gemeentelijk ontmoetingscentrum in elke dorpskern is nog een van de beloften. In een ander bericht op deze site gaven we al mee dat Knesselare al in 1967 – na een petitie van alle verenigingen – beloofde een cultuurcentrum te zullen bouwen.

Definitief?

Ligt de fusie nu definitief vast? Het Vlaams Parlement moet ze nog decretaal vastleggen. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 kunnen daar ongeacht de uitslag niets meer aan veranderen. Op 1 januari 2019 is de fusie dan een feit. Knesselare houdt dan op te bestaan en Aalter neemt (als nieuwe rechtspersoon) alle rechten en plichten over.

Burgemeester De Blaere en zijn team hebben allicht in eer en geweten gewikt en gewogen. De voor- en nadelen van een fusie probeerden we al eerder te formuleren. Lees hier ‘Tussentijds Rapport’ verschenen op deze site

Zal de politiek dichter bij de mensen staan? Er zullen alleszins minder mensen van Knesselare bij betrokken zijn. De lijstvorming is naar verluidt nog verre van “af”. Als de Knesselare raadsleden van Groep 9910 tien plaatsen krijgen (op een lijst van 29), zullen er daar maar een deel van overblijven. Tien plaatsen zijn nog geen tien zetels. Het wordt voor de raadsleden hopen dat de Aalterse kiezers (meer dan dubbel zoveel als er Knesselaarse kiezers zullen zijn) voor Knesselaarse kandidaten zullen stemmen… Er zou plaats zijn voor drie Knesselaarse schepenen en een voorzitterspost van de nieuwe gemeenteraad. Ook voor een paar van de Knesselaarse schepenen is het dus over en uit.

De Knesselaarse gemeentesecretaris en de financieel beheerder van Knesselare moeten – ook in de voorbereiding ) hun Aalterse collega’s “bijstaan”, zo lezen we in de fusiedocumenten. Hoeveel en welke personeelsleden moeten afvloeien of hebben die de garantie dat dit op iets langere termijn niet zal gebeuren? Als Aalter “efficiëntie” als motief voor een fusie uitspeelt, zal dat ook gevolgen hebben voor het personeelsbestand in het nieuwe Aalter. Hoeveel mensen zullen van werkplaats moeten veranderen? Wat blijft nog de betekenis van het gemeentehuis? Draagt dit niet bij tot het leegbloeden van ons dorpscentrum, nadat daar ook al de kerk leegloopt, de KMO’s verhuizen, de winkels en horecazaken sluiten, de post kreunt onder de druk van de concurrentie?

Wat zal er nog resten van de overlegorganen (cultuurraad, sportraad, feestraad, e.a.), die draaien op veel vrijwilligerswerk, nu deze koepelstructuren wellicht naar Aalter verhuizen? Zullen die mensen in Aalterse overlegorganen avondvullend gaan discussiëren over dossiers en over hun werking rond een tafel waar het voor driekwart of meer over aangelegenheden van Aalter en zijn deelgemeenten gaat? Bonne chance overigens voor diegenen die hun politieke belangstelling zullen moeten gaan verleggen van de eigen gemeente naar die van de buren.

En dan zwijgen we nog over de hele administratieve poespas die bij een fusie komt kijken. Onze identiteitskaarten moeten begin 2019 aangepast worden. Oude postnummers zouden behouden blijven. Identieke of gelijkaardige straatnamen moeten worden aangepast, huisnummers (idem in appartementen) zouden worden geüniformiseerd.

Belastingsvermindering

We komen in een volgend artikel terug op de voorbereidende teksten die al beschikbaar zijn. Het zijn niet meteen documenten die uitblinken in helderheid. Wat we wel zien is dat Pieter De Crem in één bladzijde reageert (17 augustus) op een tekst van 10 bladzijden van Knesselare (28 juni) die een reactie was op  een startnota van de Aalterse administratie (9 juni). Veel woorden, maar weinig nieuws. Groen vroeg dan ook of Knesselare wel een gelijkwaardige partner is, zoals wordt voorgehouden. De partij vroeg uitstel van de definitieve beslissing, maar de meerderheid ging daar niet op in. De gemeenteraadsverkiezingen zullen ons leren hoe groot de beloning is voor de locomotieven van dit hele gebeuren.

Ander nieuws uit de gemeenteraad van 11 oktober:

Na het onslag van Peter Poppe als OCMW-raadslid was daar een plaats vacant. Hij wordt opgevolgd door Kristof De Blaere, zoon van de burgemeester.

Liliane Martlé-Cooreman kreeg postuum de titel van ereschepen van Knesselare.

Schepen Fons De Neve deelde mee dat de 11.11.11- quiz dit jaar wordt vervangen door een ontbijt met aperitiefconcert op 10 december.

Schepen Sabine Van Wonterghem meldde dat een aantal (kleinere- wegenwerken starten in november, als het weer het toelaat (Malsem, Drieselken, Zuidleie, Aalterseweg en Geuzestraat)

Schepen Herlinde Trenson zei dat de Knesselaarse bevolking volgend verkiezingsjaar nog mag rekenen op een belastingvermindering, maar of dat zal gaan om een vermindering van de roerende voorheffing of over een daling of afschaffing van de leefbaarheidsbelasting (87,5 euro) wou ze nog niet kwijt.

NOG NIET INGESCHREVEN OP DEZE BLOG? Heel eenvoudig: zie rechts van dit artikel en noteer emailadres in het daarvoor voorziene vakje (inschrijven). Even enteren en dat is het. ALTIJD MEE, ZO.