De wortels van vandaag – Er was eens… 1967 (deel 2)

In deze bijdrage blikken we terug naar 1967. Een overzicht van sportieve, culturele, economische en politieke gebeurtenissen en soms ook wel pittige anekdotes of ‘merkwaardige’ berichten uit dat jaar. Hieronder een overzicht vanaf augustus.Augustus

André Ornelis wordt nationaal kampioen 3000 meter bij de juniores, met een tijd van 8’29’’. De twintigjarige onderwijzer klopte er toen Emiel Puttemans.

September: personeel gemeente verjongt

Gemeentesecretaris René Sierens gaat met pensioen en krijgt de titel van eresecretaris. Raymond Standaert wordt bevorderd tot opsteller. Een betrekking van klerk werd opengesteld. “Samen met de reeds vroeger openverklaarde betrekking van een bijkomende veldwachter zal met ingang van het nieuwe jaar een bijna totaal nieuwe ploeg op de gemeente werkzaam zijn”, noteert Jozef Vanthuyne in 1967.  Het gemeentepersoneel was toen nog beperkt tot een handvol personeelsleden. Een tweede champetter (in december 1967 werd dat Joris Van Holderbeke uit Waarschoot), een nieuwe klerk (dat wordt Arsene Busschaert) en iets later een bijkomende leerkracht in de gemeenteschool (Antoine Van Renterghem) waren de voorzichtige aanloop naar de indrukwekkende personeelsuitbreiding die de komende decennia nog zou volgen.

November: over pasters, blazers en sporters

Ook de plaatselijke geestelijkheid is aan een wissel toe. EH Alfons Strobbe wordt benoemd tot pastoor in Wachtebeke. Hij was negen jaar onderpastoor in Knesselare. Zijn afscheidsfeest volgt in december met een viering georganiseerd door de jeugdbewegingen, gepresenteerd door Geert Van Ryckeghem. De jeugd brengt er sektch- en zangnummers, de sint zorgt voor een verrassingsgeschenk: een brevier…

In november organiseert de muziekvereniging Willen is Kunnen een wel originele prijskamp ‘Hoeveel weegt het bestuur’. De prijskamp heeft veel bijval. “Onder het waakzaam oog van de veldwachter en de dirigent meester Van de Casteele worden de bestuursleden een voor een op de weegschaal gezet. “Jerome Verniest haalt het hoogste gewicht met 105 kg, voor Cyriel Van Heyste met 103. Voor Gentiel Verhoestraete en Remi De Kesel gaat de wijzer slechts tot 66 kg. In totaal weegt het muziekbestuur 1190 kg.” In aantal, maar ook in ‘gewichtigheid’ zou het huidige WIK-bestuur niet in de buurt komen van dit cijfer. “Er waren toch vier deelnemers met de juiste uitslag, die elk een mooi sommetje in ontvangst mochten nemen…”

Knesselare heeft in de jaren 1960 een uitstekende motorcrosser. Noël Van Kerrebroeck (Kerkstraat) werd Kampioen van België in de categorie 50 cc bij de juniores. Noël was motormecanicien en bouwde hier ook een bloeiede zaak op.

Oktober: de Kampioenen!

Tijd voor de huldiging van de Knesselaarse Kampioenen. Het was decennia lang een ingrediënt van de oktoberkermis. In 1967 heeft Knesselare niet te klagen. Naast de hoger vermelde loper André Ornelis en motorcrosser Noël Van Kerrebroeck werd ook haarkapper Werner Mortier (toen Veldstraat) als Belgisch kampioen gehuldigd.

Minder prettig nieuws is het dodelijk ongeval van Jo De Reu (27) van het gelijknamige caravanbedrijf op de baan Aalter-Maldegem. Hij kwam er ter hoogte van het huis Fraeyman tegen een Nederlandse vrachtwagen terecht. De truck stond na een manoeuvre dwars over de baan. “Tragische bijzonderheid: de broer van het slachtoffer vond een tweetal jaar eerder langs dezelfde baan op een identieke wijze de dood”.

In het lokaal Central vieren de liggende wipschutters hun nieuwe kampioen Etienne Claeys. “Merkwaardig is wel dat de gevierde enkele dagen voordien in een andere vereniging om een soortgelijk feit werd gehuldigd… In lokaal ‘De rustige Wandelaars’ gebeurt hetzelfde voor de club ‘De gouden Leeuwschutters” die hun nieuwe schutterskoning Eric Van de Voorde in de bloemetjes zetten.

November: petitie cultuurcentrum

De patronage. Werd vernieuwd, maar een cultuurcentrum kwam er niet.

Interessant bericht in de krant van 10 november 1967: in het gemeentehuis vergaderden zo’n vijftig vertegenwoordigers van Knesselaarse verenigingen om er onder de leiding van Walter Van Ryckeghem te onderhandelen over nauwere samenwerking tussen de bonden en jeugdorganisaties. Na lange onderhandelingen over het oprichten van een cultuurraad werd een ontwerp van Statuten geschreven. 28 verenigingen besluiten een petitie tot de gemeenteraad te richten met de aanvraag tot medewerking voor het oprichten van een cultureel centrum… Jaja…

Einde november komt dat punt op de agenda van de gemeenteraad. “De raad was eensgezind akkoord dat onmiddellijk het nodige diende te worden ondernomen om aan deze noodtoestand te verhelpen.

De burgemeester wordt door de raad afgevaardigd om onderhandelingen aan te knopen tot het aankopen van 4 à 5 hectaren grond om er later een cultureel centrum te kunnen oprichten”.  De gronden van de niet-goedgekeurde verkaveling De Guy achter het (oude) voetbalveld worden aangekocht. Een cultuurcentrum is er nooit gekomen.

December: over cijfers en centen

De vogeltentoonstelling, georganiseerd door de volgelbond ‘De Koperwiek’ heeft een lange geschiedenis. In 1967 telt de plaatselijke bond, met lokaal bij Gerard De Vylder (Maldegemweg), 185 leden. Op de tentoonstelling van december zijn er 64 deelnemers uit meer dan 20 gemeenten. Voorzitter is dan  Roger De Meyer. Amedé Bral spreekt de feestrede uit. Merkwaardig detail: De Koperwiek krijgt bezoek van de Knesselaarse schoolkinderen, nadat ze vooraf de scholen hadden bezocht.

Op de laatste gemeenteraad van 1967 wordt genoteerd dat Knesselare dat jaar 102 geboorten, 66 sterfgevallen, 38 huwelijken, en 2 echtscheidingen telde. Dat alles zorgt voor een toename van de bevolking met 20 inwoners tot 4.884 inwoners.

Oscar Goemaere, tweede van rechts. Tientallen jaren lang de voorzitter van de Strijders van WO1

Het gaat dan ook over subsidies voor wat in 1968 zou volgen: een bijzonder toelage is er voor Oscar Goemaere en zijn Knesselaarse Oudstrijders, om 50 jaar na de Eerste Wereldoorlog Elfnovember te herdenken. 1967 is ook het jaar dat VV Harop het licht ziet. Letterlijk dan. Er komt een toelage voor de aankoop van terreinverlichting en jongerenopleiding (secretaris Urbain Van Speybroek). Walter Van Ryckeghem krijgt wat extra budget voor het 75 jaar bestaan van de Strijdbroeders.

Voor het eerst worden ook toelagen gevraagd door de nieuwe studentenclub Moeder Flabbaert, de Lodewijk De Raetstichting, Familiehulp, de dienst voor Middenstandsopleiding, De Bond Jonge en Grote Gezinnen, de “Bond van Gebrekkigen”…  Waarmee we meteen weten dat niet alleen verenigingen, maar ook namen komen en gaan…