Gazettenpraat: een nieuwjaar van tien miljoen…

In januari 1963 stond Knesselare in rep en roer. Een inwoner van die toen erg rustige gemeente had “het groot lot” gewonnen”. Jozef Van Thuyne, onderwijzer en in zijn vrije tijd onder meer erg actief als reporter voor tal van kranten en ander bladen schreef onderstaand verslag in het Brugsch Handelsblad. Ook de BRT-televisie  (Echo) kwam ter plaatse.

nieuws-uit-januari-1963-abDe krant Het Volk had het over een nieuwjaarsgeschenk van 10 miljoen!

“De 23-jarige Laurent Verniest, oudste zoon van vier, van Amedé Verniest en Madeleine Verniest, melk-, bier- en kolenhandelaar, wonende Lijsterhoek te Knesselare had een 14-tal dagen geleden een loterijbriefje van de Afrikaanse Loterij laten meebrengen uit de post te Knesselare door zijn tante Hélène Verniest uit de Kluizestraat.

Hij kocht gewoonlijk tienden samen met een van zijn broers maar ditmaal verzaakten deze met de opmerking dat ze toch nooit prijs hadden!

Hierop besloot Laurent, een eenvoudige jongen, grote liefhebber van de krulbolsport en steeds behulpzaam op de dagelijkse ronde van zijn vader, maar zelf op zijn eentje een groot biljet te kopen, want hij had er een voorgevoel van een grote prijs te zullen winnen, wat hij overigens al lachend aan familieleden en vrienden vertelde. Met de verhoopte prijs zou hij zich dan een auto aanschaffen. Het was het laatste groot biljet dat verkrijgbaar was, want de postmeester had er slechts tien besteld.

Groot was ook Laurents verwondering toen hij pas woensdagmorgen, na even de dagbladen te hebben ingekeken, vaststelde dat hij het groot lot van 10 miljoen op zak had! Hij vatte zoals gewoonlijk samen met zijn broer Florent, de melkronde aan met het goede biljet goed verborgen in zijn vestzak, doch daar hij het zelf niet kon geloven, ging hij zich eerst bij de postmeester overtuigen.

Deze sloeg verscheidene kranten na en moest tot zijn grote verbazing toegeven dat het lot bij hem was uitgegeven, en wel degelijk de grote prijs was. De postmeester was er werkelijk onder de indruk van want een van zijn dochters had hem nog gevraagd of hij nog biljetten over had, waarop hij had geantwoord: ’t Zal voor de volgende keer zijn, want nu ben ik uitverkocht, ik heb het laatste daarnet meegegeven aan Hélène Verniest.

Ook Laurent was van de hand Gods geslagen, dat het nu werkelijk echt was en niet wetende wat beginnen, vond hij het maar best zijn melkronde voort te zetten, het kostbare biljet nog maar wat dieper verbergend in zijn vestzak.

De familie die ondertussen was gealarmeerd, ging spoedig haar rijke zoon opzoeken want menigen hadden schrik dat hun miljonair wel iets kon overkomen. Laurent was echter zo onder de indruk dat hij wel niet goed besefte waarom men al die drukte maakte.

In de namiddag was hij enigszins bekomen en samen met vader en moeder ging hij op familiebezoek om het verheugend nieuws te vertellen. Toen men aan grootvader Alfons Verniest, die ziekelijk is, kwam melden dat hij niet mocht verschieten, dacht deze aan het ergste en meende dat zijn kleinzoon een groot ongeluk was overkomen… Nauwelijks had hij echter het grote nieuws vernomen of hij schreide tranen van vreugde!

Menig borreltje werd uitgeschonken en toen Laurent en zijn ouders ’s avonds thuis kwamen stonden vele buren hen op te wachten om de nieuwe miljonair geluk te wensen, want in gans Knesselare was het nieuws reeds doorgedrongen.

Dit sensationeel nieuws had ook menig financieel gehoor gevonden die Laurent reeds de beste weg wisten aan te tonen om dit groot fortuin zo renderend mogelijk uit te zetten. Gelukkig wist Nonkel Jerome wel de weg en regelde alles in alle stilte en naar best vermogen, zodat de nieuwe miljonair en zijn overgelukkige familie op beide oren mochten slapen.

foto-hooft-bolderkampioen-leon-de-meyer-1960-509a

Laurent Verniest op de viering van bolderskampioen Leon De Meyer in 1960 (Foto Hooft)

Laurent Verniest was het onderwerp van alle gesprekken en op de vraag wat hij nu wel zou uitrichten, antwoordde hij eenvoudig: “Wel, een schone auto kopen en een nieuwe bol en verder mijn werk doen en gaan bollen zoals gewoonte…”

Het Brugsch Handelsblad wenst miljonair Verniest op zijn beurt geluk met dit niet alledaags nieuwjaarsgeschenk en hoopt “dat hij er veel nut, plezier en komfort moge mee beleven”…

laurent-verniest-met-familieDe mannen van Echo

Kort nadat bekend was dat Laurent Verniest 10 miljoen gewonnen had kwam de tv-ploeg van Echo in Knesselare filmen, onder andere bij de postmeester Gerard Vansieleghem die het lot verkocht had én bij Laurent thuis. Groot nieuws natuurlijk! De reporter was Jan Bauwens en de cameraman  Fons Robberechts (vader van de bekende Belgische fotograaf Wim Robberechts).

Hieronder een heel kort fragment van de Echo-reportage, aangekondigd met de foute naam ‘Verbiest’.

Ook de Franstalige pers besteedde ruime aandacht aan het nieuws:

laurent-verniest