Ben je erbij? Top-20 van Knesselaarse familienamen

Welke familienamen komen het vaakst voor in Knesselare? In januari 1981 verscheen in Uilenspiegel een top-20. We deden die oefening eens over… De “Claeyzen” winnen met voorsprong…cartoon-gekke-naam-1Een perfecte methode vinden om zo’n top-20 samen te stellen is niet evident. Greta Arnaut onderzocht voor het blad Uilenspiegel in 1980 de kiezerslijsten van 1974-1976, Op kiezerslijsten gaat het vanzelfsprekend alleen om de stemgerechtigde inwoners, maar het ging toen om de meest toegankelijke bron.

De beste bron zijn de bevolkingsregisters, maar die kunnen niet meer worden geraadpleegd omwille van de privacy-wetgeving. De Privacycommissie heeft op vraag van Europa de wetgeving nog verstrengd.

Wij raadpleegden de website http://www.familienaam.be. Daar zijn gegevens beschikbaar tot 2008, opgemaakt op basis van de tienjarige bevolkingstellingen door het Instituut voor de Statistiek. Een eenvoudig telefoonboek of De Klapper geeft bij eenvoudige telling een ruwe indicatie over de meest voorkomende namen. De meest voorkomende kun je dan verder opzoeken op de hierboven vermelde website. Je krijgt er ook meteen een indicatie over het voorkomen van je familienaam in andere Belgische gemeenten.Daar hebben we het volgende week over.

Geen van die methodes is perfect, maar de informatie laat wel toe een een vergelijking te maken van een relatief recente bron met informatie van 1975. Volgens Marc Van der Cloot, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen die zo’n 4000 leden heeft, blijkt uit onderzoek dat zo’n kwart van de Vlamingen geïnteresseerd is in de verklaring van hun naam. Even tussendoor: in zijn geval is dat alvast begrijpelijk… Maar Van der Cloot verwijst – voor alle duidelijkheid – naar “een kleine akker” (een ‘cloot’)…

Terug naar Knesselare. In deze aflevering beperken we ons – om het wat overzichtelijk te houden – tot een vergelijking van de de top-20 van 1976 en de recente gegevens van de website http://www.familienaam.be voor 2008. De vergelijking geeft een indicatie over een aantal verschuivingen. We hielden in beide gevallen wel rekening met de verschillende schrijfwijze van de namen.

knipsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele conclusies

De familienaam Claeys was met een straat voorsprong de meest voorkomende naam in 1976 en zonder twijfel ook vandaag.

Uit de top-10 verdwenen in de loop van de voorbije dertig-veertig jaar de namen Verniest (naar 18) en Mestdagh (naar plaats 25). Verdwenen verderop uit de top-20: de namen De Jaegher (21), Gussé (42), Van Hulle (26) en Almey (48) en de zelfs in de top-80 niet meer voorkomende namen Scheyving en Hooft.

Nieuwkomers in de top-20 zijn de familienamen De Sutter (6de in 2008), Mattheeuws (9), Verheye (13), Neirynck (15), De Clerck (16), Steyaert (17), De Meyer (19) en Matthijs (20).

Knesselaars bloed…

studio-hooft-1962-126

De familie Martlé was ca. 1960 maar één van de vele families met tien of meer kinderen.

Op basis van de informatie van de website familienaam.be is het mogelijk na te gaan welke van onze familienamen verhoudingsgewijs het meest voorkomen (Knesselaarse naamdragers in verhouding tot Belgische naamdragers). Dat is niét de familienaam Claeys, omdat die in het hele land erg populair is, met meer dan 10.000 naamdragers.

Enkele familienamen zijn echter wél heel sterk gebonden aan onze streek, en zelfs aan Knesselare.

We geven nu al mee dat de familienaam Martlé hier “de koploper” is…  Amper 184 inwoners van dit land dragen de naam Martlé. Daarvan wonen er 59 in Knesselare (32 procent)

Meer informatie hierover geven we mee in volgende editie van KnesselaarsNieuws…

 

familienamen-2008-aanvulling-top-80-21-80