Gazettenpraat: zwaar verkeer halveren

Zwaar vervoer richting De Plaats mag dan al zijn geweerd, het is in de Veldstraat nog soms “wringen”… (Foto Het Nieuwsblad 2012)

De tijd vliegt. Precies tien jaar geleden werd in Knesselare dan toch het zwaar verkeer in de dorpskom gehalveerd. De toestand in Hellestraat, Veldstraat en Urselseweg was onhoudbaar geworden. In deze aflevering van Gazettenpraat herlezen we even wat De Standaard toen schreef.Het gemeentebestuur was zelf – onder druk van de inwoners – overgegaan tot het plaatsen van verbodstekens, maar die maatregel werd afgekeurd door het Vlaams Gewest.

De Standaard schreef in maart 2006: “De bewoners reageren ontgoocheld. Tienduizend wagens en vijfhonderd vrachtwagens rijden elke dag door de smalle dorpskern van Knesselare. Bewoners van de Veldstraat, De Plaats, de Hellestraat en de Urselseweg verzamelden in december nog 160 handtekeningen tegen het zwaar verkeer in hun dorp. Daarop begon de oppositiepartij GVP met een affichecampagne ‘zwaar doorgaand verkeer = geen leven meer’. De gemeenteraad stemde op voorstel van diezelfde GVP een gemeenteraadsbesluit om alle buitenlokaal verkeer boven de 5,5 ton te verbieden in de centrumstraten.”

De krant vroeg een reactie aan toenmalig schepen Fredy Tanghe (Gemeentebelangen): “Er wordt in de brief gesteld dat we de tonnagebeperking niet op eigen houtje mogen invoeren omdat we vlak bij een provinciegrens liggen. Er moeten afspraken worden gemaakt met Beernem om tot een oplossing te komen die bevredigend is voor beide gemeenten… Meer dan tachtig percent van het zwaar verkeer moet niet in Knesselare of Beernem zijn. We moeten die tachtig percent proberen ontmoedigen. Nu kiezen ze nog de kortste weg, want de klant betaalt per kilometer.”

“De plaatselijke politici zijn allemaal van goede wil, maar blijkbaar beseffen ze in Brussel niet hoe ernstig het allemaal is”, aldus Geert De Groote en Suzanne De Wever van Dagbladhandel De Groote. “We hadden nochtans goede hoop omdat iedereen aan hetzelfde zeel trok. Klanten durven met moeite nog voor de zaak te parkeren als er een vrachtwagen in de buurt is omdat het zwaar verkeer dan moeilijk doorkan. We zijn echter realistisch: een oplossing wordt zeer moeilijk.”

Gehalveerd

Deze slideshow vereist JavaScript.

De Vlaamse administratie, bevoegd voor de doortocht in Knesselare, floot in een brief de gemeenteraad terug. Het werd ‘uitstel’, maar geen ‘afstel’…Een week later was er overleg tussen Knesselare, Beernem en de Administraties Wegen en Verkeer van Oost- en West-Vlaanderen. Niet zonder resultaat.

De Standaard kon op 25 september 2006 dan ook melden dat het zwaar verkeer door Knesselare zou worden gehalveerd. “De minister keurde het verbod goed dat zwaar vervoer verbiedt Knesselare binnen te rijden via de N44 Knokseweg, de verbindingsweg tussen de expresweg Antwerpen-Kust en de E40. Door het verbod worden elke dag vijfhonderd vrachtwagens geweerd uit de fijnmazige dorpskern. Langs Beernem kunnen ze het centrum wel nog binnen.”

In het najaar van 2006 werden de nieuwe plannen uitgevoerd. Halfweg januari 2007 evalueerde Fredy Tanghe, nu als burgemeester (Groep 9910): “Door het verbod rijden nog maar 400 in plaats van 1.000 vrachtwagens door de dorpskern van Knesselare-centrum. Het is de eerste belangrijke stap naar een leefbaar centrum. Niet alleen is het hier veel veiliger, er is ook veel minder luchtvervuiling… Het verbod is ook een verbetering voor Beernem. Misschien kunnen zij iets terug doen voor ons. Vanuit Beernem komen nog altijd heel wat vrachtwagens door Knesselare.”

De politie zorgde voor een degelijke controle, zo blijkt uit de toelichting van commissaris Peter Ponnet, bevoegd voor verkeer en mobiliteit binnen de zone Aalter-Knesselare. “De politie ziet toe of het verbod ook effectief wordt nageleefd. Ook ’s nachts zullen we controleren. We zullen ook bekijken of het vrachtverkeer zich niet verplaatst naar de kleine wegen. En we houden ook onze gewone controles op zwaar vervoer aan.” (DS, 19 jan. 2007)

En nu?

Voetnoot: Tien jaar later is die situatie volgens velen effectief veel verbeterd. De vrees voor ‘spookcamions’ was groot, maar dat valt mee. “Het gebeurt nog altijd dat er eentje doorglipt, maar we doen regelmatig controles en dat werkt”, horen we bij de politiek. Ook de verkeerslichten aan de Poezenhoek hebben een ontradend effect om nog “de binnenweg” richting Beernem te nemen. Het verkeer is natuurlijk nog erg druk, maar in welke dorpskom is dat vandaag niet het geval? “En – hout vasthouden – Knesselare blijft al een hele tijd gespaard van zware ongevallen in het centrum”.

De Hellestraat in? Even wachten…

 

Zwaar vervoer mag maar in één richting door de Veldstraat. Een uitzondering is er alleen voor uitzonderlijk transport met heel zware en lange wagens, dat doorgaans ’s nachts verloopt. Op donderdag 24 november liep het even mis, toen verschillende wagens geblokkeerd geraakten in de Hellestraat en op De Plaats. Ze moesten de half afgesloten Kloosterstraat inrijden en vervolgens achteruit manoeuvreren om weer op hun route te geraken. Dat duurde wel even. Een mooi spektakel voor de dames van Markant die op dat moment in De Swaene nog aanwezig waren na hun maandelijkse bijeenkomst.