Knesselaars Nieuws uit 1982 (1)

 

In onze reeks Gazettenpraat zijn we beland bij 1982. Een terugblik op Knesselaars nieuws dat toen de pers haalde in de eerste maanden van dat jaar.

Knesselaarse jongeren staken naar aanleiding van Driekoningen 1982 de koppen bijeen om opnieuw aan te knopen met een oude traditie van de Sterrenstoeten. Een zestig jongeren hielden op driekoningenavond een stemmige en feestelijke fakkeloptocht. Het opgehaalde bedrag werd aan het Rode Kruis geschonken. Enkele foto’s in onze prentenbak (met excuses voor de wat mindere kwaliteit van de ingescande beelden)

Een zestig deelnemers aan de Sterrenstoet, 1982

Schoolstrijd(je)

Antoine Schrans stond op scherp in 1982

Op de gemeenteraad werd gebakkeleid over gemeentelijke steun aan de oudercomités van de scholen. Oppositieleider Antoine Schrans stelde voor om voortaan ook een toelage te geven aan het Oudercomité en Vriendenkring van de Rijksbasisschool. De CVP-meerderheid was hiervoor niet te vinden “gezien ook de oudercomités van de vrije scholen geen toelagen ontvingen.

Uit Uilenspiegel (1982): Met een bijkomend agendapunt zorgt oppositieleider Antoine Schrans nog maar eens voor animo: “De vzw Oudercomité en Vriendenkring van de Rijksbasisschool vraagt een subsidie voor zijn sociale en culturele werking”… De burgemeester: “Dat komt hier niets bij doen… Geen enkel oudercomité krijgt iets”. Schrans: “Dan overhandig ik de gemeente een petitie met 263 handtekeningen“. Schrans wees er ook op dat de andere onderwijsnetten 290.000 frank kregen: 188.000 frank kregen als tussenkomst voor de schoolmaaltijden en 102.000 frank als tussenkomst voor het zwembad. Schepen Gerard Versluys repliceerde  dan weer dat dit ging om wettelijke verplichtingen voor de gemeente (tussenkomst in schoolmaaltijden en zwembad). “Aanvragen van andere oudercomités werden vroeger ook geweigerd”, aldus nog Versluys. Een paar dames van de meerderheid lieten van zich horen: “Een handtekening kost niets”…

Uilenspiegel gaf mee dat de argumentatie van Schrans niet overtuigde, maar dat het gegiechel vanop sommige CVP-banken ook niet getuigde van respect voor de petitie-ondertekenaars.

Discussies over de financiering van de verschillende onderwijsnetten zijn in Knesselare 150 jaar oud. Ze verliepen vooral tijdens de eerste schoolstrijd (einde 19de eeuw) vrij hevig. Ook de tweede schoolstrijd in de jaren 1950, de komst van de “staatsschool” wat later, en het verdwijnen van de gemeenteschool zorgden voor wat politieke beroering. In 1982 verschenen in de kranten ook de eerste artikelen over het verdwijnen van de gemeenteschool, die zou fuseren met de vrije jongensschool. Dat ging evenwel niet door, maar een tiental jaren later gingen de deuren toch definitief dicht.

Basketrock met The Machines

Op zoek naar enige inkomsten om de eigen vereniging van wat werkingsmiddelen te voorzien, koos Basketbalclub Gembas in 1982 voor het eerst voor de formule van een vrij Rockpodium. Voordien bracht de club al verscheidene vedetten naar de feestzaal (Jimmy Frey, Salim Seghers, Ricky Gordon, Urbanus van Anus…). Onder de leiding van “duivel-doet-al” Rudy De Bruyne werd resoluut gekozen voor verjonging in de programmatie. In 1981 liep de parochiezaal vol voor Raymond Van Het Groenewoud en Rick Tubbax. In 1982 was het eerste rockfestival een schot in de roos, met 14 deelnemende groepen (zeker 25 andere moesten worden geweigerd). De winnaar mocht in het voorprogramma spelen van ‘The Machines’ op 3 april.

Voor wie The Machines nog even willen horen: klik hier (Don’t be cruel)

Aankoop Drongengoed gemist

1982 was een verkiezingsjaar. In de gemeenteraad van februari werd een meerjarenplanning voorgelegd. Er werd 12 miljoen frank (300.000 euro) voorzien voor de aankoop van het Drongengoed.

Die aankoop was gepland voor 1983. Ter vergelijking hier de andere grote uitgaven: het totaal rioleringsplan ((279 miljoen, waarvan 50,1 miljoen voor de gemeente), verbeteringswerken aan Maldegemseweg en Aalterseweg (13 miljoen van de 37 miljoen fr.), de bouw van de gemeentelijke sporthal (27,7 miljoen met een toelage van 19,7 miljoen).

Ook de drastische vernieuwing van Eentveld- en Kluizestraat stond op het programma. Rond de verhaalbelastingen (bedrag dat de bewoners zouden moeten mee financieren) was er in Eentveld toen heel wat te doen.

CMBV neemt afscheid van een ikoon

Mevrouw Vanthuyne met haar man Placide, Jeroom en Gaby Bulcke-Van den Kerchove en Greet Baecke

De christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen (CMBV) namen afscheid van hun voorzitster, mevrouw Vanthuyne-De Baets, die 31 jaar voorzitster was geweest. Het CMBV werd gesticht in 1951. Een tachtig leden verkozen toen “madame Vanthuyne” als hun trekpaard. In 1982 gaf ze de fakkel door.

Ze werd in 1982 opgevolgd door Gaby Bulcke-Van den Kerkchove. Andere voortrekkers in die jaren waren Greet Covemaeker-Baeke (ondervoorzitter), Juliette Busschaert-De Baere (secretaris), Anna Van Hooreweghe-De Roo (penningmeester) en Flora Caboor-Roose (gewestverantwoordelijke).

Mevrouw Vanthuyne bleef nog jaren maatschappelijk actief als politica (oppositieraadslid), bestuurslid en voorzitter van de muziekvereniging (en majorettengroep).

De nieuwe voorzitster Gaby Bulcke -Van den Kerchove

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s