En nog wat herinneringen aan 1963

Nadat we hier onlangs al wat “gazettenpraat” uit 1963 voor u samenvatten, ook deze keer nog wat speciallekes uit de vroege sixties.

 

 

 

 

 

 

Miljonair

In 1963 kreeg er hier eentje  “een nieuwjaarsgeschenk van 10 miljoen”, kopte de krant Het Volk. Het ging om Laurent Verniest uit de Lijsterhoek, die het groot lot won bij de Nationale Loterij. Knesselare stond even in rep en roer. We schreven hierover in januari 2017 al een apart stukje, dat de lezer HIER nog even kan bekijken of lezen.

U vindt er onder meer een pittig krantenverslag en een filmopname uit het legendarische programma Echo.

Naar de missies

Hoe lang nog zullen de woorden missie, missionaris en missiezusters tot de woordenschat van onze jeugd behoren? Knesselare zag hier in de loop der jaren toch een redelijk aantal jonge religieuzen vertrekken. Dat was in 1963 onder meer het geval met Eerwaarde Zuster Jona (in de wereld mejuffer Monique Van Hooreweghe).

Monique (° 1934) was een rasechte Knesselaarse, geboren onder de kerktoren. Vader Briek Van Hooreweghe was een biezonder figuur, waarover we bij gelegenheid nog wel iets hopen te publiceren. Als “zuster Jona” vertrok Monique of Monika in augustus 1963 voor een eerste keer naar de missie in Kongo (Kimpase) op ongeveer 200 kilometer van Leopoldstad. Zoals dat toen gebruikelijk was, publiceerden de lokale dagbladen een bericht over iemand die haar leefwereld zo goed als vaarwel zei om in de voormalige kolonie de bevolking te gaan helpen.  Ze werd in 1958 “geroepen” tot de Congregatie van de Zusters van Liefde en werkte van 1963 tot 1987 in Congo en Venezuela. Ze overleed in Gent in 2013.

Werk bij de buren

In 1963 verschenen in de lokale pers regelmatig berichten over de economische ontwikkeling waar vooral Aalter kon van profiteren. “Modernisering van Aalter door opvoering van Woningbouw en nieuw Wegennet”, was de kop rond een paginagroot artikel. Een jaar eerder besloot de gemeenteraad tot de afbakening van een industriezone van 110 hectare. In 1963 vestigden zich daar de melkpoederfabriek en Aalter Pain, en NV Omco en de Boerenbond kwamen eraan. Ook het nieuw gemeentehuis was in aanbouw. Die ontwikkeling was een stap vooruit voor veel Knesselaarse gezinnen, die in die gouden jaren in Aalter werk vonden.

Drogezondagactie (wat is dat ??)

In december 1963 publiceerde de krant een foto van de organisatoren van De Drogezondagactie, die toen blijkbaar een groot succes was. Op de foto staan een dozijn Knesselaarse KAJ-jongeren tijdens de doopplechtigheid van ‘Martine’. Ze verzamelden zich rond hun proost, onderpastoor Van den Broecke en “Martine” …  Drogezondag? Martine? Wie daar iets meer over kan vertellen, mag het altijd laten weten. Drogezondag staat voorlopig niet in onze woordenboeken …

 

 

 

 

Knesselare wou de grootste hebben

In 1963 werkten nog 350 mannen en vooral vrouwen in de sigarenfabriek. Even werd de Cogétama zelfs wereldnieuws.

De promotie van de sigaren was niet meteen een opdracht voor Knesselare. Toch doet ook Knesselare al eens een inspanning. Sigarenmaaksters trekken naar beurzen en markten om demonstraties te geven in het maken van sigaren.Vanaf de maand oktober maakten men ook speciale, grote sigaren voor de Nieuwjaarsperiode.

De opvallendste promotiestunt is de productie van de grootste sigaar ter wereld. De uit Limburg afkomstige Jozef Simons, meestergast in Knesselare, bladert regelmatig in vakbladen en ziet in een verslag uit het tabaksmuseum van het Duitse Bunden de grootste sigaar van Europa afgebeeld. Het ding meet 1,7 meter. Dat kan beter, vindt hij. Geregeld al maakt hij sigaren van een halve meter en meer, bestemd voor reclame in Portugal, Zuid-Amerika of Canada.

Aanvankelijk dient de directeur wel een handje toe te steken bij het vervaardigen van de pop, daar zijn eigen greep niet groot genoeg was om het gevaarte te omgrijpen. In alle hoeken zoekt hij naar resten degelijke tabak en heel geduldig houdt hij het geheim verborgen dat stilaan groeide tot een reuzenvorm. Het wordt een sigaar van 1,96 meter lengte, 60 cm omtrek en 10,5 kilogram gewicht, vervaardigd uit zuivere tabak van de beste kwaliteit. De sigaar beantwoordt aan het ‘Knackmodel’ in Knesselare vervaardigd. Hij werkt het geheel af in tien uren en legt er de nadruk op dat zulks volledig zonder vorm geschiedde. Het eindproduct krijgt de naam ‘Indiana’.

Lees meer in het artikel Indiana was even de langste

Edgard Locks was gewaardeerd kunstschilder

In de kerstdagen van 1963 stelde de Knesselaarse kunstschilder Edgard Locks (° 1900) tentoon in Knesselare, in de raadzaal van het gemeentehuis. Locks schilderde vooral bloemen en stillevens. Hij leerde de stil bij José Storie en August Costenoble.

Locks, die in de Kloosterstraat woonde, op de hoek van de Kwadamstraat, had zijn atelier in de Molenstraat. Hij stelde in die tijd tentoon in tal van Vlaamse steden, maar ook in Wallonië en in Duitsland. Hij vertrok enkele jaren later met zijn gezin naar Varsenare.

Hij overleed in 1987. Op het internet duiken sporadisch nog werken van hem op, ook in het buitenland.