De wortels van vandaag: 1979 in de kijker

We gaan door in de tijd, met een duik in het archief van 1979. Beelden en knipsels, de ratten voorop, uit het jaar dat walkman en cd onze wereld veroverden, Thatcher Engeland inpakte, Hinault de Tour won, de Russen een pak slaag zochten in Afghanistan, en we Chiquitita (Abba) of Highway to Hell (AC/DC) meezongen.

De ratten voorop, omdat de foto in onze archiefdoos van 1979 zit, maar waarbij we in de knipselmap niet meteen een bijhorend artikel met wat meer uitleg vonden. Maar goed, het beeld is krachtig genoeg om het toch maar even mee te geven.

Voor het overige was 1979 overigens een gevuld jaar. We vinden er foto’s van de boldersclub ‘Jonger dan je denkt’ waarbij zo’n honderd gepensioneerden waren aangesloten, van kaartersclub die bij Noël Dancet zijn kampioenen huldigde, van de kampioenenviering bij de duivenmelkers van ‘Eerlijk moet niemand vrezen’ en ‘Hoop in de toekomst‘ (let op die namen…), van wielrenners die een duwtje (een fiets meestal) in de rug kregen, van feestende verenigingen (60 jaar ACW, van de gepensioneerdenbond, de vereniging met de meeste leden (650), die een nieuwe vlag kreeg,

We vinden er nieuws over verenigingen die toen nog behoorlijk actief waren, maar vandaag veel minder of helemaal niet meer actief zijn: de Rode Kruisafdeling, Milac met zijn jeugdprijskampen en zijn info voor soldaten en toekomstige dienstplichtigen, de Koninklijke Maatschappij voor de Dierenbescherming o.l.v. Firmin Verheecke, de Drongengoedactie, het comité Hoeveverfraaiing, de VELT, het Comité voor het Jaar van het Kind, de socialistisch vooruitziende vrouwen, de vereniging Geestelijke Hygiëne, het Vermeylenfonds, Teledienst Meetjesland,

Maart: hobbytentoonstelling

Een werkgroep van de KWB (Julien De Reu, Willy Rodts, Frans Saey en Iréné Vande Gehuchte) “beijverde zich voor het welslagen van de mooie hobbytentoonstelling”. De tentoonstelling van 1979 was een groot succes. “De tentoonstellers mogen allen geloofd om hun meest verscheiden bijdragen”, klonk het in de taal van toen. Worden vernoemd: Romain Neyt “met oud alaam”, Cesar Vermeire “met boeken en sigarenbandjes”, de Willy Rodts met oude postkaarten, Gepensioneerden met kantwerk, Gerard Neyt met postzegels, Margot Steyaert en Hugo Van den Bussche met schilderijen, Jan Schelstraete met tekeningen, Firmin De Bruyne met een verzameling gesteenten, Roger De Loof met houtsnijwerk, Clarisse Houtekeette met beeldjes, Frans Saey en Albert De Meulenaere met bijenteelt”. Er waren ook stands van verenigingen

“De Knesselaarse imkers met hun mooi verzorgde stand”

April: toneel terug uit het donker…

De toneelgroep van de Strijdbroeders/Rederijkers is hier al actief sinds 1893, maar kende ook een paar zwakke periodes, waar hooguit nog eens een wagenspel werd gespeeld. In april 1979 schrijft Jozef Vanthuyne dat na “donkere jaren” stilaan een “nieuwe spelerskern” groeide, die uitpakte met het stuk ‘Sterf nooit voor je tijd‘ (tweemaal opgevoerd).

Met veel nieuw volk op de planken was ‘Sterf nooit voor je tijd’ in 1979 een doorstart voor het Knesselaars toneel (foto uit de krant, betere foto’s volgen)

Juni: avondmarkt

De vierde avondmarkt (avondfolklorefeest) was opnieuw een groot succes voor de organisatoren van de lokale middenstand. De kinderstoet (zie prentenbakje) was een nieuwigheid. “Ruim driehonderd kinderen hadden zich op de gekste manieren verkleed”. Andere vermelde attracties: de jonge dansgroep uit de meisjesschool, de paardjesmolen, ponyrijden, een zoekwedstrijd, lokale kunstenaars op de stoep, en vindingrijke handelaars (‘Wie het broekje past, trekt het aan’, bij Billiet in de Kerkstraat).

Deze slideshow vereist JavaScript.

Augustus: kinderspelen bij de plaatselijke Boerengilde, ter gelegenheid van het Jaar van het Kind.

Augustus: RK-brevet voor kinderen

Het Rode Kruis deed grote inspanningen om jonge mensen warm te maken voor het goede doel. 31 nieuwe jonge helpers kregen een “brevet van helpertje van het RK”. Dank was er voor de schooldirecties, en de vrijwilligers, de monitoren Georges Claeys en Erwin Dhoore, lesgever en helper. En dat jonge volkje? Wie zoekt, die vindt: “Ann Andries, Ann Buyse, Katja Bouché, Nathalie Busschaert, Nancy Claes, Sabine Debacker, Sofie De Bruyne, Annick Dierickx, Rita De Muynck, Carla Geuens, Hilde Gyselbrechts, Joke Groosman, Petra Lameire, Tania Lammens, Kathy Lefevre, Nathalie Mestdagh, Christel Mortier, Hilde Mouton, Annick Plasschaert, Katrien Poelman, Conny Puype, Conny Schelstraete, Conny Sierens, Katrien Steyaert, Sabine Vandaele, Nancy Vanden Kerkchove, Belinda Van Houcke, Annemie Van NIeuwerburg, Marianne Verplancke, Nadia Vanrenterghem, Elise Verdonck.

September: 31 nieuwe woningen

Feest in de Kwadamstraat waar 31 nieuwe volkswoningen worden ingehuldigd. Knesselare was sinds 1955 aangesloten bij de Meetjeslanse Bouwmaatschappij voor de Volkswoningen. “Knesselare was pas drie jaar aangesloten of binnen de drie jaar werden in de Bethune 62 woningen gebouwd. De nieuwe huizenrijen lans de Hemelrijkstraat rezen als paddenstoelen uit de grond. Pas begonnen op 13 januari 1978 kan nu reeds worden overgegaan tot de inhuldiging van 31 nieuwe woningen. Ze zijn zeer modern en komfortabel ingericht”…

Oktober: huldiging verdienstelijke personen

Het was al een traditie geworden: ter gelegenheid van de oktoberkermis zetten de adviesraden verdienstelijke personen in de kijker. Het Feestcomité huldigde meester Jozef Vanthuyne (van wie we de knipsels en veel foto’s voor deze serie mochten gebruiken), omdat hij 25 jaar actief was als secretaris van het comité. De raad zette de Eentveldse boldersclub Jong maar Moedig in de bloemen, bracht hulde aan de vier mannen die het werelduurrecord kaarten (65 uur) op hun naam brachten (zie elders op deze site), en aan Christiaan Floryn, kampioen van België in het paardrijden. De Cultuurraad bracht hulde aan Gerard Van de Casteele, dirigent van de fanfare, voor het componeren van de Uilenspiegelmars naar aanleiding van de Knesselaarse Uilenspiegeldagen. De Trofee van Sportverdienste ging naar de wandelaars Jozef Goethals en mevrouw Annie De la Ruelle – Van den Brande.

November: reuzenkool

Als een groene kool zin heeft om te groeien… In november 1979 mocht hobbytuinder Henri Verdonck uit de Hoekestraat op de foto met een groene kool om u tegen te zeggen: 1,20 meter diameter en een omtrek van 3,19 meter, 72 cm hoog. Op de foto ook buurman Omer De Clercq en Dorien en Elsie Verdonck, Geert en Martine Danneels.

December: nog eens (massa)toneel!

Het succes van het voorjaarstoneel was groot genoeg om nog tijdens hetzelfde jaar 1979 een tweede stuk te brengen. Regisseur Walter Van Ryckeghem koos voor Paradijsvogels, een successtuk van Gaston Martens. De hoofdrollen worden gespeeld door twee “nieuwkomers”, Walter Taghon en Geert Van Ryckeghem. “De beide sloebers (Nicodemus en Sinterklaas) deden het publiek gieren van het lachen…De zaal liep tweemaal nokvol en “tientallen stoelen dienden bijgeplaatst”. Lof is er ook voor de decorbouw, de technische ploeg, de kostumering. Alles samen goed voor “een minuten lange ovatie” en een extra vertoning. “Een nieuwe generatie is aangetreden, die de vlag van de ouderen van de Kon. Vlaamse Strijdbroeders heeft overgenomen”, besluit de krant.