Ook vragen bij fusie parochies

Niet alleen onze gemeente heeft met een fusie te maken. Dat geldt ook voor onze parochies. Gedaan met de autonomie en spontane samenwerking. Onze pastoor Jozef De Bodt legt uit wat hij ervan vindt.

Deken Stefaan De Paepe en pastoor Jozef De Bodt

Op 15 augustus 2016 werden in het bisdom Gent tien nieuwe dekenaten opgericht. Daarbinnen worden ‘nieuwe parochies’ uitgebouwd. Knesselare (Sint-Willibrordus) en Ursel (Sint-Medardus) als oude parochies behoren sindsdien tot de nieuwe parochie Knesselare/Maldegem, die zelf behoort tot het dekenaat Eeklo (zie kaartjes).

Hoe is dat verlopen en verteerd?

Pastoor De Bodt: “Misschien nog dringender dan de gemeentelijke fusies was de fusie van parochies. De redenen: steeds minder aanwezigen in de zondagse bijeenkomsten en het absolute tekort aan vrijgestelden voor de eredienst (priesters).

Ook voor Sint-Willibrordus en Sint-Medardus moest er een fusie komen, en zoals voor de gemeentelijke fusie was er vooraf eigenlijk geen enkel overleg, noch tussen bisdom en parochies, noch tussen parochies onderling en nog minder met de bevolking (voor zover ze er interesse voor zouden hebben gehad).”

De nieuwe dekenaten

Overleg

En dan kwam het nieuws over de fusie van gemeenten?

“Pas na het gemeentelijk akkoord voor de fusie Aalter-Knesselare werd overleg gepleegd over wat de parochie Knesselare-Ursel nu moest doen: aansluiten bij Aalter of de reeds bestaande samenwerking met Maldegem voortzetten. Er werd gekozen voor de laatste optie omdat er daarin reeds geruime tijd energie gestoken was en omdat het behoren tot dekenaat Eeklo eerder aanvaard wordt dan het behoren tot het dekenaat Deinze.

Het gevolg is dat de pastorale zaken worden gestuurd in Maldegem en de materiële zaken (Kerkfabriek) in Aalter.

Voor elke te vormen ‘nieuwe parochie’ heeft de bisschop een moderator aangesteld. Voor de nieuwe parochie Knesselare/Maldegem is dit E.H. Stefaan De Paepe.”

Wat betekent dat concreet?

“De moderator coördineert de verdere uitbouw van de ‘nieuwe parochie’. Tot zijn belangrijkste opdrachten behoren: het uitbouwen van een pastoraal beleid in nauw overleg met de pastorale vrijgestelden en de medewerkers van de huidige parochies en met de deken en de dekenale ploeg; het vormen van een nieuwe parochieploeg en het installeren van een ruim parochieberaad met medewerkers van de huidige parochies, mensen uit scholen, voorzieningen en verenigingen.”

Hoe evalueert u de parochiefusie na iets meer dan een jaar werking?

“Het ergste aan de nieuwe situatie is dat de ‘levendige kernen’ in de oude kleine parochies stilaan zullen gesmoord worden (vermoed ik) aangezien hun werking bedolven wordt onder ‘enigszins andere’ eisen en doelstellingen met een dodelijk aantal vergaderingen op alle niveaus tot gevolg. Dit heeft te maken uiteraard met het zeer autoritaire bestuur van de kerk als organisatie.

Wat nog ergernis teweegbrengt is wat er gebeurt met de financiële middelen:

  • de parochiale- of beter pastorale ‘middelen’ werden ondergebracht in een grote dekenale vzw. De plaatselijke kern verliest de autonome bevoegdheid om met die middelen (vaak lokaal bijeen geharkt via omhalingen, giften, etc…- red.) naar ‘eigen inzichten’ om te gaan. Er is altijd iemand die toekijkt.
  • de geldelijke middelen van plaatselijke vzw’s (parochiezalen e.d.) werden eveneens onder toezicht geplaatst van een dekenale vzw.
  • ondertussen is men er van overtuigd dat, van zodra de plaatselijke kern wat sputtert, het ‘geld’ in “veiligheid” (in beslag) zal worden gebracht”.

Tot zover de pastoor

Commentaar

In het debat over de fusies (gemeenten, parochies, bedrijven en andere organisaties…) wordt vaak verwezen naar een “schaalvoordeel“. Hiertegenover staat de andere visie dat “samenwerken waar nodig en interessant” een alternatief kon of kan zijn.

Samenwerken kan ook naast, buiten of boven het territorium van de toekomstige fusiegemeente Aalter-Knesselare. Dat is (nu al) zo voor onder meer politie (nu ook samen met Zomergem, Lovendegem, Waarschoot), brandweer (brandweerzone Meetjesland), vredegerecht (Eeklo), onderwijs (Scholengroep Op Weg Broeders van Liefde bvb., met o.a. Hansbeke, Nevele, Machelen), Drongengoed, bos en natuur (o.a. Landschapspark, Comeet met Maldegem e.a.) muziek (academie Aalter, met filialen in Beernem, Maldegem) cultuur (Comeet, Meetjesland), tal van intercommnulales, enzomeer.

Vast staat dat fusies radicale opties zijn, allicht met voordelen, maar evenzeer met tal van nadelen. Kleine entiteiten (gemeenten, parochies) verliezen hun autonomie, hun dynamiek en zo veranderen organische gegroeide omgevingen in een “dood territorium”. Zo ook  worden ze vanuit een zekere verte door bestuurders en administraties vanop grotere afstand bestuurd. De toekomst zal uitwijzen of dat voor de burger de best mogelijke keuze was. (Jan VdC)

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

DEZE BLOG VOLGEN IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE