Tweemaal cultuur: toneel en WIK-concert. Last call

U kunt naar toneel en concert. Als u snel bent. De Knesselaarse Strijdbroeders bestaan 125 jaar. De fanfare Willen is Kunnen 130 jaar. De Strijdbroeders (al een dikke halve eeuw Rederijkers) spelen al van in 1893 toneel. De fanfare maakt al sinds 1888 muziek.

De toneelgroep van de Rederijkerskamer speelt eind februari en begin maart zes voorstellingen van het stuk ‘Augustus ergens op de vlakte’ in een regie van onze vroegere dorpsgenoot Frank Degruyter. Meer hierover leest u hier: Toneel Knesselare 2018

Hierbij een overzicht van het aantal beschikbare plaatsen:

‘Rederijkers transformeren paternage tot theaterzaal’.

Vrijdag 23/2 : nog 40 kaarten

Zaterdag 24/2 : nog 20 kaarten

Vrijdag 2/3 : nog 40 kaarten

Zaterdag 3/3 : nog 9 kaarten (niet naast elkaar)

Vrijdag 9/3 : nog 50 kaarten

Zaterdag 10/3 : nog 9 kaarten (niet naast elkaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rederijkers transformeren ‘patronage’ naar theaterzaal. Voor wie er mocht aan twijfelen: er is een beetje “werk” aan…

De parochiezaal, in de Kloosterstraat. Toen een luxe. Vandaag een schuiloord. Morgen?

Strijdbroeders in den beginne:… In een pre-elektrisch Knesselare hebben de eerste uitvoeringen nog plaats op een zondagmiddag, vaak om 15 uur. Ergens staat vermeld dat een opvoering werd uitgesteld “omdat er geen volle maan was“. Op de affiches staat vermeld dat de voorstelling zal geëindigd zijn voor het vertrek van de laatste tram naar Brugge en Gent. De opbrengst van het toneel gaat naar het genootschap Vincentius à Paulo, dat zorgt voor “de stille armen van de parochie”. Het eerste toneel wordt gespeeld op een in Kleit geleend theater, maar kort daarna maken Alfons Hooft senior en Hippoliet Buyse er zelf een. De toneelgroep speelde aanvankelijk in de kantwerkschool van het klooster en vanaf 1902 in de parochiezaal (patronage), “’t schoonste theater uit den omtrek”.

Fanfare naar het buitenland

Voor de fanfare, die dit jaar 130 jaar actief is in de gemeente, lukt het spelen in de Feestzaal in de Kloosterstraat al helemaal niet meer. Het jongerenorkest WIKit kan er nog net binnen, maar voor de fanfare is er geen beginnen aan. Daarom de tweejaarlijkse trektocht naar de Sporthal, die voor die gelegenheid moet worden omgebouwd tot een soort concerthal. In de tussentijdse jaren, zoals dit jaar, trekt WIK noodgedwongen naar het dichtste buitenland. Het concert organiseren in Beernem was dit jaar de beste optie. Afspraak op zondag 18 maart in De Kleine Beer voor een koffieconcert (14.30 uur). Kaarten bij Geert De Groote in de Veldstraat. Er zijn een maand voor de voorstelling nog een 80 kaarten. Muziekliefhebbers weten welke vaart het gaat…

WIK in den beginne: de eerste concerten speelde de fanfare nog in een grote zaal van de kantwerkschool in het klooster. “Onze pas ingerichte maatschappij voor fanfaren heeft zondag laatste hare feesten met een concert geopend. Welk een schitterend feest en welke toeloop van volk! Nooit hebben wij op een concert in eene buitengemeente zulk deftig en uitgelezen publieke zien opkomen: 450 personen van hier en uit den omtrek verdrongen elkaar in de kantwerkschool. ’t Was dat het een liefdadig werk gold, en voordeel van den bedekten armen, tot hetwelk ieder het zijne wilde bijdragen… De uitvoering was onberispelijk…Een feest opgeluisterd door kunstbeoefenaren zoo als barytonzanger Alfons Mestdagh, professor Wybo, de violoncellist Inslegers, Frans de Vliegher en August Ledegank.. De opbrengst heeft alle verwachtingen overtroffen… 666 frank, welke som aan de armen gaat uitgereikt worden. (Fondsenblad, 12 februari 1891)

Duidelijkheid

Inzake accommodatie voor de verenigingen stond de gemeente sindsdien ongeveer stil. Niet getreurd: mensen in verenigingen zijn nogal eens doordouwers. De cultuurraad van Knesselare bestaat dit jaar 50 jaar (opgericht in 1968). Een jaar later wordt volop gesproken over “de nood aan een cultuurcentrum” in Knesselare. In de gemeentebegroting van 1970 werd hiervoor het nodige bedrag voorzien. Vijftig jaar later is de gemeente nog altijd in verwachting. Wordt het geen tijd voor duidelijkheid? Liefst voor de verkiezingen.