Tussen Klaas en Kerst… Tel uw centen!

Meerderheidspartij Groep9910 verlaagt in het laatste jaar van haar bestuursperiode de belastingen. Dat gebeurde op de gemeenteraad van woensdag 13 december. Er bestond geen twijfel over dat dit laat sinterklaas- of vroeg kerstgeschenk zou worden goedgekeurd, Wat betekent dat concreet voor u?

Tachtig procent van de inkomsten die Knesselare boekt uit belastingen komt uit twee grote potten: de aanvullende personenbelasting (een percentage op wat u na uw jaarlijkse belastingaangifte aan het Ministerie van Financiën betaalt via uw belastingaanslag; hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe hoger uw belasting) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (enkel voor eigenaars van onroerend goed, gebouw of grond; wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen en die centen gaan naar de Vlaamse overheid)

Voor alle huishoudens: personenbelasting

Personenbelasting – Hoe rijker de gemeenten, hoe lager doorgaans de tarieven. Inwoners van Knesselare betalen momenteel (2017) de hoogste personenbelasting van alle omliggende gemeenten (zie vergelijkende tabel verderop). Veel gemeentebesturen verstaan de kunst om een belastingverlaging aan te kondigen voor het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is in Knesselare niet anders.

De huidige bestuursploeg Groep 9910 besliste dat er op de valreep voor de fusie in 2019 in Knesselare een half procentje af kan. Van 8 naar 7,5 procent. Wat betekent dat concreet voor u? Dat hangt natuurlijk af van uw belastbaar inkomen. Wie bij voorbeeld 5000 euro personenbelasting betaalt (ongeveer het gemiddelde voor iemand met een inkomen van 25.000 euro), met de huidige aanslagvoet van 8 procent daar bovenop 400 euro extra gemeentebelasting betaalt. Een verschuiving met 0,5 procent, zoals nu in Knesselare,levert in dat geval een gemiddeld huishouden volgend jaar 25 euro “winst” op.

Volgens een raming van de gemeentelijke administratie zou de maatregel volgend jaar voor 154.000 euro extra inkomsten zorgen. Er zijn in Knesselare 3.446 huishoudens, zo leren we uit de ‘Gemeentelijke Profielschets’. Zo berekend, zou de extra inkomst een gemiddeld huishouden 45 euro opbrengen. Vermoedelijk kunnen we hieruit afleiden dat inwoners van landelijke, Vlaamse landelijke gemeenten zoals Knesselare rijker zijn en (behoorlijk wat) meer belastingen betalen dan de inwoners van steden of andere regio’s.

Dat zijn natuurlijk simulaties, want wie meer dan het gemiddelde verdient, doet meer voordeel, wie minder verdient minder.

Een mens zou het bijna vergeten, maar al in 2001 besliste het toenmalig gemeentebestuur (Gemeentebelangen) de personenbelasting te verhogen, toen van 6,5 naar 8 procent. Groen hekelde op de jongste gemeenteraad dan ook dat Knesselare al die jaren met hoge tarieven werd geplaagd en dat het nu plots wel wat lager kan… “We konden niet anders”, reageerde schepen van Financiën Herlinde Trenson. Groen keurde de belastingverlaging wel goed…

Vanaf 2019 zouden inwoners van Knesselare dan kunnen genieten van een grotere daling van de personenbelasting. Dan, zo is ons toch beloofd, zakt het tarief van 7,5 naar (het Aalters tarief van) 5,9 procent. Voor hoe lang, dat valt nog te bezien. Dat zou een gemiddeld gezin nog eens 75 euro opbrengen. Vanaf 2019. Voor hoelang? Dat bepaalt het nieuwe gemeentebestuur van de fusiegemeente.

Voor alle eigenaars

Aan de opcentiemen op de onroerende voorheffing (= percentage dat Knesselare extra aanrekent voor eigenaars van huizen/gronden) wordt NIET geraakt.

Knesselaarse eigenaars betalen nog een jaar het huidig tarief (1650 opcentiemen / Vlaams gemiddelde ligt op 1.397). Voor eigenaars is het dus nog wachten tot 2019 op een extra fusievoordeel.

In 2019, zo is ons voorgehouden, daalt dit Knesselaars tarief naar het gunstiger Aalters tarief (1400). Niet-eigenaars halen hier geen voordeel uit.

 

Nog een extraatje: Vuil en leefbaarheid

Het Knesselaarse gemeentebestuur verving al in 2008 de huisvuilbelasting door de zogenaamde ‘algemene leefbaarheidsbelasting‘ (ALB). Zoiets bestaat niet overal. Elk Knesselaars huishouden betaalde hiervoor de jongste jaren een identiek bedrag van 87,50 euro. 

Groen noemde de ALB “al tien jaar een asociale belasting”, want voor alleenstaanden, langdurig zieken en gepensioneerden werd geen uitzondering gemaakt.

“Eureka”, riep Harry Arnaut (Groen), “eindelijk kan deze asociale belasting worden afgeschaft. En in een verkiezingsjaar dan nog”. “Jullie steunen de kapitaalkrachtige mensen”, aldus Peter Van Wonterghem (Groen).

Groep 9910 wou de belasting “voor iedereen gelijk” houden. Groen was kritisch, maar stemde niet tegen.

 

Hoeveel betaalt een typegezin? Duurste gemeente

De Tijd publiceerde vrij recent vergelijkende tabellen over de twee grote belastingen in de gemeenten. Daaruit blijkt dat de inwoners van Knesselare de hoogste gemeentelijke belastingen van alle omliggende gemeenten betaalden (gemiddeld gezin, twee grote belastingen)

Besluit

Omgerekend zou het hier voor 2018 – in het laatste jaar van de Knesselaarse onafhankelijkheid – gaan om een belastingverlaging voor een gemiddeld belastingvoordeel van ca 25 + 87,5 euro per huishouden. Als we het goed begrijpen zou dat dus ook zonder fusie hebben gekund.

Met een beetje cynisme zou je kunnen zeggen dat het spaarzaam gemeentebestuur de belastingen de vorige jaren hoog hield en daar nu een deel van teruggeeft aan de mensen. En dat in de cadeautjesmaand…

En vanaf 2019 komt daar bij het ingaan van de fusie (1/1/2019) voor een gemiddeld gezin en voor alle huishoudens nog eens nog zo’n 75 euro bovenop. Eigenaars krijgen dan nog een extraatje. Voorlopig vooral met dank aan de Vlaamse overheid die fusies (met weinig succes evenwel, er zijn er maar acht) financiert met 500 euro per inwoner van de nieuwe fusiegemeente

Dank dus aan de inwoners en belastingbetalers van alle niet-fuserende gemeenten en steden die deze fusieoperatie in het Meetjesland (en enkele erbuiten) financieren. Die 500 euro Vlaams geld per inwoner is eenmalig, maar Aalter kan er wel een tijdje mee voort.

Voetnoot: Ook de bedrijfsbelasting (schommelt tussen de 60 en de 187,5 euro) wordt afgeschaft. In Aalter gebeurde dat al in 2008. Goed nieuws voor de schaarse bedrijven die er nog zijn, al is die belasting laag (totale opbrengst maar een paar tienduizend euro).

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

DEZE BLOG VOLGEN IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE

.