Kloosterstraat feest, maar kreeg al eerder koorts …

Op de Kloosterstraatfeesten (22 tot 24 september) doen een paar activiteiten denken aan een verre voorloper: de optocht, een Mariabeeld en processie, maar vooral ook feesten voor en met de mensen. In 1959 richtten enkele bewoners van de Kloosterstraat, de Kluizestraat (huidige Sportstraat) en de Bethunestraat een heuse dekenij ‘Tijl’ op. Om te feesten. Een korte terugblik en een heel pakket prenten.Op de oorkonde van het Knesselaarse feestcomité (de voorloper van de  Feestraad, zie foto in de beeldpresentatie) lezen we: “Op de derde meidag van het jaar 1959 erkent en huldigt het plaatselijk feestcomiteit de nieuw gestichte dekenij, omvattende Kloosterstraat, De Bethunestraat en Kluizestraat. Inrichters en bestuur gaven ze de naam van de onsterfelijke grapjas ‘Tijl’ en namen tot doelstelling: in eendrachtige samenwerking meer luister en volkse gezelligheid te brengen bij alle feestelijkheden. Wij wensen de deken, het bestuur en alle medewerkers van harte geluk en mogen zij het hunne bijdragen om de ware geest van de plezante Tijl in onze gemeente te brengen”.

Dokter Robert D’Hont was voorzitter van de nieuwe Dekenij. Toen de Bethunestraat werd gebouwd, een eerste sociale wijk in Knesselare, gingen mensen van die straat, De Kloosterstraat en de Kluizestraat (nu Sportstraat) samen zitten om festiviteiten te organiseren. In 1959 organiseerden ze met succes een grote stoet, voornamelijk onder impuls van André Van Hooreweghe. Hij stak iedereen wat in de ribbe daarvoor. Zeer actief waren toen ook Marcel Dhondt, meester Jozef Arnaut, Wilfried Van den Kerchove, Maurits Van Nieuwerburgh, meester Antoine Magerman, meester Jozef Vanthuyne, Edmond Stock… Dat waren gasten van de feestraad van toen, het feestcomité. Onder meer de Strijdbroeders, de Boerenbond met zijn ruiters en andere verenigingen namen deel. Marcel Dhondt was toen de imposante “minister” die ‘naar Knesselare op bezoek’ kwam.

Een jaar later was het weer feest. Met de winst van de stoet werd de kapel gebouwd op de hoek van de Kloosterstraat met de Prinsengoeddreef. Ze werd ingezegend door pater Goegebuer.

Maar dan was de vlam toch vrij snel uit de pijp. De dekenij werd ontbonden.

Ongeveer vijftig jaar later pikte een andere generatie Kloosterstraatbewoners de draad weer op. Ze organiseerden een eerste editie van de Kloosterstraatfeesten (2009). Van 23 tot 25 september 2017 pakt de straat kort na het einde van de werken uit met een gevuld programma (openingsstoet, boelmarkt, optredens, processie, een zoektocht,… U vindt de info elders op deze blog. We geven hier binnenkort nog eens integraal het programma.

Hieronder een fotoreportage/prentenbak over twee grote activiteiten van de Dekenij. Op de vlag, zoals ook op de oorkonde het oude wapenschild van Knesselare. Het enige juiste. Op de vlag en in de stoet ook een verwijzing naar de Knesselaarse Uilenspiegel.

Deze slideshow vereist JavaScript.