Honderdvijftig Knesselaarse “kopkes”… om te beginnen.

Knesselaars Nieuws is blij. We kregen het hele persarchief van voormalig schooldirecteur Jozef Vanthuyne, die in Knesselare zeer actief was in het verenigingsleven, maar ook 30 jaar medewerker was van een hele rist kranten en weekbladen. Zijn documentatie (honderden knipsels, foto’s) wordt een heel mooie aanvulling van het al ruime archief van Knesselaars Nieuws. We starten vandaag met een parade van zo’n 150 Knesselaarse kopkes. Maar vooral met een blik op een gevarieerd Knesselaars leven. Men zegge het voort.Jozef Vanthuyne, die nu in Aalter woont, was hier een bezige bij. Hij werd onderwijzer en later schoolhoofd van de Knesselaarse gemeenteschool. Hij had op jonge leeftijd al een grote belangstelling voor fotografie, leerde tijdens zijn legerdienst veel bij een kameraad-fotograaf en daarna bij de Knesselaarse fotograaf Maurits Hooft, met wie hij lang samenwerkte. “Later ontwikkelde ik zelf. Het volkse karakter van de streek op portret vastleggen was een doelstelling”, zegt hij.  De foto’s die hij nam, waren dan ook vooral beelden van feestelijkheden, vieringen, gouden bruiloften, viergeslachten, zeldzame gebeurtenissen, historische feiten enz.

Hij werd persmedewerker in 1953. Er waren toen in Knesselare geen journalisten, met uitzondering van meester Albert Casneuf, die sporadisch schreef voor De Gazet van Antwerpen, maar niet fotografeerde.

Vanthuyne schreef in zijn persloopbaan voor zeven dagbladen (Het Volk, De Landwacht, Het Nieuwsblad, het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, Het Nieuws van de Dag, Gazet van Antwerpen en voor vier weekbladen (Brugsch Handelsblad, Burger Welzijn, de Eeklonaar en Vrij Maldegem).
“Ik schreef meestal van 11 uur  ’s avonds tot rond 01 uur in de nacht. Soms nog laat naar de post. Veel kopijen werden getypt op een oude, maar zeer degelijke schrijfmachine”, licht hij toe.

Omwille van zijn drukke bezigheden als schoolhoofd en zijn engagement in het Knesselaarse Feestcomité (wielerwedstrijden, carnavalstoeten, etc.), in natuur- en milieuverenigingen of als gids (voor de Velt, in Het Zwin en in De Panne en vooral in het Drongengoed) zette hij zijn activiteiten als journalist en persfotograaf stop in 1983. In zijn jonge jaren was hij ook nog actief als toneelspeler bij de Strijdbroeders/Rederijkerskamer, als muzikant bij WIK.

In die lange periode van circa dertig jaar heeft Jozef Vanthuyne een omvangrijk archief van artikelen en foto’s opgebouwd. Veel van die foto’s heeft hij ook gedigitaliseerd (zie foto).

Omwille van medische problemen moet hij het nu rustiger aan doen. Zijn passie is nu lezen, vooral geschiedkundige of filosofische werken, en bezig zijn met de pc. “Ik doe op ’t gemakske mijn best. Toch ben ik tevreden dat ik mijn uitgebreid archief niet heb weggedaan. Zo kan er mogelijks nog iets van overblijven voor Knesselare in beeld”. Jozef besliste deze zomer zijn hele knipsel- en fotoarchief te schenken aan KnesselaarsNieuws.

Voor de rubriek Gazettenpraat beschikten we vooral over archief voor de periode 1860-1945 (Fondsenblad, de Gazette van Eecloo en de gedigitaliseerde archieven van ’t Getrouwe Maldeghem).

Het archief van Jozef sluit daar bijna op aan. Die documentatie is een uitermate interessante bron voor tekst- en beeldinformatie over ons dorp en dat voor een groot deel van de jaren 1950, voor de volledige jaren 1960 en 1970 en de voor vroege jaren 1980. Voor de periode erna beschikken we over eigen archief (Uilenspiegel, krant) en vanaf het midden van de de jaren 1990 over het digitaal knipselarchief van Mediargus/GoPress. Dat laatste is goed voor meer dan 33.000 documenten waarin Knesselare wordt vermeld.

Er rest nu nog enkel een kleine blinde vlek voor de periode 1944-1955.    

Zolang KnesselaarsNieuws verschijnt, kunnen en zullen we voor de rubriek Gazettenpraat en voor andere artikels nu en dan putten uit het dit ruime archief van de voormalige Knesselaarse onderwijzer.

Met dank aan Jozef.

Hieronder een prentenbak als kennismaking met zijn foto-archief.De volgende foto’s zullen chronologisch verschijnen, samen met een korte toelichting op basis van de krantenknipsels.

Inschrijven op Knesselaars Nieuws kan in de rechterkolom. Mailadres invullen en enter. Zo simpel is het.