Politie Aalter-Knesselare registreert verbetering…

Het Jaarrapport van de politie van onze politiezone Aalter-Knesselare toont onmiskenbaar aan dat een en ander de goede richting uitgaat. Dat geldt zowel voor verkeersongevallen met lichamelijk letsel als voor de meeste eigendomsdelicten. Of dat structureel is en blijft duren, valt af te wachten, maar er is reden tot enig optimisme. Al zijn er wat inbraakcriminaliteit betreft binnen de algemene trend van beterschap ook uitzonderingen.

De politiezone kreeg in 2016 5917 oproepen en deed 3495 interventies. Dat werd allemaal behandeld met een korps van 54 politiefunctionarissen en 14 personeelsleden.

Met grote voorsprong gaat het om interventies voor het verkeer (25.337) en gerechtelijke zaken (4341).

Het cijferoverzicht van de jongste vijf jaar (zie grafiek hieronder) leert dat er in de periode 2012-2016 vijf dodelijke slachtoffers vielen op het grondgebied, en voorts 63 zwaargewonden en 638 lichtgewonden.

Wat criminaliteit eigendomsdelicten betreft, werden 134 diefstallen met braak (in 2015 143, zie grafiek hieronder) geregistreerd, 82 fietsdiefstallen (de grootste stijging in vergelijking met 2015, toen 51), 52 gevallen van vandalisme (73 in 2015), 43 gewone diefstallen (85 in 2015). 14 diefstallen in de auto (14 in 2015), 3 autodiefstallen (idem als in 2015) en 2 gauwdiefstallen (het jaar ervoor 15).

Een toename van fietsdiefstallen zowel in Aalter als in Knesselare is een uitzondering op de licht dalende trend van de andere vormen van (vooral kleine) criminaliteit binnen de gemeenten.

Gasboetes waren er vooral voor onbeheerde dieren (45), sluikstorten (7), nachtlawaai (7), wildplassen (2) en lawaai (2)

De sociale politie moest tussenkomen voor intrafamiliaal geweld (35), jeugdbescherming (29), poging tot zelfdoding (18) en effectief zelfdoding (6), zedenfeiten (9) en inbraken (6).

Alle details zijn te lezen in dit rapport van de lokale politie Aalter-Knesselare 

Vindt u de artikels op Knesselaars Nieuws ok?

Deel dan die artikels (via mail, facebookvrienden, etc…)