Knesselaars debat over fusie met Aalter gestart

In de staart van de gemeenteraadszitting van woensdag 8 maart ging het over de fusieplannen van Knesselare.  Vast staat nu dat er onderhandeld wordt en dan alleen (nog) met Aalter. Groep 9910 is geen voorstander van een referendum.

Pieter De Crem, niet geïnteresseerd in Gent. Wel in Knesselare

Het was Ann Depoortere (Groen) die in de vragenronde informeerde hoe het nu zat met de fusieplannen van de gemeente.  “Vorig jaar hadden we het daar in de gemeenteraad ook over, maar toen werd gezegd dat daar geen sprake van was. Vandaag hoor ik andere geruchten”, aldus Depoortere.

Burgemeester Erné De Blaere (Groep 9910) verduidelijkte dat de situatie inderdaad veranderd is. Hij weet dat na een instapperiode voor vrijwillige fusies misschien of wellicht gedwongen fusies zullen volgen: “Met onze partij bekijken we momenteel alle pistes. Bij vrijwillige fusie kunnen we zelf een partner kiezen…  Dat is een voordeel. We gaan niet ontkennen dat de Vlaamse overheid de gemeenten die fuseren een aardige wortel voor de neus hangt: 500 euro schuldvermindering per inwoner en dat voor het volledige fusieterritorium. Als dat met Aalter ‘zou’ zijn dan maakt dat ca 15 miljoen euro… “

Intentieverklaring

De burgemeester haastte zich wel om te zeggen dat er absoluut nog geen akkoord is, maar ook dat de verkiezingen van 2018 snel dichterbij komen. “Het kan nog alle richtingen uit. Wij onderzoeken wat de opties zijn, wat we mogelijks moeten herstructureren – ook binnen onze partij.  Als we doorgaan richting fusie, begint de tijd stilaan in te korten… Dan moet er eerst een ‘intentieverklaring’ worden opgesteld die hier op de raad moet worden besproken. Hiermee is er nog geen fusie. Ook na zo’n intentieverklaring ligt alles nog open”…

Depoortere vroeg of er ook gesprekken waren met andere buurgemeenten of mogelijke partners. Of effectief alle pistes werden bekeken.  “We hebben alle pistes bekeken”, zei de burgemeester. Ons uitgangspunt is duidelijk: we kijken eerst naar het belang van onze inwoners en garanties voor ons personeel.  Het behoud van onze mandaten is ondergeschikt. We weten immers wel zeker dat er in geval van fusie Knesselaarse politieke mandaten vallen”. De Blaere bevestigde dat er in de ‘voorafgesprekken’ ook met Maldegem en Zomergem was gepraat, niet met Beernem.

Referendum

Zover zijn we nog niet…

Groen vroeg waarom zowel de inwoners als de overlegorganen over die voorbereidende fusiegesprekken zo weinig hoorden, waarom ze er niet bij betrokken werden. “Staan we niet voor voldongen feiten? Wordt alles bedisseld onder tafel?”. Harry Arnaut vroeg of Knesselare een referendum over een mogelijke fusie zou organiseren. Democratisch en transparant”…

De meerderheid is dat duidelijk niet van plan. “We zien met de brexit en andere voorbeelden dat een referendum ook omstreden is. Een complexe materie in een correct geformuleerde vraag gieten, is niet evident. Ik zou een referendumvraag zo kunnen formuleren – met info over belastingen en containerparkbijdrage etc. – dat zowat iedereen ermee akkoord zou zijn. Wij zijn dan ook geen voorstander van een referendum”.

“Wie op zoek is naar de beste oplossing moet geen schrik hebben van iets dat moeilijk is”, zei Arnaut nog.  De voorzitter van de gemeenteraad tikte hierop het debat af.

Het is duidelijk dat het laatste woord over een mogelijke fusie nog niet is gezegd. Wel het eerste…

Er wordt over onderhandeld, alleen nog met Aalter, maar voorlopig dan toch nog op een ‘discreet’ of ‘besloten’ niveau. Afwachten of voor zo’n belangrijke ontwikkeling als de toekomst van de gemeente en in het bijzonder ook de dorpen (Ursel en Knesselare) op een of andere manier een breed debat volgt en wanneer. Als de onderhandelingen met Aalter vlot verlopen komt er binnenkort een intentieverklaring. Groep 9910 heeft hiervoor een ruime meerderheid.  Maar het is vandaag nog niet duidelijk wat precies het standpunt is van die partij. En of er binnen die partij eensgezindheid is. Ook het standpunt ten gronde van de andere partijen (Groen en E-VA) is nog niet duidelijk. Voor Groep 9910, zonder partners in de buurgemeenten, is een fusie wel minder evident dan voor Groen, dat in alle buurgemeenten aansluiting zou vinden bij gelijkgezinden.