De MUG-heli in Knesselare: tijd voor een debat?

Er komt geen Oost-Vlaams geld voor de West-Vlaamse MUG-helikopter die vanuit het AZ Sint-Jan-Brugge ook een de regio Aalter, Maldegem en Knesselare bedient. “Natuurlijk zijn we ontgoocheld zegt Nicolas Müller” aan Knesselaars Nieuws. Muller is de voorzitter van de vzw IMDH (Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening), onlangs te zien in het VTM-programma Helden van Hier.

Müller licht toe: “Er zijn in België maar twee MUG-helikopters, eentje in Vlaanderen (AZ Brugge), een ander in Wallonië. De federale overheid (Volksgezondheid) financiert die niet mee. Daar gaat de voorkeur naar de mobiele urgentieteams (83 MUG-diensten). Helikopters, nochtans veel sneller ter plaatse in “levensbedreigende” noodgevallen, zijn te duur.

In West-Vlaanderen (AZ Brugge) is er dus wel die ene Vlaamse helikopterdienst van Müllers vzw,  grotendeels gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse (en ook een tiental Oost-Vlaamse) gemeentebesturen, particulieren en sponsors.”

De Brugse MUG-helikopter vloog vorig jaar ook een aantal woensdagen op ons tv-scherm. Het VTM-programma ‘Helden van Hier’ volgde dokters en verplegers in de lucht en op de spoedafdeling. Hij vliegt zo’n 150 keer per jaar uit, waarvan ook een aantal keer in Oost-Vlaanderen (de gemeenten met postnummer 9000) en intervenieert nu en dan ook in Knesselare. In noodgevallen is hij hier vijf minuten eerder dan de MUG uit Eeklo.

De relatief kleine helikopter kan ook op beperkte ruimte landen (prima in landelijke gebieden), is na een noodoproep op vier minuten de lucht in, vliegt aan drie kilometer per minuut (tegenover 1 km per minuut voor een MUG-voertuig). En in de lucht zijn er geen files (maar weersomstandigheden beperken soms het uitvliegen)… Een MUG-helikopter kan één patiënt vervoeren zowel in liggende als in halfzittende houding. De actieradius dekt ongeveer 1,5 miljoen mensen.

Het debat gaat dus over snelheid, efficiëntie en centen. Müller waarschuwt voor nog een probleem: “Het huidige gebrek aan urgentie-artsen zorgt er voor dat in meer landelijke en afgelegen gebieden MUG-diensten zullen vervangen worden door paramedische interventieteams (PIT), met enkel een verpleegkundige in de wagen.
Steun
Het was uitkijken of ook onze provincie de vzw IMDH financieel zou steunen. Gents provincieraadslid Christian Bauwens (Vlaams Belang) plaatste de kwestie eind januari opnieuw op de agenda van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.Gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V) week niet af van zijn standpunt. “Het subsidiëren en evalueren van een spoeddienst of MUG-dienst is een zuiver federale materie”, klonk het. “Het zijn zij die zorgen voor een goede dekking van dringende hulpverlening. Waar geen MUG-wagen snel ter plaatse kan zijn, wordt geopteerd voor een PIT-team, zijnde een ambulance met een spoedverpleger aan boord. Die kan de toestand van een slachtoffer stabiliseren in afwachting van een behandeling door een dokter.” Volgens Couckuyt is de inzet van een PIT-ploeg eerder uitzonderlijk in het Meetjesland. (bron: Het Nieuwsblad, 26 jan.)
Het IMDH stelt dat de heli gemiddeld dertien keer per maand naar onze regio vliegt. Dat is één keer om de drie dagen. “Op zo’n momenten is een spoedarts dus noodzakelijk, kan de MUG-wagen er niet op tijd geraken en voldoet een PIT-team niet”.

mug-helicopterCenten

De jaarlijkse kostprijs voor de uitbating van de MUG-helikopter wordt geraamd op ongeveer 500.000 Euro. Oost-Vlaamse steun komt er niet, maar een tiental Oost-Vlaamse gemeenten steunen het project wel. De toelage per inwoner bedraagt gemiddeld 15 Eurocent met uitersten tussen 2 en 25 Eurocent per inwoner.

Maldegem betaalt zo’n 7.000 euro, Aalter 2360 euro en onze buurgemeente Beernem 4000 euro. Knesselare betaalt niet mee. Misschien tijd om hier even de pro’s en de contra’s (die zijn er ook) op een rijtje te zetten?