Corona lastige periode voor de parochie

Corona hakte in het sociale leven. De volgende weken komen we daar uitgebreid op terug. Ook de parochiegemeenschap moest door een lastige tijd. Pastoor Jozef Bodt kijkt voor Knesselaars Nieuws even achterom. De kerkgemeenschap van Knesselare heeft weer hoop.

Het is niet eenvoudig om de ervaringen van de corona periode samen te vatten … Het is bijna 2 jaar dat wij met mondmaskers elkaars aanwezigheid schuwen, handen wassen en ontsmetten om onszelf te behoeden tegen die onzichtbare vijand over wie elke avond bericht wordt om in elk geval de dreiging ervan dreigend genoeg te laten schijnen.

De reacties waren dan ook voorspelbaar 

… er waren vooral veel bange mensen die uit angst zich vastklampten aan de regels en deze nauwgezet volgden om het onheil te bezweren en tegelijk met afkeurende tot vijandige blikken reageerden op mensen die andere ideeën hadden over die crisis

… er waren zeker ook nonchalante mensen die het allemaal niet zo nauw namen met voorschriften en kwalijke virussen

… en er waren ook mensen die geloofden in een crisis waarin veel opgezet spel was van virologen en politici en eventueel godsdiensthaters

Dat alles heeft gemaakt dat heel onze samenleving geen samenleven meer was zoals voordien en hieraan werd meteen de onheilsprofetie gekoppeld dat de wereld er na corona  helemaal anders zou uitzien … wat opnieuw voeding gaf aan allerlei sombere gissingen.

De meest indringende ervaringen nu op een rijtje  …

Eerste lockdown, voorjaar 2020: 

  • het koor mag niet meer optreden, dus geen koorzang, geen koster
  • de missen mochten enkel met 15 personen en heel veel voorzorgsmaatregelen en eventueel inschrijvingen. De verantwoordelijken van de parochie keurden het werken met inschrijvingen voor een eucharistie af. Mensen buitensteken kan niet als het over eucharistievieren gaat. Daarom werden wel weekdagvieringen gehouden aangezien de opkomst hiervoor toch over een gering aantal mensen gaat. Er werd gekozen om twee missen te doen in de week: woensdag en vrijdag om 08.30 u. in Knesselare en dinsdag en donderdag in Ursel. De eucharistievieringen in het WZC Onderdale werden door de verantwoordelijken tijdelijk afgeschaft.

Na de eerste lockdown:

  • In de zomer 2020, na de lockdown, kwam alles vrij snel weer op gang. Er mochten weer 100 mensen in de kerk samenkomen. Heel vlug recupereerde heel het kerkgebeuren. Het aantal aanwezigen herstelde zich, tot onze grote vreugde, op het niveau van voor de crisis. 

Najaar 2020: tweede lockdown

  • de tweede lockdown kende een gelijkaardig verloop tot 13 juni 2021. De ontmoediging was wel intenser voelbaar in onze kerkelijke rangen en de angst groter dat dit alles  diepe sporen zou nalaten 
  • Nu we sinds een paar zondagen weer de situatie kennen van 100 aanwezigen en vanaf juli 200 hebben de mensen blijkbaar de moed hervonden om weer in de kerk aanwezig te zijn met de vertrouwde gezichten. 

Wat nog kon

De kerk bleef een rustpunt en plek voor bezinning. Hier in de Goede Week

De sterke liturgische tijden (Kerst, Goede week en Pasen – zie foto, etc.) hebben we toch niet zomaar laten voorbijgaan, mensen die de kerk bezochten in deze periode konden een blaadje nemen met de teksten van de zondagsvieringen elke week. Een symbolische schikking bracht actuele elementen of de liturgische tijd van het jaar in beeld. We probeerden in de goede week, op goede vrijdag, mensen toch de kruisweg te tonen op een andere wijze.

De uitvaarten in corona-tijd:

Ook in stille tijden werden de doden herdacht

De hele aanpak van het sterven en afscheid nemen in coronatijd was erbarmelijk slecht en roept heel veel vragen op: van mensen die met een overlijden zaten en bij de stervende niet aanwezig mochten zijn tenzij in astronautenpak … tot een uitvaart met  max. 15 mensen in veel te grote gebouwen. Dat kan men nooit meer overdoen.

Wie een poging deed om de uitvaart uit te stellen met de bedoeling die later opnieuw te organiseren heeft moeten ervaren dat dat niet lukte.

Veel mensen kozen voor een afscheid in een kleine aula bij de uitvaartondernemer juist omdat de kerk veel te groot is voor 15 mensen. 

Veel mensen hadden achteraf spijt van de keuze voor het funerarium omdat afscheid nemen een aangelegenheid is die meerdere mensen aangrijpt dan enkel de familie. De grotere gemeenschap die nooit bij een afscheid kon of mocht betrokken zijn bij een uitvaart wordt op die wijze afgebrokkeld.

Er zijn een paar begrafenissen geweest die volgens de betrokkenen sfeervol verliepen. 

Wij vinden de maatregel, waarbij ze alle ruimtes over dezelfde kam scheren, totaal fout. Wij vinden ook dat het bisdom zich veel te mak opgesteld heeft naar de overlegcomités toe. Waarschijnlijk moesten alle godsdiensten gelijk behandeld worden. Zelfs een koffietafel kon niet na een begrafenis.

Doopsels en huwelijken

De aanvragen voor doopsels en huwelijken zijn allemaal ingetrokken. Doopsels en huwelijken mochten met 15 aanwezigen en dezelfde veiligheidsvoorschriften als voor eucharistievieringen. Ze werden allemaal afgeblazen omdat  een babyborrel of huwelijksfeest niet kon.

En nu, sedert de versoepelingen, is er uiteraard een grote inhaalbeweging bezig voor de doopsels (17 voorzien voor de komende tijd) in elk geval en de huwelijkskandidaten zijn nog wat op hun hoede, maar toch zijn er dit jaar nog enkele voorzien. 

Communies

De communies, in een normale tijd iets voor de meimaand, moesten vorig jaar al worden uitgesteld naar september 2020. Dat was dit jaar niet anders: uitstel naar september 2021.  De jongste twee meimaanden was het verboden om met meer dan 15 in de kerk te zijn.

In september mochten er vorig jaar weer samenkomsten zijn met 100, dit jaar met 200.Dat is nog weinig, maar we vonden een oplossing met de uitsplitsing per klas.

Eerste leerjaar: de Eerste Communie gebeurt niet meer samen. Klavertje Vier en Sint-Franciscus (Wolkenzicht) houden de viering elk apart. Ook de catechese is weggevallen. De catechisten zorgen voor opdrachtjes tijdens de vakantie en begin september zijn er nog een paar fysieke bijeenkomsten.

Planning communies 2021

Eerstecommuniedata: zaterdag 25 september: Klavertje Vier om 11 uur /  Sint-Franciscus  om 14 uur.

Vormseldata: voor leerlingen van het laatste jaar basisschool: zondag 26 september om 11 uur. 

Naschrift (Jan VdC): De geloofsgemeenschap had tijdens corona harde noten te kraken. Die taak kwam bovenop de problematiek van dalende kerkelijkheid. ’t Is goed eens achteruit te kijken, om de waarnemingen in perspectief te plaatsen. Naar de impact van een Vormsel een goede eeuw geleden:

“ZEH Monseigneur Stillemans heeft te Knesselare woensdag het H. Vormsel toegediend. Ondanks de laattijdige schikking was de inhaling zeer schoon. Een groot aantal ruiters haalde Z. Hoogwaardigheid in tot aan de grensscheiding van Ursel; onder dezen onderscheidden zich de jonge heeren Van Driessche en Th. Maenhout, door hun schoone kostuum en de fraaie versiering hunner paarden. Op gansch den doortocht van den stoet waren alle huizen bevlagd; in Westvoorde waren er drie en in het dorp twee prachtige triomfbogen opgericht; op vele woningen prijkten jaarschriften. De fanfarenmaatschappij luisterde den stoet op door hare schoone muziekstukken. Monseigneur was zeer voldaan over de plechtige ontvangst. (’t Getrouwe Maldeghem, 21 juni 1891)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s