Aalterse communicatie lokt stevige kritiek uit

 

De “nieuwe communicatie” in Aalter oogt innovatief, maar is tegelijk omstreden, want duur en niet altijd even efficiënt. Dat zeggen drie stemmen uit de Aalterse gemeenteraad. Ze reageren op de toelichting van schepen Mathias Van de Walle, eerder verschenen in Knesselaars Nieuws (lees hier). Kritiek is er ook vanuit de Feestraad op het weghalen van de traditionele infoborden waarop in Knesselare en Ursel al jaren aankondigingen gebeuren.

Groen wil een dienstverlening op vraag van en op maat van de mensen van Aalter. “De drijfveer van het Aalterse ICT-beleid, is ‘de eerste zijn’, ‘in de kijker lopen’ en ‘personeel besparen’. De voorstellen van schepen Van de Walle zijn een aaneenschakeling van losse voorstellen. Innovatie is ook belangrijk, maar geen  doel op zich.

Smartphone

Voor Mieke Schauvliege is het duidelijk: de digitale borden in de dorpskernen zijn eigenlijk “niet meer dan een grote smartphone”. Wie zit hierop te wachten en wie zal op die plek(ken) daar zijn info halen?

Deze borden zijn absoluut geen waardige vervanging van de traditionele aankondiging van activiteiten voor verenigingen, die je in Knesselare en in veel andere Meetjeslandse gemeenten nog zag of ziet. Die handige aankondigingsborden in het straatbeeld kan iedereen wél lezen vanop afstand, maar in Knesselare zijn die weggehaald”, aldus Schauvliege.

Ze geeft nog een ander voorbeeld. Er is in Aalter ook geëxperimenteerd met een onthaalrobot/chatbox die de mensen een antwoord zou bieden op de meest voorkomende vragen. “Waar blijft de menselijkheid? Mensen die info zoeken, kunnen die bovendien al vinden op de website. Bij het begin van het project zijn er veel beloftes gedaan aan de Aalterse bedrijfsleiders. Daar is tot dusver niet veel van terecht gekomen. Een evaluatie en bijsturing is zeker nodig.”

Kortom, met de 900 000 euro die Aalter al aan dit experiment heeft uitgegeven viel wel wat beters te doen. Enkele voorbeelden: men had een bedrijventerreinenmanager kunnen voorzien, een startersnetwerk kunnen opstarten, de communicatie over wegenwerken verbeteren. De gemeente zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat handelaars/bedrijven bij werkzaamheden zoals in het industriepark bvb. niet zélf (moeilijk leesbare) kaartjes zoals dit hoeven te maken, etc… Dat kan anders door meer en beter overleg met de inwoners/ondernemers.

Vlaams Belang

Vlaams Belang zegt een constructieve oppositie te willen voeren, maar wil tegelijk ook kritisch en mondig zijn.“Aalter mag best de ambitie hebben om inzake innovatie en communicatie dé stergemeente van het Meetjesland te zijn. Maar soms lijkt het er evenwel op dat het bestuur uit is op profilering en ‘prijzenpakken’, met zaken als Smart City, het ISO9001-certificaat en de nominatie voor de gouden bit. De vraag is of de burger daar veel aan heeft”, aldus VB-gemeenteraadslid Paul Beheyt.

Het slimme meubilair is voor het VB in principe een goed initiatief, maar met voorbehoud. “Het gebruik hangt af van de omvang en kwaliteit van de info en van de locatie… Zo is de plaats voor het (eerste) digitaal bord aan de sporthal in Knesselare niet zo denderend gekozen, vindt Beheyt. De zaak moet geëvalueerd worden (er zou in Knesselare nog één bord bijkomen op De Plaats – red.).

Beheyt wijst ook op tegenstrijdigheden. “Wat voor zin heeft het om bv. een attest van goed gedrag en zeden digitaal te kunnen aanvragen als je voor het document toch naar het gemeentehuis moet? De gemeentelijke diensten moeten toegankelijk  blijven op locatie en de toegangsuren mogen daardoor zeker niet ingeperkt worden. Dat werd problematisch in de nieuwe fusiegemeenten Knesselare en Ursel, zo blijkt uit reacties van de inwoners.” Het verdwijnen van de plaatselijke containerparken is een gelijkaardig probleem”, aldus Beheyt.

Ook het VB-raadslid wijst op het kostenplaatje: “Er wordt algauw gegoocheld met honderdduizenden euro’ s. Het zou ‘maar’ gaan over een kostprijs van 9,16 € per inwoner. Zo kan je natuurlijk alles relativeren.”

Positiever is het VB over het gemeentelijk infoblad: “Inhoudelijk verbeterd, oogt mooi en is geen propagandamachine voor de bestuurders”, vindt Beheyt.

De infoborden, dat is een ander verhaal. “We hebben aangeklaagd dat het Feestcomité en de verenigingen in Knesselare geen gebruik meer mogen maken van hun eigen infoborden. Belangeloze lokale initiatieven zoals dit moeten eerder aangemoedigd worden. We zien in deze dan ook een zoveelste poging om de eigenheid van de fusiegemeenten Knesselare en Ursel aan banden te leggen.”

Schepen Van de Walle wil ook een wetenschaps- en innovatiepark tot stand brengen in Aalter en deze trein mogen wij niet missen, vindt Beheyt. “Zo kunnen we nieuwe, creatieve bedrijven en  jong-afgestudeerden aantrekken die de verstikkende grotere steden (vaak bestuurd met een al te betuttelend  Groene vingertje) ruilen voor de kleinere gemeenten, waar het aangenaam werken is dichtbij huis. Dat zorgt ook voor nieuwe inkomsten voor de gemeente. Maar anders dan burgemeester De Crem vinden we niet dat zo’n park mogelijks nabij het vliegveld van Ursel moet komen. Er zijn genoeg mooie industrieterreinen op het Aalterse grondgebied.”

Van de pot gerukt

Ook onafhankelijk raadslid Mieke Vertriest (vroeger Open Vld) roerde zich in het debat in de gemeenteraad. Ook zij is “absolute” voorstander van digitalisering, “maar niet tegen elke prijs”.

De budgetten en afspraken die hierover door de lokale overheid zijn gemaakt, lijken haar “van de pot gerukt”: de afgelopen drie jaar werd hiervoor reeds 285.000 euro per jaar betaald. Voor de komende twee jaar doen we er nog eens 2 x 285.000 euro bovenop. “Zijn hierover wel doordachte onderhandelingen gevoerd? Welke afspraken werden gemaakt over kwaliteit en opvolging? Hierover vinden we niets terug in de samenwerkingsovereenkomst. En wat staat ons te wachten na die periode? Zijn we dan voldoende klaar om het beheer en opvolging zelf in handen te nemen of gaan we dan weer een massa geld vrijmaken voor externen?”

Vertriest vraagt zich af of men met de huidige maatregelen ook wel elke Aalterse inwoner bereikt. “De digitale infoborden zijn hip en bevatten veel informatie, maar ik moet toch vaststellen dat daar maar weinig mensen info komen ophalen…  Een overgangsfase is wenselijk. We weten dat er voor de fusie op 20.099 inwoners 3951 senioren werden geteld. Dat zijn er na de fusie nog een pak meer. Het is niet zo dat onze senioren per definitie zouden moeten passen voor de digitale tour, maar voortgaande op reacties van zowel mijn ouders (kranige tachtigers) als hun vrienden hoor ik dat dit voor velen toch niet evident is”.Die mensen houden nog van de traditionelere informatiekanalen (infoblad Totaalter, de schrijvende pers, etc. Zwaar focussen op digitale borden is onvoldoende.

Vertriest stelt zich ook vragen bij aankondigingen over investeringen in “het uittesten van nieuwe vormen van mobiliteit”. Daar gaan we weer met het droneverhaal op het vliegveld van Ursel… Benieuwd dat dat zal geven”, rondt ze af.

Feestraad

José Spriet, de voorzitter van de voormalige Gemeentelijke Feestraad Knesselare-Ursel reageert ondertussen boos op het wegnemen van de kaders en infoborden die hier al sinds mensenheugenis worden gebruikt om op een aantal plaatsen binnen deze gemeenten allerlei eigen activiteiten en evenementen van verenigingen aan te kondigen.

“Na het verschijnen van een krantenartikel in verband met de nieuwe “publieke infozuilen” heeft José Spriet gereageerd bij schepen Kristof De Blaere. Het verdwijnen van de bestaande borden zou volgens hem het einde zijn van de VERZORGDE reclame die de Feestraad maakte en waarmee ook doorrijdende passanten van buiten de gemeente op de hoogte werden gehouden. “Ik ben er vast van overtuigd dat behalve de organisatoren zelf ook de plaatselijke zelfstandigen o.a cafés, voedingszaken en andere hier nadeel van zullen ondervinden”, aldus nog Spriet, die meegeeft dat de borden verdwenen zonder dat de Feestraad werd ingelicht.

“Johan Gussé en ik zijn er als vrijwilligers niet goed van en denken eraan met alles te stoppen… We zijn verdorie wel een gemeenschap van een 8000 inwoners. We vragen de verenigingen in kwestie de weggenomen borden terug te vragen in Aalter. We kunnen die dan zelf plaatsen op privédomeinen.”

Cultuurraad

Ook binnen de Cultuurraad wijst men op tekortkomingen van nieuwe communicatie. Het reserveren van de zalen loopt nog steeds vertraging op (gemiddelde wachttijd 10 dagen) en veroorzaakt dus moeilijkheden voor de verenigingen bij het opmaken van hun jaarprogramma. Ook het “voorlopig” reserveren werkt nog niet naar behoren. Volgens schepen van Cultuur Herlinde Trenson werd met een extra-werkkracht geprobeerd de achterstand weg te werken, maar die is ondertussen al weer vertrokken en een ander personeelslid is ziek, waardoor de achterstand weer groeit. De ongemakken bij het “voorlopig” reserveren blijkt een informaticaprobleem te zijn dat niet direct kan worden opgelost. Tegen einde 2020 zou de zaak moeten geklaard zijn.

Als uitsmijter voor wie er zin in heeft: een brokje humor over een van de zovele verschijnselen aan het digitale firmament: de powerpoint van Arnaut Van den Bossche. Klik hier

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s