Aalterse communicatie: Mathias Van de Walle (CD&V) legt uit

 

Op de jongste gemeenteraad was er een stevige discussie over het ICT-beleid van Aalter (informatie, communicatie, technologie). Kritiek was er op de efficiëntie, prijs en bereikbaarheid van het slim stadsmeubilair, maar vooral toch op de kostprijs van de samenwerking met  het bedrijf Tomorrowlab, waarmee grootse plannen worden uitgewerkt. Schepen Mathias Van de Walle geeft uitleg aan Knesselaars Nieuws. In een latere bijdrage laten we hierover de oppositie aan het woord.

U bent als schepen bevoegd voor Kwaliteitszorg en ICT, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid en Smart City (ook van sport, jongerenbeleid – red.). Er zijn nogal wat vragen over waar Aalter met zijn nieuwe “communicatie” naartoe wil?

Van de Walle: Het gemeentebestuur van Aalter kenmerkt zich al jaren door een voortdurende drang naar innovatie. Onze gemeentelijke dienstverlening is sterk geautomatiseerd, waardoor onze verschillende doelgroepen efficiënt worden geholpen. Dit veruitwendigt zich in het feit dat Aalter houder is van het ISO9001-certificaat.

In onze organisatie staat de klant (=burger) centraal waarmee we afstand nemen van de traditionele overheidsorganisatie waarin verondersteld wordt dat de burger zich aanpast aan de structuur en de gedachtegang die door de overheid gehanteerd wordt. De overheid dient zelf een pro-actieve houding aan te nemen en te investeren in digitalisering en innovatie. Dat Aalter al bijna 200 andere gemeentebesturen over de vloer kreeg om te zien hoe we het doen, spreekt boekdelen.

Op 26 september 2016 besliste het college van het prefusiebestuur Aalter om in te stappen in een partnership met TomorrowLab/Living Tomorrow waarbij werd beoogd Aalter deelgenoot te maken van een toekomstgerichte en interactieve overheidscommunicatie.

Tot wat heeft dat concreet al geleid?

We pakten al uit met: de Aalter App (tot op heden 2500 downloads!), de eerste chatbot in (samenvoeging van chat en robot, onder meer voor automatisch antwoord op basisvragen – red.) en het slim stadsmeubilair (digitale borden – red.) genomineerd voor de gouden bit van de Vlaamse IT-organisatie VICTOR).

De efficiëntie van een aantal nieuwigheden (de digitale infozuilen) wordt in vraag gesteld. Is de info die daarop ter beschikking staat ook integraal te vinden op de website Aalter?

In 2016 hadden we in Aalter LED-schermen die allesbehalve het innovatieve karakter van de gemeente naar voor brachten. Daarom ontstond de idee om een interactief informatie -en communicatiepunt te ontwikkelen, dat bovendien sensoren bevat die data terugkoppelen naar het gemeentebestuur en de burger.

Het moest de burger ook toelaten om gratis gebruik te maken van internetconnectie op onder meer de dorpspleinen van onze gemeente (Free-Wifi), zoals op de markt van Aalter reeds het geval is. Ook in Knesselare zal in de omgeving van de kerk dit medium nog verschijnen.

De informatie op het slim stadsmeubilair wordt volledig vanuit de backoffice gestuurd. Onze personeelsleden kunnen naargelang de locatie andere accenten leggen wat content (=inhoud) betreft. Zo kan tijdens de zomer in Ursel het Drongengoed gepromoot worden en kunnen toeristen aan het slim stadsmeubilair meer info verkrijgen over interessante wandel- en fietsroutes.

Het is van belang te onderstrepen dat al onze communicatiekanalen aan elkaar gelinkt zijn. Een vereniging die zijn activiteit op de website plaatst, ziet zijn activiteit ook verschijnen in de app, op het slim stadsmeubilair én in de nieuwsbrief (lees hier meer over die materie). Bovendien verschijnen activiteiten die zijn aangemaakt via de website ook in de Uit in Vlaanderen-kalender waardoor mensen van buiten Aalter deze activiteiten ook kunnen raadplegen.

Er was ook felle kritiek op de kostprijs, vooral dan van de consultancy. Wat zal dat project “slim stadsmeubilair” kosten?

De kostprijs bedraagt tussen de 200.000 en 250.000 euro.

En wat is de kostprijs van de samenwerking met Tomorrowlab?

Het gemeentebestuur heeft een contract van twee jaar met Tomorrowlab om aan research en development te doen en om partners te zoeken die structureel met Aalter wensen samen te werken. De kostprijs bedraagt 550.000 euro, ofwel 275.000 euro per jaar (9,16 euro per burger/jaar gaat dus naar innovatie). De research en development wordt verricht door drie werknemers van Tomorrowlab.

Is dat al bij al toch niet duur?

Lokale besturen hebben het zeer moeilijk om profielen binnen te halen die zich toeleggen op Smart City-initiatieven. Zelfs indien wij iemand in huis halen, dan zal dit iemand zijn die ons minstens een loonkost van +- 10.000 euro/maand oplevert (dat tarief is gangbaar in de privé).

Wie intellectueel eerlijk is, dient dus ook te zeggen hoeveel we aan onze burgers geven en hoeveel we investeren in andere projecten.

(Van de Walle vermeldt hierbij de belastingvoordelen voor huishoudens en bedrijven, retriubutievrijstellingen en toelagen voor verenigingen, gratis containerpark en kampvervoer, gratis lokalen voor verenigingen, en andere investeringen).

Digitale kloof

Een andere kritiek is de bereikbaarheid van die digitale nieuwigheden voor minder mobiele mensen en mensen die niet mee zijn met de digitale ontwikkelingen. Welk alternatief is er voor die mensen?

TomCartoon

Dat er mensen zijn die het moeilijk hebben met digitalisering, ga ik niet ontkennen. Maar ik vind het een belediging als ik hoor zeggen dat het voor senioren a priori uitgesloten is om digitaal te kunnen werken. Dat er meer inspanningen moeten worden geleverd dan bij de jongere generatie is waar, maar ik onderschat allerminst de vaardigheden die senioren hebben. Het is zeker niet zo dat wij die mensen vergeten.

Welk gemeentebestuur kan zeggen dat iedere burger ZONDER AFSPRAAK in het gemeentehuis kan langskomen? Welk gemeentebestuur kan zeggen dat het WEKELIJKS een infokrant met gemeentelijke informatie bezorgt aan iedere burger (dit zal ook blijven!)? Onze senioren krijgen ook twee keer per jaar een magazine met nuttige informatie over het reilen en zeilen in onze gemeente.

In onze adviesraden zullen wij onze gemeentelijke informatiekanalen ook nog volledig toelichten en op welke manier activiteiten kunnen gepromoot worden. In de cultuurraad is dit reeds gebeurd. In de sportadviesraad wordt dit binnenkort ook gedaan.

Wij staan er voor open om een activiteitenkalender op te stellen, maar wekelijks is dit onmogelijk. Wij hebben meer dan 200 erkende verenigingen, die jaarlijks meer dan 1600 activiteiten organiseren. Alles in kaart brengen is onmogelijk. Als we de belastingen laag willen houden, dan dienen we ook te waken over onze personeelscapaciteit. Het ontwerpen van TotAalter neemt namelijk alleen al 10 uur per week in beslag.

De indruk bestaat dat het dorp Knesselare in TotAalter eerder bescheiden aan bod komt. Klopt dat? En indien wel, is dat tijdelijk, of komt er een bijsturing terzake?

Hierover kan ik kort zijn. TotAalter bevat gemeentelijke informatie die weergeeft wat de gemeente doet en welke producten zij aanbiedt. Veelal is dit informatie die voor iedereen geldt, zonder onderscheid te maken tussen deelkernen. Bij de keuze van de foto’s waken we erover dat iedere deelkern eens aan bod komt. Ik stel vast dat in de TotAalter die verscheen naar aanleiding van het meerjarenplan 2020-2025 Knesselare en Ursel goed aan bod kwamen. TotAalter is uiteraard geen human interest dagblad, daarvoor zijn er andere uitgevers op de markt.

U vermeldde dat er met de “slimme borden” nog veel nieuws zit aan te komen (nieuwe functies). Kan u daar een aantal concrete voorbeelden van geven?

We willen nagaan met welke innovatieve technologieën het zwaar doorgaand verkeer (lees: vrachtwagens) uit onze dorpskernen kan geweerd worden. Het plaatsen van verbodsborden heeft namelijk amper impact.

We willen ook onderzoeken op welke manier ons parkeersysteem kan geïnnoveerd worden met digitale toepassingen.

Tot slot willen we in Aalter een wetenschaps- en innovatiepark waar nieuwe vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld drones) kunnen getest worden in samenwerking met universiteiten en ondernemingen. Het moet een plaats worden waar proefprojecten moeten kunnen plaatsvinden rond duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit.

Toekomstige projecten slim stadsmeubilair In de gemeenteraad heb ik een voorbeeld gegeven om scholen, mobiliteit en duurzaamheid aan elkaar te koppelen. Hierover later meer. Niet alles moet voorspelbaar zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s