Ook Joseph Fobe in het parlement

 

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van mei 2019 publiceerden we een eerste artikel over twee in Knesselare geboren parlementsleden (Knesselare was wat klein voor de grote politiek) We zagen er eentje over het hoofd.

Eric Van Hulle meldde dat er nog een derde parlementair was die hier op 10 juni 1876 in Knesselare is geboren, maar ook die is verkozen nadat hij was verhuisd. We vullen dat hier met plezier aan.

Het gaat op Joseph Fobe, zoon van de Knesselaarse notaris Jules Fobe en van Emilie Castelein. Hij trouwde in 1899 met Nelly Storme (1876-1944). Gepromoveerd tot doctor in de rechten, werd hij notaris benoemd op 17 maart 1905 in Gent en vestigde er zich in de Hoogstraat.

Joseph Fobe en Nelly Storme hadden 13 kinderen. Hij hertrouwde op oudere leeftijd (1946) met haar zus, Mary Storme (1878-1969), weduwe van Félix Boulez. Hij werd voorzitter van de Federatie van Belgische notarissen (1936-1945), voorzitter van de Beheerraad van de nv Antwerps Depot- en Hypotheekkantoor, voorzitter van de Katholieke Kring van Gent en voorzitter van de Kerkfabriek van Mariakerke.

In 1939 werd hij verkozen tot katholiek senator voor Gent-Eeklo. Het was een korte en door de oorlog onderbroken carrière die al eindigde in 1946. Joseph Fobe overleed in De Haan op 10 juni 1955.