Dat wou u in 1981… Ideetjes en opvattingen van 25 dorpsgenoten

Zelfs een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen weten we nauwelijks wat de politici nu eigenlijk willen. Het tijdschrift Uilenspiegel vroeg einde 1980, kort voor de verkiezingen van 1982 naar de wensen van de burgers. Even aftoetsen, meer was het niet. Maar de antwoorden op de vragen van toen willen we graag nog eens meegeven. Zo gek nog niet…

Er werden maar vijf vragen gesteld. Een dubbele vraag over de aankoop van het Drongengoed, toen actueel. Knesselare heeft het in 1981 en volgende jaren niet gewild of gekund. Voor de goede “verstaanders”… de vraag blijft actueel. Wordt er al over getafeld?

Voorts was er de vraag naar (of de droom over) de politieke prioriteit nummer één. Wat zou u graag gerealiseerd zien, mocht u mogen beslissen en de middelen hebben.

Een derde vraag ging over de “verdienstelijkste Knesselarenaar” of Knesselaarse vereniging op dat moment?

Het mocht ook een beetje persoonlijk zijn. Mocht u de lotto winnen (20 miljoen frank of omgerekend 500.000 euro in die tijd), wat doet u met de centen?

De laatste vraag ging over de “persoonlijke” wens voor 1981.

Meer was het niet. Uilenspiegel had niet de intentie en al zeker niet de pretentie om de resultaten als een enquête voor te stellen, maar wel de bedoeling om de lezers te laten meegenieten van snelle ideeën en opvattingen van dorpsgenoten.

Hieronder een knip uit het archief van Uilenspiegel. Anno 2018 voor sommigen beslist leesvoer voor het vullen van de (paar?) natte dagen.