De stembus. Een tussenstand en de lijst van Pieter, de eerste.

Het enthousiasme voor de gemeenteraadsverkiezingen moet nog geboren worden. Gaat het hier goed? Of is het net omgekeerd, en zijn velen blij dat er iets verandert? Of is Pieter te groot voor elke weerstand? Zijn lijst is klaar. Knesselaarse kandidaten staan voor een moeilijke opgave. Een overzicht van klein, naar groot.

Het gemeentelijk kartel CD&V/N-VA – bijna een unicum in Vlaanderen – haalt de spanning uit de verkiezingen van oktober. De oppositie staat voor een schier onmogelijke opdracht (Groen) of lijkt uitgeteld in de touwen te liggen (de rest).

In het Vlaams Kartel CD&V/N-VA (2004-2008) kwispelde de hond (voor de schuine streep) met de staart (achter de schuine streep). Yves Leterme werd Vlaams minister-president. Maar Bart De Wever slaagde erin het gekwispel om te keren. Dat zien we op gemeentelijk vlak niet meteen gebeuren. Een stand van zaken.

Geen Vlaams Belang

Vermoedelijk geen lijst van Vlaams Belang deze keer. In het jongste huis-aan-huisblad van de partij viel daarover niets te lezen. Bij de jongste federale verkiezingen in 2014 behaalde Vlaams Belang maar 3,7 procent in Knesselare en 5,4 procent in Aalter. In Knesselare was er nooit een afdeling. In Aalter wel. Die scoorde ook in de jongste gemeenteraadsverkiezingen van 2012 erg zwak (6,1 procent).

Wat wordt het voor VB? Voorlopig niets.

De socialisten proberen

We schreven hier eerder al een artikeltje over het “nieuws” dat de sp.a ook in Knesselare met Ivan Verniest opnieuw een naam kreeg (Lees hier: ook socialisten naar gemeenteraadsverkiezingen). Nieuwe Knesselaarse kandidaten zijn er voorlopig niet bekend. De socialisten deden hier op 16 juni wel huisbezoeken. Voorlopig stelden de socialisten vijf kandidaten voor. Krijgen ze daar de lijst vol? In het partijkrantje Aalter-Knesselare (juni 2018) vonden we dan ook weinig lokale actiepunten. De socialisten profileren zich met hun moederpartij en Gentse boegbeelden vooral rond zorgzekerheid, meer veiligheid voor zwakke weggebruikers en een strijd tegen plastic in onze soep. Dat zijn de nationale actiepunten. Ivan Verniest pleit voor betere financiële tussenkomsten voor wie naar een rust- of verzorgingstehuis moet en voor een gemeentelijke sociaal ombudsman die drempel naar het OCMW verlaagt. Ine Depaepe is voorzitster van de lokale partij. Het is meer dan veertig jaar geleden dat de socialisten nog in de Knesselaarse gemeenteraad zaten.

Wat wordt het voor sp.a? Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen deden de socialisten in geen van beide gemeenten mee. Bij de nationale (federale) verkiezingen in 2014 behaalden de socialisten in Knesselare 11,2 procent en in Aalter 8,6 procent van de stemmen. Hiermee mogen de socialisten hopen op één zetel.

Liberalen afwezig? Neutrale burgerlijst?

In Aalter is er al een tijdje een liberale partij actief. Grote ruzie in het Aalterse liberale huishouden vorige zomer, toen Jong VLD-Aalter uit de moederpartij stapte na een conflict met lokaal voorzitter Vic De Jaegher. Laatstgenoemde kwam ondertussen nog één keer in het nieuws, toen de partij bekendmaakte dat hij volgend jaar in mei als kandidaat van ‘Aalter-Knesselare’ de Oost-Vlaamse provincielijst van Open Vld zou versterken. Maar voorlopig geen nieuws over een blauwe lijst in de gemeente. Veel stiller dan het de jongste maanden in het kamp van de liberalen is geweest, kun je het niet bedenken. Vorig jaar is een groot deel van het bestuur uit onvrede opgestapt. Hans Herbrant, het enige liberale gemeenteraadslid in Aalter, is al maanden afwezig op de gemeenteraad. Volgens sommigen zou er ook gewerkt worden aan een neutrale burgerlijst, los van alle politieke kleur. Maar daar wil voorlopig niemand mee naar buiten komen, meldde Het Laatste Nieuws.

In Knesselare is er al lang geen sprake meer van een liberale partij. Toch was er hier (en in Ursel) altijd een blauwe kern. In de tweede helft van de jaren 1800 (Lees hierover het artikel ‘Politiek stof; de geuzen van Knesselare’ ) en in de eerste helft van de jaren 1900 had Knesselare nog een paar keer een liberale burgemeester. Of werden die twee zo genoemd door hun katholieke tegenstrevers. Theofiel De Lichte werd in 1926 burgemeester van een liberaal gekleurde lijst. Naast deze rentenier zetelden toen Jerôme Bockaert (brouwer), Arthur Ornelis en Henri Gussé (handelaars), Gentiel Smessaert (slager-handelaar) en Jules Buyse (veesnijder) in de meerderheid. Ook de lijst Gemeentebelangen van Antoine Schrans had een blauwe tint.

Wat wordt het voor Open Vld? In 2012 behaalde de liberale lijst in Aalter met 9,1 procent één mandaat (Hans Herbrant, 1/25). Bij de nationale verkiezingen van 2014 behaalden de liberalen in Knesselare 16,2 procent en in Aalter 12,9 procent. Een liberaal kiespubliek is er dus wel. Met een sterke lijst zouden de liberalen zeker meerdere zetels kunnen behalen. Maar daarvoor moeten ze daar eerst onderling overeenkomen.

Groenen vechten voor behoud zetels

Geen twijfel hier. Groen is nu al present in Knesselare en Aalter. Zoals het er nu uitziet worden de groenen misschien wel de enige oppositiepartij. Kunnen ze hun gezamenlijk zetelaantal (nu 5/25 in Aalter en 4/19 in Knesselare) met de steun van andersgekleurde proteststemmen behouden? Ook bij Groen nog geen programma te zien. Milieu en veiligheid zijn zoals overal veruit de belangrijkste thema’s. Groen kondigde begin dit jaar “inhoudelijke voorstellen” aan, maar die hebben we blijkbaar nog te goed. Recent gaf Groen nog zes nieuwe namen vrij, waaronder Linde Van Wonterghem uit Knesselare. Zij is 20 en dochter van Groen-gemeenteraadslid Peter Van Wonterghem, ook kandidaat. We vermelden ook Peter Cornelis (42) uit Ursel en leerkracht in het lager onderwijs. Daarnaast zijn er nog vier nieuwkomers uit Bellem, Lotenhulle, Maria-Aalter en Aalter-Centrum. Nog deze week mogen we van Groen de volledige lijst verwachten.

Wat wordt het voor Groen? Een behoud van de huidige negen gezamenlijke zetels (9/29) zou voor Groen een onverhoopt succes zijn. Daarvoor moet Groen al veel beter doen dan de (afgerond) 21 procent van de stemmen die de partij in 2012 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in beide gemeenten behaalde. In de nationale verkiezingen van 2014 landde de partij op 8,9 procent in Knesselare en 10,3 procent in Aalter. Groen doet het dus beter in lokale verkiezingen dan op hoger niveau. Komen er andere partijen op tegen de kartellijst van De Crem, dan wordt het behoud van negen zetels nog lastiger. De Knesselaarse groenen hebben de vervelende handicap dat ze op een veel kleiner terrein spelen dan hun collega’s uit Aalter (meer dan dubbel zo groot). Of verwacht er iemand dat de Groen-kiezers van Aalter plots meer voor Knesselaarse dan voor Aalterse kandidaten zullen stemmen? …

De N-VA koos voor rare strategie

Ook de N-VA liet foldergewijs weten klaar te zijn voor oktober 2018. Speerpunten zijn: de versterking van de identiteit van de deelgemeenten. “Elke deelkern moet zijn eigenheid behouden”, lezen we daar, met enig genoegen. Voor N-VA moeten de inwoners van Knesselare en Ursel in het gemeentehuis op De Plaats terechtkunnen voor “bepaalde diensten”. Voorts is er aandacht voor mobiliteit, voor ruimte voor lokale economie, voor zorg en welzijn voor jong en oud. De partij wil ook gaan voor een bruisend sport-, cultuur- en verenigingsleven en voor de jeugdbewegingen. Voorlopig allemaal vrij algemene thema’s. Dat verbaast niet, want in kartelverband wordt het echt moeilijk om opvallend andere punten naar voor te schuiven dan die van Pieter De Crem. Op dinsdag 26 juni maakt de N-VA haar kandidatenlijst bekend.

Wat wordt het voor N-VA? In 2012 was er geen N-VA-lijst in Knesselare, en de Aalterse N-VA behaalde – toen ook al in kartel met De Crem – maar 2 van de 19 mandaten van die kartellijst. De strategische keuze om het kartel te behouden is merkwaardig, als je weet dat N-VA bij de nationale verkiezingen van 2014 in Knesselare een stem kreeg van 32 procent van de kiezers (CD&V 23 procent). In Aalter was dat afgerond 34 procent voor de CD&V en 28 procent voor N-VA. Dat de N-VA dit keer meer dan twee zetels zal behalen, zou een evidentie moeten zijn. Maar in het nieuwe Aalter is de kartelformule vooral positief voor de slimme politicus De Crem. Hij heeft zijn belangrijkste opponent geneutraliseerd. Knesselare komt nauwelijks in het verhaal voor. Voor de twee nieuwe Knesselaarse kandidaten (Carine Goemaere, en Christophe Mouton) wordt het vanuit 16de en 17de positie (o.v. van definitieve goedkeuring van de lijst zoals onderaan vermeld) een moeilijke opgave.

CD&V zeker van de m’8′ …

 “De fusie tussen Aalter en Knesselare doet koppen rollen”, schrijft Het Laatste Nieuws. Pieter De Crem heeft zijn lijst klaar. Dan toch als eerste. In Knesselare zijn burgemeester Erné De Blaere en de schepenen Fons De Neve en Sabine Van Wonterghem geen kandidaat meer. Eerstgenoemde wordt opgevolgd door zijn zoon Kristof De Blaere, die de voorlaatste plaats kreeg.

De Crem moest iets doen. Het aantal raadsleden van twee fuserende gemeenten samen wordt verminderd van 44 naar 29. De plaatsen worden duur. Herlinde Trenson krijgt de tweede plaats, op vier staat Kris Ally, de Urselse voorzitter van de Knesselaarse gemeenteraad. Op plaats acht staat de eerste Knesselaarse kandidaat, schepen Hedeli Sassi. De plaatsen 24 tot 29 zijn tenslotte nog een volledig blok Knesselare (zie tabel iets verderop)

Op de nieuwe lijst moest ook plaats komen “voor een zichtbare vertegenwoordiging van onze vrienden van de N-VA”, zei Pieter De Crem vorig weekend in het Drongengoed. De plaatsen vijf en zes zijn voor de Aalterse kopstukken van N-VA: voorzitter Sofie Vermeersch en huidig OCMW-voorzitter in Aalter Luc De Meyer. De plaatsen zestien tot 21 gaan naar de N-VA. Daar staan uit Knesselare Carine Goemaere en Christophe Mouton.

Wat wordt het voor CD&V? Een grote overwinning lonkt. Als alleen Groen het alternatief is ziet het er – met een twintigtal zetels – goed uit voor tweederde van de kandidaten op de lijst. De kans is groot dat Ursel twee zetels haalt, misschien zelfs twee schepenen (of vergelijkbare posten). Hedeli Sassi is op acht de eerste Knesselaarse kandidaat. De andere bengelen in blok onderaan. Zij moeten hopen dat de N-VA-gezinde kiezers voorkeurstemmen afsnoepen van de CD&V’ers en dat Aalter minder op naam stemt dan Knesselare. Kan meevallen, maar kan ook tegenvallen. Dat laatste geldt wellicht niet voor de lijstduwer en de zoon van de burgemeester.

Recent kregen we de keurig gemaakte luxefolder van Pieter De Crem in de bus. Van de grote kartelbroer van de N-VA hadden we niets anders verw’8’. Hierin gaat het over een kr’8’tig Aalter, met veel slagkr’8’, met cultuur die ons toel’8’t.  Een gemeente vol j’8’t op jobs. Samen, sterker, beter. Een gemeente met respect voor natuurpr’8’t, met aand’8’ voor iedereen. Kortom, een m’8’tige mix, waarmee we zullen kunnen genieten van de lekkere amb’8’telijk streekbiertje. Een breed, maar ook zeer algemeen gehouden programma, versierd met niet ‘8’, maar negen prentjes van de man die nu al zeker is van de m’8’.  Hoe rijd je onverw’8’ zo iemand nog in de gr’8’t? Toch geen kat die dat nog verw’8’t? Er is er in Aalter eentje die – zeker van de zege – nu al l’8’ …

Besluit

Zeg in oktober maar uw ged’8’t. De lijstvorming verliep en verloopt voor alle partijen vrij stroef, zo blijkt. De namen komen eraan. En wie weet, eindelijk ook eens een programma. Liefst voor de verkiezingen… Op 14 oktober wordt het voor Knesselaarse kandidaten nagelbijten. Het cijfer moet hoger zijn dan dat van kandidaten van andere partijen (ook die waarmee men in kartel naar de kiezer gaat), hoger dan dat van partijgenoten in andere dorpen (Aalter voorop), Maar het moet ook beter zijn dan dat van partijgenoten uit eigen gemeente. 

KnesselaarsNieuws volgen?

Surf naar http://www.knesselaarsnieuws.net’.

Lezen? Scroll er door honderden artikels

Inschrijven en volgen? Open er om het even welk artikel, noteer uw mailadres in het daarvoor voorziene vakje RECHTS en enter. Moeilijker is het niet