Ook socialisten naar gemeenteraadsverkiezingen

De kans is reëel dat er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen ook een socialistische lijst op de stembiljetten staat. “We hebben de hoofden bij elkaar gestoken en ons democratisch forum verbonden met de politieke werking van sp.a”, aldus initiatiefnemer Ivan Verniest. Ivan Verniest neemt afstand van de euforie over een miniem fiscaal voordeel van de fusie. Voor zeer veel mensen zal dat weinig voorstellen. De gemeentepolitiek moet minder met die (overigens federale of Vlaamse) zaken bezig zijn en meer met geluk”, en met “mogelijkheden en verplichtingen op sociaal vlak”. Volgens hem ligt de kernopdracht van de politiek op het sociale vlak. “Een toekomst is slechts toekomst als ze een bepaalde belofte inhoudt, waarbij mensen mogelijks hun geluk kunnen vinden.”

“Zowel CD&V (Aalter) als Groep 9910 (Knesselare) wezen bij herhaling op een vermeend fiscaal voordeel voor de inwoners. Berekeningen tonen aan dat een gemiddeld inkomen amper 45 euro minder belast wordt. In alle talen ter wereld bestaan er uitdrukking om zo’n misleidingen te benoemen. In het Nederlands wordt dit nog het best omschreven als “iemand met een klontje suiker in het riet sturen”, aldus Verniest... Het anders willen voorstellen en de bevolking beloven dat ze na de fusie in een soort belastingparadijs zullen belanden, is vloeken in de kerk.”

Omdat men volgens hem toch maar blijft vloeken, roept dit tot een democratisch appel, dat vooral oog heeft voor de reële taken van gemeenten en niet nalaat de mogelijkheden en verplichtingen op sociaal vlak te beklemtonen. Waaraan denkt hij concreet? “Aan de zorg om een betaalbaarder rust- en verzorgingstehuis, een medisch centrum, een OCMW met meer middelen… Met een bevolking waarvan 30 procent onder het bestaansminimum leeft en een steeds toenemende groep zorg- en hulpbehoevend is, moet dit de aandacht van de politieke verantwoordelijken zijn… Dit maakt de fusie niet alleen bijzonder zwak maar ook bijna overbodig. Er is werk aan de winkel! Veel werk!”

Ivan Verniest (econoom) zegt nu te spreken namens “een democratisch forum”, waarin een aantal Knesselaarse en Aalterse socialisten zich hebben verenigd. “Vanaf nu werken we concreet verder aan het programma en aan de vorming van een lijst”, besluit hij. Reacties op dit initiatief zijn welkom bij ivan.verniest@skynet.be.

1970-1984

De socialistische partij is in Knesselare al een hele tijd van het politieke toneel verdwenen. In 1970 behaalden de socialisten in Knesselare voor het eerst, maar ook voor het laatst twee zetels (Hubert Neirynck en Paul Cornelis). In 1976, na de fusie met Ursel, bleef Hubert Neirynck hier de enige verkozen BSP’er in de raad. In 1982 was er nog een goed gevulde lijst, maar behaalde de toenmalige SP maar 5,9 procent van de stemmen, en verloor de partij haar enige zetel. Hieronder de laatste socialistische lijst in Knesselare (1982)

Cartoon gepubliceerd in Gazet van Antwerpen

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

DEZE BLOG VOLGEN IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE