Politiesamenwerking kon en kan dus ook zonder fusie

De tijd van de dorpschampetters is voorbij. De politiezone van de toekomst is er een met Aalter, maar straks ook met Lievegem (de nieuwe fusie van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem). Samenwerken is mooi, maar waardeloos als argument voor de fusie van gemeenten. Tot vandaag kon het zonder gemeentefusie. Dat zal ook morgen kunnen, ruimer dan de fusies.

De gemeentefusie van Deinze en Nevele zorgde ervoor dat Nevele ervoor koos om toe te treden tot de politiezone Deinze-Zulte. Het krijgt er een wijkpost. En dat betekent dan weer het einde van de politiezone Lowazone (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, Nevele).

De drie overblijvende gemeenten, nu gefuseerd tot Lievegem, sluiten aan bij de politiezone Aalter-Knesselare, met Aalter ongetwijfeld als thuisbasis van het hoofdcommissariaat. Dat heeft allicht voordelen (efficiëntie, mankracht) en nadelen (afstand, minder politie dichtbij), maar toont ook aan dat alvast samenwerkingsverbanden van de politie soms te maken hebben met een fusie van gemeenten, maar niet altijd…

Op 10 november organiseerden de politiecolleges LoWaZoNe en die van Deinze-Zulte hun startvergadering om het defusie- en fusietraject uit te tekenen. De principiële en definitieve goedkeuring hiervan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden in november en december.

Hoofdgebouw?

In Het Laatste Nieuws (29 november) lazen we dan weer dat de fusie nog een fiks debat beloofde over de vestiging van het hoofdgebouw. Aalter betaalde een pak geld voor de aankoop van een gebouw in de Stationsstraat (2 miljoen), maar nu ook de Lievegemeenten Zomergem, Waarschoot en Lovendegem gaan samensmelten met de politiezonde Aalter-Knesselare, wordt dat gebouw plots minder evident, want te klein. De renovatie ervan is trouwens uitgesteld. ”De intentie tot fusie van de politie verandert inderdaad heel het dossier”, zie waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) . “Onze politiezone zou dan vanaf 2019 moeten instaan voor zowat 55.000 burgers. Dat wordt natuurlijk een totaal ander verhaal. Vandaar dat we de verbouwingsplannen van ons politiekantoor nu inderdaad even ‘on hold’ zetten.”

In Zomergem werd het politiegebouw volledig vernieuwd. Volgens Hoste is ook dat dat commissariaat van Zomergem niet groot genoeg om de hele nieuwe fusiezone te huisvesten.”

Mieke Schauvliege (Groen Aalter) voorspelde problemen. “Of de Lievegemeentes zich zomaar zullen laten dicteren door Pieter De Crem valt nog te bezien. Voor ons is het huidige politiekantoor in Aalter al helemaal geen goed idee. Vooral het uitrukken van de voertuigen in een centrumstraat en in een schoolomgeving is gevaarlijk. Als hier nog meer voertuigen bijkomen, wordt de situatie alleen maar erger.”

Aalter-Lowazo: meer blauw op straat

De fusie tussen de politie van Aalter-Knesselare en die van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem zou voor “meer blauw op straat” zorgen. “De nieuwe zone zal Aalter-Lowazo heten”, zie schepen Jochen De Smet (Open Vld) uit Waarschoot in Het Laatste Nieuws (22 december). Ze telt vandaag 120 personeelsleden. Door de fusie komt er ruimte voor extra aanwervingen. Het aantal politieagenten stijgt naar 137.

In de nieuwe zone Aaleter-Lowazo zouden er dan 25 agenten zijn per 10.000 inwoners. Op ruimere schaal vergeleken, is dat zo ongeveer het Vlaamse gemiddelde (27 agenten per 10.000 inwoners).

En voor wie het nog niet wist: in Wallonië zijn er dat 31, in Brussel 53.

 

Epiloog: regionale verschillen

Agenten per duizend inwoners

De verdeling van de politiebudgetten kwam op 28 december in het nieuws. Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde klaagt dat een rustig dorpje in de Ardennen per inwoner bijna viermaal zoveel politiegeld krijgt dan zijn stad, met al zijn problemen (Het Laatste Nieuws, 28 dec.).

“Om bomen te bewaken heb je geen politie nodig…  De federale overheid voorziet voor de politiezone Hermeton et Heure in Wallonië liefst 188,29 euro, voor Lesse et Lhomme 170,85 euro per inwoner. Brussel krijgt gemiddeld 110,59 euro politiemiddelen per inwoner. Halle-Vilvoorde mag slechts op gemiddeld 51,10 euro rekenen. “Nochtans kampen wij hier met dé typische grootstedelijke veiligheidsproblemen: rondtrekkende dievenbendes, drugsdealers, radicalisering”, klaagt Bonte aan.

Toegevoegd op 13 januari 2018: Volgens burgemeester van Zomergem Tony Vermeire (CD&V) zullen de gemeenten van de nieuwe politiezone Aalter-Lowazo de politiekost delen. Aalter (+ Knesselare) zou zestig procent van de kosten dragen, de drie gemeenten van Lievegem veertig procent. Om de aanrijtijden kort te houden zou Lievegem een interventiepost krijgen in Zomergem, naast die van Aalter. Alle huidige gemeenten zouden wel een wijkpost behouden. (Bron: HLN? 12 januari)