Inwoners van Ursel mogen eens ferm hun gedacht zeggen

Het bewonersplatform Ursel inZicht trekt dezer dagen Ursel rond om via de inwoners van het dorp te vernemen wat ze van de fusie verwachten. “Hoe zie je Ursel in Aalter” is de titel van de de enquête.

Cartoon Jugo

In Knesselare is Ursel inZicht (UiZ) nog niet zo gekend. Elk dorp heeft zijn leefwereld. Dat bewonersplatform werd in 2008 opgericht door het gemeentebestuur om na de fusie de inwoners van de deelgemeente Ursel meer te betrekken bij haar beleidsplannen en bij de dorpsontwikkeling. Toen werd een samenwerkingsoverkomst ondertekend.

Die bewonersgroep bestaat uit enthousiaste Urselse vrijwilligers die op regelmatige basis samenkomen om er de noden en verzuchtingen van Ursel te bespreken, acties te plannen en fungeren als aanspreekpunt voor het gemeentebestuur. “De groepsleden zetten zich dus in voor het algemeen belang van Ursel en zijn bewoners, en derhalve fungeert UIZ als klankbord bij de beleidsmensen in Knesselare van wat in het dorp leeft. In die dialoog is UIZ noch partij-, noch politiek gebonden.

De communicatie gebeurde via de vele lokale contacten, maar ook in de interessante “gazet” URSEL BOVENAL, het krantje van Ursel inZicht, en de jongste tijd ook via de Facebookpagina UiZ 

Werken mee: Eric De Cooman (algemene coördinatie), Ronny D’hooge (secretariaat), Piet Lips (penningmeester), Werner Roelandts (Ursel Bovenal), Marc D’hooge, Katrien Claeys, Tony De Smet, Conny Van Daele, Hilde Van Quekelberghe, An Verheye, Mathias D’hooge en Hannes Speeckaert.

Lees  in dit artikel hier eerder verschenen meer over de Urselse gazet.

Inspraak
Waar de partij Groen via dorpsraden inspraak wil NA de verkiezingen, mikt Ursel inZicht nu op inspraak VOOR de verkiezingen. Hiermee komt er dan toch enige druk op het kartel CD&V/N-VA van Pieter De Crem om binnenkort toch meer kleur te bekennen. Met alle sympathie voor de sympathieke mensen die er ook op die lijst zullen staan, tot dusver was dat fusieverhaal nog “geene vetten”…

In de enquête van UiZ, die behoorlijk is uitgewerkt, kunnen de deelnemers een aantal politieke prioriteiten in de volgorde van hun voorkeur rangschikken, maar ook gedetailleerd en via een eenvoudig waarderingscijfer (van 0 tot 5) aanstippen wat ze belangrijk vinden inzake veiligheid, mobiliteit, parkeermogelijkheden, de noden van het Urselse verenigingsleven, accommodatie en opties voor de jeugd, voor de cultuur (bibliotheek). Ook over openbaar vervoer, natuur en ruimte (o.a. Drongengoed), opvang van ouderen en het platform Ursel inZicht zelf kunnen deelnemers hun mening kwijt. De enquête verloopt anoniem.

Interessant zijn ook de laatste vragen: ‘Kan volgens u het bewonersplatform UiZ een meerwaarde zijn in groot Aalter?’ (vraag 30), moet UiZ zich blijven engageren voor Ursel en zijn bewoners in groot Aalter?’ (vraag 31) en ‘Zou u het een goed idee vinden dat UiZ en Knesselare samenwerken om onze gemeenschappelijke stem te laten horen in Aalter?‘ (vraag 32).

Afwachten of nu ook in Knesselare nog enkele motoren in gang schieten. En hoe Aalter daarop reageert.