Ook in Ursel bezorgdheid over fusie

Ook in Ursel wordt de fusie met Aalter met grote bezorgdheid gevolgd. De Gazet Ursel Bovenal besteedde er in haar jongste nummer veel aandacht aan.

Cartoon Ursel Bovenal

Ursel Bovenal, dat tweemaal per jaar verschijnt (32 blz.), is het blad van het bewonersplatform ‘URSEL inZICHT’ (*), dat op een duurzame manier bewoners van Ursel dichter bij het lokaal beleid wil brengen door hen hierin een stem te geven. Het bestaat uit een groep bewoners die op regelmatige basis samenkomt en onder meer fungeert als structureel aanspreekpunt voor het gemeentebestuur. De groepsleden zetten zich in voor het algemeen belang van Het dorp en de bevolking. Het Bewonersplatform is geen partij-, noch politiek gebonden organisatie. Maar dat belet de redactie niet kritisch te zijn.

“Straks zijn er gemeenteraadsverkiezingen en worden de kieslijsten opgemaakt. We weten dat het aantal kiezers uit Knesselare-Ursel in okobter slechts een 30 procent van het totaal zal bedragen, het Aalterse aandeel daarentegen 70 procent”, lezen we in het editoriaal… “Een fusie van een kleine gemeente als Knesselare-Ursel met het veel groter Aalter maakt het onze (Urselse) kandidaten bijzonder lastig om politiek te overleven. Die realiteit hangt als een mes boven de nek van alle Urselse en Knesselaarse kandidaten”, zo klinkt het in de inleiding (blz.2). Ook in Ursel weet men dat het “moeilijk te geloven is dat Aalterse kiezers royaal de bolletjes van onze dorpskandidaten zullen inkleuren.”

De redactie van Ursel Bovenal wijst er ook op dat de vrijwillige fusieoperatie in Vlaanderen een mager beestje is geworden. Uiteindelijk zijn er zeven fusies gekomen. “En telkens gaat het daarbij over CD&V-fusies!… De CD&V-burgemeesters hebben het in onze regio handig gespeeld. Habemus papam Kremlini”, besluit het artikel.

Eric De Cooman, coördinator van het Bewonersplatform, ziet het zo (blz 4): “Voor de Urselnaar zal het er op aankomen zijn stem toe te vertrouwen aan die kandidaat die ons, in het groot Aalters geheel, het best zal en kan vertegenwoordigen en verdedigen…” De auteur vermeldt de belastingverlaging (cadeautje) en een aantal gerealiseerde beloften (vernieuwde dorpsplaats en ontmoetingscentrum), maar herinnert ook aan oude beloften om van de oude pastorie via grondige renovatie een dorpshuis met meer faciliteiten te maken.

Dorpsontwikkeling: Plan Pira?

“Weet men wat er écht leeft bij de Urselnaren? Zou het niet zinvol zijn om daarnaar eens te polsen? Wordt er nu wél iets gedaan met het fameuze Dorpsontwikkelingsplan (plan Pira, dat geld kostte, maar onder het stof belandde). Zal Aalter ook “samenwerken” met het Urselse bewonersplatform?

“We merken dat ook Knesselare plots ook voelt wat daar door de fusie zou kunnen wegvloeien”, besluit De Cooman, die in deze ook verwijst naar Knesselaars Nieuws.

Argwaan

De redactie verduidelijkt in een ander artikel waarom men in Ursel argwanend is: “Kon Ursel na de fusie met Knesselare zijn eigenheid behouden?”. Het antwoord is genuanceerd: “Zowat alles werd in Knesselare gecentraliseerd. De mutualiteit, de bib, winkels, gemeentelijke diensten…verdwenen. Urseldorp stroomde leeg… Voor zowat alles moest de Urselnaar naar Knesselare. Natuurlijk had de fusie ook positieve kanten: Ursel kreeg een nieuw voetbalterrein, de zaal Katerhoek werd gerealiseerd, de lokale jeugd kreeg huisvesting. “Werd de stem van de Urselnaar voldoende gehoord, ondanks de inspanningen van een (politiek machteloos) bewonersplatform? Ursel verloor stilaan zijn dynamiek en werk allengs een slaapdorpje. Nieuwe (fusie)mesjes snijden goed. Zal het dit keer anders zijn?”

Knesselare: zelfde schuitje

Volgens de redactie zitten Knesselare en Ursel nu in hetzelfde schuitje. “Trekken we schouder aan schouder aan dezelfde riemen? Een interessante suggestie, de dag dat Knesselare wakker wordt. Tot hier toe is het Ursels Bewonersplaform, het door Knesselare in 2005 geïnstalleerde Ursel inZicht, amper in het fusiedebat aan bod gekomen, lezen we ergens. Een herkenbaar verhaal.

Cover Ursel Bovenal

In het jongste nummer van Ursel Bovenal voorts nog een verslag van een Aalterse gemeenteraad en van de voorlichtingsvergadering van de burgemeesters De Blaere en De Crem in de Katerhoek over de fusie. Daar werden onder meer vragen gesteld over het Trage Wegenplan, de toekomst van de pastorie, het gevaar van zwaar vervoer door Ursel, etc…  “Waar onze burgemeester beleefd zijn best deed om, waar mogelijk, een antwoord te formuleren, gaf zijn collega Pieter eerder een passieve indruk.”.

Voorts in het blad een ludieke moedertaalrubriek van Marc Dhooge (Dhoogsken van Ursele)  met dialectwoorden die iets te maken hebben met “de krijm”, een bijdrage over ‘Ursel Airport’ en andere plannen rond het Drongengoed, een paar cursiefjes, de rubriek over Knesselare (Cogetamaatjes, deze keer geïnspireerd op fusievragen uit Knesselaars Nieuws), een artikel over facteur Filip,  stukjes over het Ursels Boerenparlement (de kruise in het Keigat), beenhouwerij Leekens, de valiezenkoers, de Pastorijfeesten, korte berichtjes…

(*) Wie is wie?

De algemene coördinatie van ‘URSEL inZICHT’ is in handen van Eric De Cooman. Ronny D’hooge is secretaris, en Piet Lips penningmeester. Voorts: Marc D’Hooge,  Werner Roelandts, Katrien Claeys,  Tony De Smet, Conny Van Daele, Hilde Van Quekelberghe, An Verheye en Hannes Speeckaert

URSEL BOVENAL is het werk van Marc D’Hooge (hoofdredacteur), Werner Roelandts (lay-out), Tony De Smet, Conny Van Daele, Mathias Dhooge en losse medewerkers (Mories van den Dries, Triefon, Maurice Claeys e.a.)

Meer info: www.urselinzicht.be

WILT U KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN?

DEZE BLOG VOLGEN IS MAKKELIJK. NOTEER UW EMAILADRES IN HET PASSENDE VAKJE RECHTS NAAST OF ONDER DIT ARTIKEL EN DRUK ENTER. ZO BENT U ALTIJD METEEN MEE