Er komt beweging: Groen wil dorpsraden, Ursel houdt enquête

Groen wil dorpsraden om de identiteit van de dorpskernen te behouden. Een interessante denkpiste, waarover een discussie eigenlijk nog moet beginnen. Toelichting en vragen.

Dat Groen Aalter-Knesselare ook na de fusie Knesselare en andere deelgemeenten enige zelfstandigheid wil laten behouden is al een tijdje duidelijk. De partij wil dat de nieuwe fusiegemeente na de fusie van volgend jaar dorpsraden opricht.
Dat idee werd al gelanceerd op de nieuwjaarsreceptie. “Aalter zal na de fusie vanaf 2019 acht dorpskernen tellen”, vertelde Mieke Schauvliege (Groen) toen. “Wij willen ook na de fusie de leefbaarheid en de identiteit van elke dorpskern behouden en versterken. We willen bewoners de kans geven om zelf voorstellen te lanceren van wat goed is voor hun dorp. We stellen voor om in elke kern dorpsraden te organiseren, waar mensen hun ideeën kwijt kunnen. Want niemand weet beter wat goed is voor hun dorp dan de inwoners zelf. We willen ook een dorpsbudget beschikbaar stellen waar het dorp zelf mee aan de slag kan”, besloot Schauvliege. (Het Laatste Nieuws, 6 februari).
In het jongste nummer van het huis aan huis bedeelde lokale partijblad (‘Groen hier in Knesselare en Ursel‘) herhaalde Groen dit voorstel nog eens: “Groen wil de leefbaarheid en de identiteit van elke dorpskern behouden en versterken”. “Op die dorpsraden is iedereen welkom en worden plannen die impact hebben op het dorp besproken (bvb. heraanleg straten, aanpassing verkeersregeling…).
Enkele vragen toch: Hoe worden de dorpsraden georganiseerd? Wie komt daarin, en wie stuurt de zaak? Moet het nieuwe gemeentebestuur die organiseren of steunt men ook burgers die zo’n initiatief autonoom en van onder uit nemen? Worden ze “geleid” samengesteld met bij voorbeeld vertegenwoordigers van de raden (jeugdraad, cultuurraad, sportraad, etc.) of mikt men ook op vertegenwoordigers van gemeenten of vrijwilligers? Worden ze financieel gesteund, en hoe of met welk budget? Hoe onafhankelijk kunnen ze werken? Moet zo’n initiatief eerder beperkt zijn in omvang of moeten dorpsraden “zo breed mogelijk” worden uitgebouwd (“Iedereen welkom”) met het risico dat zo’n overlegorgaan binnen de kortste keren een praatbarak wordt? Of is de dorpsraad beter een schakel tussen bestuur en bevolking, een overlegplatform voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen? Zijn daar in deze tijden (nog) voldoende mensen in geïnteresseerd? Met welke thema’s zou zo’n raad zich bezighouden? (verkeer, veiligheid, handelsbelangen, ruimtelijke ordening, toerisme, cultuur, sport, jeugd, bestuurlijke en administratieve accommodatie, enz…).
Ursel enquête: NU al
Groen wil dus inspraak NA de verkiezingen. Heel verdienstelijk, al was het maar omdat het kartel CD&V-N-VA van Pieter De Crem hiermee wordt uitgedaagd om in deze materie kleur te bekennen. En dat dan liefst VOOR de verkiezingen.
In het streven naar inspraak speelt het bewonersplatform Ursel in Zicht het spel veel directer. Deze week krijgen alle Urselnaren een uitgebreide en interessante enquête aangeboden. Deelnemen kan op papier of digitaal.
Hoe zie je Ursel in Aalter” is de titel van de enquête. Het “overlegplatform” is al jaren actief en werkt onafhankelijk (niet partijpolitiek gebonden). Het kreeg wat financiële steun van de gemeente Knesselare, maar werkt autonoom en kritisch. Meer info over hierover: zie apart artikel over dat onderwerp op http://www.knesselaarsnieuws.net
En Knesselare? Kan of wil Knesselare dat ook? Zijn de burgers hierin geïnteresseerd? We weten het binnenkort…